Kinesiska topptjänstemän åtalas för folkmord
Advokat Carlos Iglesias (andra från höger) och demokratiaktivist Wei Jingsheng (mitten) står med de förföljda Falun Gong-utövarna Lu Shiping och Dai Ying (vänster), och Li Jianhui (höger), som vittnade om tortyr och folkmord i en domstol i Madrid den 2 maj 2009. (Foto: Victor Liu /The Epoch Times)


En spansk domare har efter två års undersökning tagit sig an ett banbrytande fall med anklagelser om folkmord och tortyr riktade mot fem höga KKP-tjänstemän för deras roll i förföljelsen av Falun Gong.

Detta är första gången som en domstol har definierat förföljelsekampanjen mot Falun Gong i Kina som folkmord. När svaranden befinner sig i Spanien kan domstolen kalla denne till förhör hos domaren.

– Detta historiska beslut av en spansk domare innebär att det kinesiska kommunistpartiets ledare, som är ansvariga för brutala brott, nu är ett steg närmare att ställas inför rätta, sade Carlos Iglesias, en lokal advokat som företräder käranden.


Advokat Carlos Iglesias (andra från höger) och demokratiaktivist Wei Jingsheng (mitten) står med de förföljda Falun Gong-utövarna Lu Shiping och Dai Ying (vänster), och Li Jianhui (höger), som vittnade om tortyr och folkmord i en domstol i Madrid den 2 maj 2009. (Foto: Victor Liu /The Epoch Times)

Advokat Carlos Iglesias (andra från höger) och demokratiaktivist Wei Jingsheng (mitten) står med de förföljda Falun Gong-utövarna Lu Shiping och Dai Ying (vänster), och Li Jianhui (höger), som vittnade om tortyr och folkmord i en domstol i Madrid den 2 maj 2009. (Foto: Victor Liu /The Epoch Times)

Mellan 2003 och 2007 lämnade 15 av förföljelsens offer in anklagelser om brott mot de fem kinesiska tjänstemännen, enligt en spansk lag som ger privatpersoner eller deras advokater rätten att inleda ett enskilt åtal (acciones populares). Fyra anklagelsepunkter har slagits ihop till en, och sedan 2006 har en domare från Spaniens nationella domstol (Audiencia Nacional) undersökt faktaunderlaget. Den femte anklagelsen lades till senare.

Den 11 november fick advokat Iglesias ett brev från den nationella domstolen där man skrev att anklagelserna om folkmord och tortyr hade godtagits.

En av de åtalade är den före detta ledaren för det kinesiska kommunistpartiet, Jiang Zemin. Jiang anses vara initiativtagare och den primära drivkraften bakom förföljelsekampanjen som inleddes 1999 för att ”utrota” Falun Gong. Enligt den kinesiska regimens dåvarande statistik utövade runt 70 till 100 miljoner människor metoden, vilken förenar långsamma övningar och andlig lära.

För att verkställa Jiangs order att utplåna gruppen mobiliserades landets statskontrollerade medier, säkerhetstjänsten och nätverket av ”omskolning genom arbetsläger” med full kraft. Sedan dess uppskattar experter att hundratusentals, kanske miljontals, utövare har skickats till arbetsläger, fängelser och hjärntvättscenter.

Människorättsgruppers och västerländska mediers rapporter har dokumenterat systematisk tortyr för att tvinga utövare att avsäga sig sin tro. Enligt Falun Dafa Information Center finns det sedan 1999 över 3000 dokumenterade fall av utövare om dödats, många  genom tortyr. Mörkertalet tros vara det mångdubbla.

– Dessa förövare av folkmord och tortyr kommer att konfronteras i två rättegångar. En rättvisa en inför domstol, och den andra inför historiens dom därför att de har begått den värsta av alla grymheter: förföljelsen av miljontals personer vars enda avsikt är att förbättra sina etiska, moraliska och andliga egenskaper som följer universella värden, sade Iglesias.

Även Luo Gan, tidigare chef för 610-byrån (en utomrättslig byrå tillsatt för att leda och samordna kampanjen mot Falun Gong), anklagas för folkmord och tortyr i det spanska ärendet. Kinesiska människorättsjurister har jämfört 610-byrån med Nazitysklands Gestapo avseende dess verksamhet, brutalitet och extraordinära auktoritet.

