Kinesiska tjänstemän hoppar av KKP


Redaktörens anmärkning: The Epoch Times publicerar här direkta översättningar av uttalanden från kineser som ”träder ut ur” det kinesiska kommunistpartiet och dess underordnade organisationer. Uttalanden som dessa har skickats till en webbplats ansluten till den kinesiska versionen av Epoch Times, Dajiyuan. Rörelsen att avsäga sig, frånträda, eller hoppa av kommunistpartiet, som kallas ”Tuidang” på kinesiska, började i slutet av 2004, strax efter att Epoch Times publicerat ”Nio kommentarer om kommunistpartiet”, en redaktionell serie som utforskar kommunistpartiets sanna natur och historia. Uttalandena ger en sällsynt och uppriktig glimt av historien i vardande: det kinesiska folket vänder ryggen till kommunistpartiet, väljer samvetet över pragmatism, och fredligt inleder en framtida Kina utan partiets styre.

Att återta mitt rena jag

Jag är kader på länsnivå. Att bli medlem i det kinesiska kommunistpartiet (KKP) har blivit en nödvändighet för att överleva och nå karriärmöjligheter i Kina. Jag gick med i kommunistiska ungdomsbrigaden (KUB) när jag var ung och drogs senare in i KKP. Eftersom jag arbetat inom regeringen, känner jag till KKP:s korruption. Dess kadrer är korrupta.

För att tillskansa sig makt och personliga fördelar, agerar de hänsynslöst, är falska, onda och slåss hela tiden. Vill man överleva, måste man förlita sig på sina personliga kontakter och hota andra eller skicka gåvor för få någonting gjort. Ledarnas vilja och makt är viktigare än alla regler och lagar. De säger en sak offentligt, men säger annorlunda privat; gör en sak när man ser dem, men en annan när ingen kan se dem.

Den vanliga människan blir alltid bedragen av dem. Att leva under KKP:s tyranni i många år, har gjort mig alltmer avtrubbad. Det blev svårt för mig att skilja mellan vad som är gott och ont, och jag manipulerades av KKP. Jag förlorade den mest grundläggande, goda naturen hur man ska vara som människa.

Efter att ha läst en serie ledarartiklar av Epoch Times, Nio kommenterar om kommunistpartiet, vaknade jag upp och insåg, att det enda rätta är att hoppa av KKP, KUB och andra relaterade organisationer kopplade till KKP. Jag kommer inte att vältra mig i KKP:s smuts; i stället återtar jag mitt rena jag. Dessutom har min fru och son också deklarerat att de hoppar av KUB.

Wu Tian, min fru Cheng Gang och min son Wu Liang. /Kina

Lurade mig att gå med i KKP

Jag hade en chefsposition i ett företag. Jag ogillade KKP:s natur och undvek att gå med i partiet. De använde en ful taktik för att få bort mig som fabriksdirektör. De lurade mig att gå med i det onda KKP, och sade sedan till mig: ”Du är en partimedlem. Du måste följa partiets beslut. Det kallas att den lägre nivån lyder den högre. Alla partimedlemmar måste följa centralpartiet”. De avlägsnade mig från min position på det sättet. Det är så här ont partiet är. Här deklarerar jag att jag hoppar av alla onda organisationer kopplade till KKP. Jag klipper banden till KKP och drar en klar linje mellan partiet och mig själv från och med nu.

Li Jian/ Wuhan, Kina

Det kändes bra att höra en vän utomlands tala om att hoppa av KKP

Jag är kader på ett statligt myndighetsverk. Jag har alltid ogillat politik, framför allt KKP. På grund av att jag är välutbildad, är duktig på många saker och arbetar hårt, tvingades jag att gå med i KKP, och tilldelades sedan den här positionen. Vi vet alla att KKP är ond, men vi kände samtidig att det inte fanns någonting vi kunde göra åt det. Jag fick höra att en vän utomlands trädde ur KKP, och jag kände att det vore bra att göra så. Så jag frågade mig min vän om han kunde hjälpa mig att träda ur partiet via Epoch Times. Vi hoppas alla att Gud snart kommer att straffa denna kultliknande organisation, och förinta KKP, och göra så att Kina får äkta en frihet och en civilisation.

Yao Yao/ Kina

Regeringen är så korrupt

Jag är en tjänsteman i en stad i Jiangsuprovinsen. Regeringens politik de senaste åren är för korrupt. Den beskattar hänsynslöst jordegendom. Den säger att folk har trosfrihet, men förföljer goda människor för dess egna själviska behov. Den torterar i hemlighet Falun Gong-utövare genom att med grymma medel tvinga dem att ge upp sin tro.

Ett tag var jag vilseledd och deltog i förföljelsen. Nu känner jag till sanningen och jag är villig att stå upp för rättvisan. Jag vill hoppa av alla KKP-relaterade organisationer, inklusive KKP och KUB och Unga pionjärer för att välja en bättre framtid.

Zheng Yi / Jiangsu, Kina

Originalartikel på kinesiska.

Översatt från engelska.