Kinesiska regimen planerar att använda militären för att tygla protester
Den 12 november i år ägde en sammanstötning mellan bönder och över 100 beväpnade poliser rum i staden Xindu i Fujianprovinsen. Ett dussintal människor hamnade på sjukhus, en skadades allvarligt. (Foto av anonymt vittne)


De senaste veckorna har flera storskaliga protester brutit ut i Kina. Mellan den 8 och 16 november har minst sex incidenter där massprotester förekommit inträffat, i vilka sammanlagt tiotusentals människor varit inblandade.

Bakom protesterna ligger sådant som medicinska skandaler, förbud mot hundar och mark som beslagtagits utan ersättning. Nyhetsbyråer och media som AP, Reuters, AFP, BBC, New York Times, Washington Post och The Guardian har genomfört intervjuer eller fördjupande reportage i samband med dessa incidenter, som ägt rum i provinserna Fujian, Shandong, Guangdong och Sichuan samt i huvudstaden Peking.

Medan kommunistpartiet å ena sidan säger sig vilja bygga ett ”harmoniskt samhälle”, så trappar man samtidigt upp våldsanvändandet för att stoppa protesterna. Nyligen presenterade Peking ett preliminärt förslag till en plan gällande användning av militär för att hantera nödsituationer, vilket ger militären rätt att bistå när massprotester ska stoppas.

Detta förslag, som presenterades av den centrala militärkommissionen, pekar ut fem typer av allvarliga incidenter som militären ska ingripa i:

1: Hantera militärkonfliktsincidenter
2. Assistera lokala myndigheter för att stabilisera samhället
3. Hantera allvarliga terroristhändelser
4. Hjälpa till vid katastrofer
5. Hantera incidenter som bryter mot den allmänna säkerheten.

Regimens språkör, nyhetsbyrån Xinghua, rapporterade att förslaget innebär den första bestämmelse regimen infört för att kunna hantera nödsituationer med hjälp av militären. Det erbjuder effektiva regler för hur militären ska fungera vid dessa incidenter.

Vissa analytiker har dock sagt att den så kallade ”agendan för att stabilisera lokalsamhället och hantera incidenter när den allmänna säkerheten bryts”, i själva verket är en sätt att dölja den verkliga intentionen: Att få stopp på massprotesterna i landet.

På senare år har det kinesiska samhället blivit allt mer instabilt, med tilltagande massprotester. Regimens officiella rapporter visar att 87 000 grupprotester ägde rum i Kina under 2005, och att antalet deltagare överskred 3.76 miljoner. Nedan följer en redogörelse för flera större sammandrabbningar mellan folket och lokalregeringarnas säkerhetsstyrkor som ägt rum på sistone.

Över tusen beväpnade poliser gick in i byn Dongzhu i staden Shanwei

Den 10 november protesterade över 2 000 invånare i byn Dongzhu i Guangdongprovinsen framför det lokala myndighetskontoret och krävde att deras representant Chen Qian skulle släppas. När man inte fick någon respons från myndigheterna spärrade byborna in åtta anställda.

Den 16 november skickade myndigheterna i centralorten Shanwei mer än 1 000 beväpnade poliser, säkerhetsagenter, brandmän och tjänstemän till byn Dongzhu. Denna incident är ett direkt resultat av massakern i Shanwei, som ägde rum den 6 december 2005.

Blodig konflikt i staden Putian i Fujianprovinsen

Den 12 november 2005 protesterade bönder från orten Xindu, en del av staden Putian i Fujianprovinsen mot expropriering av mark för byggandet av ett kraftverk. Över hundra beväpnade poliser sattes in för att få stopp på bybornas protester. Ett dussintal bybor hamnade på sjukhus, bland annat en 55-åring som fick allvarliga skallskador.

Konflikt i staden Jinan i Shandongprovinsen

Ett vittne som citerades i den engelskspråkiga, Hongkongbaserade tidningen South China Morning Post sade att ungefär 1 400 poliser och 1 000 bönder drabbade samman för ett antal dagar sedan i byn Zhangjia, som tillhör staden Jinan i Shandongprovinsen. Över 20 bybor skadades av polisen och sju arresterades efter bråket som gällde expropriering av mark.

Mer än tiotusen personer omringade tjänstemän i staden Shunde i Guangdongprovinsen

Guangdong är en av de provinser där de allvarligaste rättsövergreppen i samband med expropriering av mark äger rum. Bönderna där protesterar ideligen. Den 8 november i år belägrades 300 lokala tjänstemän och kinesiska affärsmän med arbete utomlands av över 10 000 bybor över natten i byn Sanzhou, som hör till staden Shunde. Myndigheterna i Guangdong mobiliserade över 1 000 kravallpoliser för att skingra byborna.

Den 11 november drabbade hundratals kravallpoliser samman med hundvänner i Peking

Sedan slutet av oktober har de kommunala myndigheterna i Peking börjat avlägsna hundar i vad som sägs vara ett led i rabiesbekämpning. Att hysa stora grupper av hundar förbjöds. Hundar som var högre än 35 cm avlägsnades och dödades. Ett hushåll fick bara hålla en hund, alla andra skulle avlägsnas. Många hundvänner började protestera. Den 11 november protesterade man under 3 timmar framför Pekings Zoo. Hundratals kravallpoliser skingrade folkmassan.

Sjukhusskandal i Sichuanprovinsen ledde till konflikter mellan polis och befolkning i Sichuanprovinsen

I staden Guangan i Sichuanprovinsen vägrade stadens Andra Folksjukhus att ta emot en treårig pojke som fått i sig bekämpningsmedel, då hans föräldrar inte hade tillräckligt med kontanter med sig. Medan familjen samlade in pengar dog pojken.

Den 12 november samlades ungefär 2 000 personer framför sjukhuset i fråga för att kräva att sjukhuset tog på sig ansvaret för pojkens död. Hundratals poliser sattes in för att skingra de protesterande. Incidenten utvecklades till en storskalig konflikt mellan polisen och lokalbefolkningen. Ett tiotal personer skadades och fem arresterades. Några polisfordon sattes i brand. Senare skickade myndigheterna i Peking militär med skottsäkra fordon till Guangan för att patrullera gatorna tillsammans med beväpnad polis.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/news/6-11-20/48361.html


Den 11 november 2006 protesterade hundälskare framför Pekings Zoo, och polisen stod redo att skingra folkmassan. (Foto: China Photos/Getty Images)

Den 11 november 2006 protesterade hundälskare framför Pekings Zoo, och polisen stod redo att skingra folkmassan. (Foto: China Photos/Getty Images)