De övriga tre åtalade är Bo Xilai, nuvarande partisekreterare för Chongqing och tidigare handelsminister, Jia Qinglin, den fjärde högsta ledamoten i partiets hierarki, och Wu Guanzheng, chef för en intern partidisciplinnämnd. Anklagelserna mot dessa tre är baserade på deras påstådda proaktiva verkställande av förföljelsen av Falun Gong under deras tid som topptjänstemän i Liaoning, Peking och Shandong.

Enligt de bevis som lades fram inför domstolen har Jia, enligt uppgift, i tal uppmanat lägre tjänstemän att förfölja Falun Gong, och berömde säkerhetsenheter för deras ”framgång” i ”kampen” mot den andliga metoden. Under 2002 gjorde han kampanjen till en av Pekings topp fem prioriteringar.


Den spanske advokaten Carlos Iglesias. (The Epoch Times)

Den spanske advokaten Carlos Iglesias. (The Epoch Times)

En Pulizer-prisbelönt artikel från 2000 av Wall Street Journals Ian Johnson dokumenterade hur det ekonomiska straffet och politiska trycket som Wu påtvingade sina underordnade, ledde staden Weifangs myndigheter att tortera eller till och med döda invånare som praktiserade Falun Gong.

Var och en av de anklagade fem tjänstemännen kommer nu att få ett frågeformulär (en skriftlig framställan) från domaren Ismael Moreno via diplomatiska kanaler, berättade Iglesias. Skrivelsen kommer att omfatta mer än 20 frågor som rör den enskildes delaktighet i förföljelsen mot Falun Gong. Dokumentet kommer att skrivas på såväl spanska som kinesiska. Underlåtenhet att svara på de frågor skulle stärka domare Morenos ärende för att utfärda en internationell arresteringsorder. Iglesias sade att svaranden sannolikt kommer att ha fyra till sex veckor på sig att svara.

Domare Moreno har under två år utrett ärendet efter en konstitutionell domstols (Tribunal Constitucional) utslag från juni 2006, som beordade spansk domstol att ta över ärendet grundat på en lag som gör det möjligt för dem att utöva universell jurisdiktion. Denna rättsliga princip tillåter nationella domstolar att pröva fall av folkmord och brott mot mänskligheten, oavsett var de inträffar och vilken nationalitet svaranden har.

Bevis som domaren vid undersökningen tog hänsyn till innefattade skriftliga vittnesmål från femton Falun Gong-utövare och muntliga vittnesmål från sju. Domaren åberopade också rapporter från Amnesty International, Human Rights Watch, Human Rights Law Foundation, och FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna, för att fatta sitt beslut, säger Iglesias.

– Tillämpningen av universell jurisdiktion tar nu detta ärende till ett avgörande skede, och visar att det spanska rättsväsendet kommer att försvara offren till folkmord som sker på tjugohundratalet i Kina, och att det inte blir straffrihet för dessa brott. När man begår ett brott som folkmord eller tortyr, är det ett brott mot det internationella samfundet som helhet och inte bara mot kinesiska medborgare. Spanien framstår som en försvarare av mänskliga rättigheter och universell rättvisa, sade advokat Iglesias.

Fallet är en del av både en bredare trend i Spanien och en större insats av Falun Gong-utövare och deras advokater att söka gottgörelse utanför Kina. Spanska domstolar drev fram trenden att åtala internationella brott i nationella domstolar när en domare utfärdade en begäran om utlämning av den chilenske diktatorn Augusto Pinochet 1998. På senare tid har de påbörjat utredningar av folkmord i Guatemala och Tibet. Samtidigt har fler än sjuttio Falun Gong-ärenden lämnats in i minst 30 länder.

Iglesias sade att kärandena omedelbart begärde att internationell häktningsorder utfärdas för de anklagade.

– I Spanien kan man inte ha en rättegång utan att den anklagade är närvarande. Om den anklagade inte reser till Spanien kommer det rättsliga systemet fungera med andra länder som har lagligt fördrag med Spanien för att utlämna dem om de skulle resa till dessa länder, sade han.

– Vi måste vara vaksamma när de reser. Rätten och advokater kommer inte att ge upp, de knackar på brottslingarnas dörrar, sade Iglesias.

Kompletterande rapportering av Zulema Núñez i Spanien.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/25211/