Kinesiska studenter får betala för gratis högskoleplats


På högskolan i Gävle har det avslöjats att studenter fått betala upp till 30 000 kronor för en högskoleplats som är gratis. Frågan är därför vem som fått pengarna.

Arbetarbladet i Gävle berättade nyligen att en ung kinesisk student (som vill vara anonym) fått betala för sin högskoleplats och att alla studenter från Kina som den personen känner till också har fått betala för att studera på högskolan i Gävle.

Det har dessutom framkommit att en förmedling i Kina lovat en kinesisk kvinnlig studerande plats på mastersutbildning på Gävles högskola, trots att hon inte hade tillräckliga förkunskaper. Enda villkoret var att hon betalade den summa som förmedlingen krävde.

Högskolan tar sedan några år emot kinesiska studenter på ettåriga påbyggnadsutbildningar, och numera även på treåriga grundutbildningar. I höstas kom över 130 nya kinesiska studenter och till hösten kommer ytterligare 150.

Enligt Gävle högskolas avtal ska rekryteringen göras av deras samarbetsuniversitet i Kina. Högskolan tar ingenting betalt för att ta emot studenterna, men de får själva bekosta resa, boende, visum och utöver detta alltså även stora summor bara för att få tillstånd att åka till Sverige och studera. Ofta utan att få något kvitto eller information om vad pengarna ska användas till. Rekryteringen verkar även ha gått andra vägar då vissa studenter har inte har haft någon kontakt alls med samarbetsuniversiteten.

Studenten har enligt Arbetarbladet gett en trovärdig berättelse om hur det gick till att få information om utbildningen i Gävle, samt hjälp med ansökning, uppehållstillstånd, förberedelser, hur betalning gick till och vem som tog emot den.

Studenten är övertygad om att en stor del av pengarna går rakt ner i fickan på personer inblandade i rekryteringen, och är därför livrädd för vad som skulle kunna hända om någon får reda på att han/hon pratat med en journalist om detta.

Högskolans hemsida på kinesiska hänvisar intresserade kineser till två kontor i Kina. Båda tar 35 000 kinesiska yuan (ungefär det samma i kronor) för att förmedla kineser till Högskolan i Gävle, och ett av kontoren svarar att de delar intäkterna med Högskolan i Gävle.

Arbetarbladet skriver att en stor del högskolans kontakter med Kina har skötts av ett kinesiskt par, en man och en kvinna som jobbar på olika enheter inom högskolan. Det är dessa två som har skapat högskolans kinesiska hemsida för kinesiska sökande.

Svante Brunåker, chef för högskolans forsknings- och utbildningskansli, och Leif Svensson, högskolans rektor har tagit del av resultatet av Arbetarbladets undersökningar.

Leif Svensson lovar en grundlig utredning om missförhållandena inom Kinaprojektet. Enligt Leif Svensson ska Anders Stening, expert på högskolejuridiska frågor, utreda saken.