Kinesiska regimen ska bugga tunnelbanan
Peking planerar att sätta mikrofoner i tågvagnar och tunnelbanor för att övervaka passagerarnas konversationer. (Foto: Getty Images)


Med den kinesiska nationaldagen (1 oktober) i antågande, stärker kommunistregimen sina säkerhetskontroller runt tunnelbanan och planerar till och med att installera mikrofoner i vagnarna för att övervaka folkets konversationer.

Enligt en rapport av Radio Free Asia sade Song Jianguo, chef för Pekings trafikhanteringsbyrå, den 3 augusti att noggranna kontroller kommer utföras på alla fordon som stödjer eller deltar i nationaldagsaktiviteter.

När det gäller kollektivtrafiken rapporterade Sing Tao Daily den 2 augusti att förutom det nuvarande videoövervakningssystemet planerar regimen att installera mikrofoner för att samla upp mer information ifall någon oväntad incident skulle inträffa.

Förre biträdande c
hefredaktören för Economics Weekly i Peking, Gao Yu, anser dock att detta är lagvidrigt.

– Enligt konstitutionen och lagen om offentlig ordning anser jag att det kränker medborgerliga rättigheter att spela in ljud i tågvagnar.

Ong Yew-kim, forskare i Kinas lagsystem vid Chinese University i Hongkong, delar denna uppfattning:

– Kinesisk lag tillåter inte att man spelar in ljud på offentliga platser. Det är helt klart mot lagen.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/20689/