Kinesiska studentorganisationer kontrolleras av ambassaderna


Inför NTDTV:s tävling i klassik kinesisk dans på New Yorks universitet i början av juli har en kinesisk studentorganisation försökt stoppa tävlingen genom att publicera ett attackerande uttalande.

Chen Yonglin, tidigare kinesisk diplomat vid ambassaden i Sydney, Australien, säger att den aktuella organisationen, New York University Chinese Culture Club, (NYUCCC) har bildats och kontrolleras av den kinesiska ambassaden i New York.

Yang Lixin har erfarenhet av att arbeta i en kinesisk studentorganisation i Belgien. Han var vice-ordförande i tre perioder i den kinesiska student- och vetenskapsföreningen (CSSA) i Bryssel, Belgien och talade av egen erfarenhet om den roll som NYUCCC spelar i New York när Epoch Times intervjuade honom i Belgien.

En del kinesiska studenter misstänker att NYUCCC, som försöker sabotera NTDTV:s danstävling, kontrolleras och finansieras av det kinesiska konsulatet. Yang Lixin fick förklara den verkliga kopplingen mellan studentorganisationerna och de kinesiska konsulaten i olika länder.

– Många av CSSA:s arrangemang är i själva verket arrangerade tillsammans med de kinesiska konsulaten, som verkställer en del av sin politiska agenda genom att mobilisera CSSA.

Yang är klar övers sina åsikter om NYUCCC:s agerande:

– Många kinesiska studenter utomlands tror att det är ett sätt att visa sin patriotism att ha bra relationer med de kinesiska konsulaten. De älskar sitt land men har felaktigt jämställt kommunistregimen med Kina, säger Yang och fortsätter:

– Jag tror att många kinesiska studenter inte känner till att orderna kommer från konsulaten och de verkliga syftena bakom dessa order, där de flesta har politiska mål. Utlandskinesiska studenter bör skapa sig egna åsikter och omdömen istället för att bli utnyttjade som politiska verktyg av de kinesiska konsulaten, säger Yang Lixin.

Förutom Yang Lixins vittnesmål om studentorganisationernas verksamhet utomlands finns det information om den på flera av organisationernas webbplatser i olika länder som visar på de kinesiska konsulatens inflytande. CSSA i Wuerzburg i Tyskland har till exempel publicerat sina stadgar på webbplatsen. Dessa innehåller formuleringen: ”I händelse av att CSSA stängs måste den [kinesiska] ambassaden informeras och de pengar som återstår måste returneras till ambassaden.”