Kinesiska studenter viktig grupp i regimens propagandakrig
Kinesiska studenter som väntar på att välkomna Hu Jintao under hans besök i Kanadas huvudstad Ottawa, i juni 2010. (Foto: Donna He/The Epoch Times)


Medan det kinesiska kommunistpartiets generalsekreterare Hu Jintao och hans sällskap gick igenom de sista punkterna inför hans noga planerade besök till Washington i tisdags, mobiliserades den kinesiska studentföreningen (CSSA) och andra av kommunistpartiets frontgrupper för att ge honom ett varmt välkomnande.  

Välkomstgrupperna är en helt nödvändig del av den kinesiska ambassadens publicitetskrig. Hundratals, kanske tusentals kinesiska studenter kommer installera sig framför platser som Blair House och Vita huset, för att vifta med kinesiska och amerikanska flaggor, hålla upp banderoller, ropa patriotiska slagord och sjunga patriotiska sånger. Om Hu Jintaos bilkortege kör förbi kommer de att jubla.

De kommer jobba i skift, bli skjutsade till och från platsen och förses med mat och dryck. Somliga kommer få omkring 80 dollar i kontanter för besväret. 

Studenterna meddelas om detta mestadels genom email och anslagstavlor över hela Washingtonområdet och även utanför det. CSSA ger sig ut för att betala för kalaset enligt meddelandena, men de här pengarna kommer inte från studenterna själva. 

Genom att ringa studentföreningarna på universiteten George Mason University (GMU) och Virginia Tech kunde Epoch Times bekräfta att den kinesiska ambassaden ligger bakom arrangemangen för att välkomna Hu.

En reporter som gav sig ut för att vara student ringde en CSSA-ansvarig på GMU och frågade hur han kunde delta i aktiviteterna för att välkomna Hu. Under den tio minuter långa diskussionen gav den CSSA-ansvarige, som var student vid GMU, en bild av hur aktiviteterna koordinerades centralt av den kinesiska ambassaden. 

Den kinesiska ambassaden i Washington styr hela processen hårt, enligt GMU-studenten. 

Först gick ambassaden ut till alla CSSA-avdelningar i staden med omnejd och sade att de behövde mobilisera sig inför välkomnandet. De fick veta var och när de skulle vara på plats och skickade sedan ut email till sina medlemmar för att uppmuntra dem att delta. Somliga av dessa meddelanden talade om kontant betalning för deltagande och innehöll en länk till ett Googledokument där man kunde skriva på.

När personalen från den kinesiska ambassaden kommer till välkomstplatsen kommer personal från ambassaden att räkna dem, bekräfta deras identiteter och sätta in pengar på CSSA-ledarnas bankkonton. 

En annan reporter ringde till den CSSA-ansvarige på Virginia Tech, som bekräftade många av detaljerna. ”Det här är vad ambassaden har beslutat”, svarade han på frågan om varför de betalade just 50 dollar och inte någon annan summa. Pengarna skulle inte komma in genast heller, eftersom ”det tar tid för ambassaden att betala ut pengar”.

Ambassadens roll i att organisera välkomstgrupperna bekräftades ytterligare av ett meddelande som gick ut till CSSA på Virginia Tech och postades på deras kinesiskspråkiga ”anslagstavla” på nätet: ”För att ge ett varmt välkomnande till ordförande Hu på hans besök i USA organiserar utbildningssektionen på den kinesiska ambassaden så att kinesiska universitetsstudenter kan resa till Washington för att delta i välkomstceremonin.”

På GMU talades det om en betalning på 55 dollar, men andra CSSA-avdelningar erbjuder mellan 20 och 80 dollar och somliga säger ingenting alls om kompensation. Alla erbjuder dock gratis bussresor, mat och massor av röda banderoller. 

Kinesiska ämbetsmän vill inte att välkomstceremonierna för Hu ska se ut som om de kommer ovanifrån enligt den kinesiskspråkiga sajten Boxun. En ämbetsman vid utbildningsavdelningen på det kinesiska konsulatet i Chicago talade till studenter på ett liknande möte som de ovan nämnda nyligen, och enligt Boxun sade han: ”Om ni stöter på journalister som försöker intervjua er, säg bara att ni kom spontant för att välkomna Hu och att ni betalat alla kostnader själva.” 


