Kinesiska regimen förkastar människorättsrekommendationer från väst
Kinas regim har inte för avsikt att lätta på några regler för folket. På bilden en skola för migrantarbetare i Xian, som låsts på grund av att de ej haft råd att betala, barnen tvingades studera i kylan, norra Kinas Shanxiprovins får många migrantarbetare själva får sköta skolgången för sina barn. (Foto: AFP)


I en rapport från FN:s råd för mänskliga rättigheter nyligen gav man över 100 rekommendationer för hur man vill att den kinesiska regimen ska förbättra mänskliga rättigheter i Kina. Regimen förkastade omedelbart 42 av rekommendationerna, däribland avskaffande av dödsstraff och mer pressfrihet. Detta var första gången som Kinas regim lämnat in ett eget människorättsuttalande för översyn till rådet. 

Rådsmedlemmar från Kanada, Indien och Nigeria tog del i rådets rapportskrivande. Rapportens första avdelning innehöll det uttalande om mänskliga rättigheter i Kina som regimen själv lämnat in, och i den andra listades de rekommendationer som över 60 länder gav vid måndagsmötet, såväl som Pekings svar på dessa. 

I rapporten, som släpptes den 11 februari, sade Peking att de accepterade alla rekommendationer som getts av Kuba, Sudan, Egypten och Jordanien, men förkastade rekommendationer från 19 andra länder, särskilt de från Storbritannien, Frankrike, Schweiz, Italien, Ungern, Tjeckien och Mexiko. Bland dessa rekommendationer fanns genomförandet av allmänna lagar avseende medborgerliga och politiska rättigheter, avskaffande av dödsstraffet, tillåta pressfrihet och fredliga demonstrationer av människorättsaktivister, såväl som skyddande av mänskliga rättigheter i Tibet.

Människorättsaktivister påpekade
att somliga av de ”rekommendationer” som Peking accepterade inte alls överensstämmer med Pekings verkliga agerande, såsom det beskrivits i rådets rapport från 2008 om kinesiska människorättsförsvarare och det flertal rapporter som FN:s särskilda rapportör om tortyr, Manfred Nowak, lämnat. En rekommendation från Sri Lanka gick exempelvis ut på att Kina skulle dela med sig av sina erfarenheter av hur man kombinerar en kraftfull centralregering med självstyrande lokala distrikt. En annan rekommendation kom från Zimbabwe som uppmanade regimen i Peking att stärka sitt inflytande i resten av världen eftersom deras nuvarande politik har ”missförståtts allvarligt”.

Juliette De Rivero, som är New York-baserade Human Rights Watchs representant i Genève, kommenterade att de rekommendationer som Kina förkastade var de som var verkligt viktiga.

– Kina har förkastat sådana rekommendationer som avskaffande av dödsstraffet, etablerandet av pressfrihet och ett oberoende rättssystem. Av detta kan vi se Kinas rätta ansikte. Det visar att Kina planerar att göra mycket lite, sade hon.

Människorättsorganisationer
sade att den kinesiska regimens vägran att acceptera dessa grundläggande mänskliga rättigheter tydligt demonstrerar att de inte har för avsikt att förbättra de mänskliga rättigheterna. Kinas verkliga ställning i de här frågorna är väl dokumenterade när man nu sett resultatet av Kinas rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Översatt från:  http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/11956/