Bussar som transporterar supportrar till ett massmöte för att stödja Hu Jintao i närheten av Kanadas nationella parlament i Ottawa. En förare som arbetade för bussföretaget Transport St. Leonard sade att hans företag skickat 26 bussar som alla tar 72 passagerare. (Foto: The Epoch Times)

Bussar som transporterar supportrar till ett massmöte för att stödja Hu Jintao i närheten av Kanadas nationella parlament i Ottawa. En förare som arbetade för bussföretaget Transport St. Leonard sade att hans företag skickat 26 bussar som alla tar 72 passagerare. (Foto: The Epoch Times)

Informationen från Boxun bekräftas av bland annat en bandinspelning från ett studentmöte på den kinesiska ambassaden i Ottawa i juni förra året. Vid det mötet sade Liu Shaohua, förste sekreterare på ambassadens utbildningsavdelning: 

– Tala inte om det här utanför, inte med någon. Bara med personer inom den här kretsen.

Enda sättet för Epoch Times att få ärlig information från medlemmar i CSSA var att reportrarna låtsades vara en del av ”kretsen”. För att skydda de CSSA-ansvariga studenterna som ovetande gav den här informationen hålls deras namn hemliga. 

CSSA är inte den enda organisationen som beordras delta, andra lokala organisationer förväntas också dyka upp. Över ett dussin kinesiska grupper, varav vissa har öppna kopplingar till kommunistpartiet har uppmanats att mobilisera enligt email som Epoch Times kommit över.

I ett av meddelandena, som skickades den 6 januari till flera CSSA-avdelningar och samhällsorganisationer, framgår det tydligt av titeln att minst en medlem av ambassaden deltog i mötet man informerade om. I det finns specifika kvoter och instruktioner. 

I meddelandet informeras om att koordinationsteam ska sättas samman för att organisera ett samlat välkomnande. Två välkomstfolkmassor ska formas, en på morgonen och en på eftermiddagen, och de ska bestå av mellan 300 och 500 personer vardera. En välkomstceremoni ska hållas utanför platsen där Hu bor, och bussar ska organiseras för att skjutsa alla deltagande dit och hem. Sex handhållna mikrofoner, två professionella förstärkare och mängder av välkomstbanderoller, amerikanska och kinesiska flaggor, vattenflaskor samt en första hjälpen-låda ska ordnas.

Separata meddelanden till andra grupper uppmanade deras ordföranden att ”sprida meddelandet, delta aktivt, uppmana fler att delta, snabbt inkomma med namn och vara uppmärksamma på ytterligare meddelanden.”

Chen Yonglin var förstesekreterare på det kinesiska konsulatet i Sydney innan han hoppade av 2005.

I en intervju med Epoch Times 2007 sade han:
– Kontroll av utlandskineser har varit en bestående strategi för kommunistpartier och är frukten av extremt noggrann planering och hantering som spänner över decennier. Det här gäller inte bara Australien, man gör likadant i andra länder, som USA och Kanada.

I stadgarna för CSSA-föreningar skrivs ofta tydligt ut att de står under de lokala ambassaderna och konsulatens ”ledarskap”. I andra fall listas de som ”sponsororganisationer” och det kan finnas personal som jobbar för både ambassaden och CSSA.  

Personal på konsulaten förser CSSA-avdelningarna med sin budget. Tidigare företrädare för CSSA har berättat för Epoch Times att de fått regelbundna gåvor av personalen, eller ”aktivitetspengar” som kan dras in om ”aktiviteterna” inte följer konsulatens direktiv. 

De som företräder CSSA är också angelägna om att göra konsulaten och ambassaderna nöjda, på grund av den allt genomsyrande betydelsen av kontakter, ”guanxi”, i Kina. Ofta lovas CSSA-ansvariga toppjobb när de kommer tillbaka till Kina för att de tjänat partiet och nationen utomlands. 

De kinesiska studenterna som välkomnar Hu kanske gör så av genuin patriotism och är säkert glada att kunna tjäna lite snabba pengar, men deras deltagande omgärdas av tvång. De vet att ambassaden står bakom tillställningen och att ambassaden har mycket stor makt över deras liv i både USA och Kina. 

Oavsett vad deras motivation är är de pjäser i den kinesiska regimens spel för att påverka västerlandet. 

Enligt Chen Yonglin vill den kinesiska regimen kunna influera västerländska regeringsföreträdare via kinesiska student- och samhällsgrupper utomlands.  

I inspelningen från mötet på ambassaden i Ottawa sade Liu till en grupp studenter som studerade på statliga stipendier att de måste delta i välkomstceremonin för Hu.

– Det här är en kamp för att försvara moderlandets rykte. Ambassaden och myndigheter i och utanför Kina har mycket höga krav, sade han. 

Enligt Liu skulle ambassaden täcka alla omkostnader, vilka av hans kommentarer att döma uppgick till hundratusentals dollar. Liu kallade det dock ”småpengar” med tanke på den ”politiska kamp” som den kinesiska regimen utkämpar, nämligen att blockera protester från förespråkare för mänskliga rättigheter under Hus besök. 

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/49555/