Kinesiska regimen bannlyser människorättsorganisation
Åtta av appellanterna som deltog på det första China Grievance Union (CGU) -mötet i Hongkong den 5 mars, lämnade öppet det kinesiska kommunistpartiet (KKP) och dess underorganisationer med sina riktiga namn. (Zheng Liju/The Epoch Times)


Organisationen China Grievance Union (CGU), som stödjer mänskliga rättigheter och sägs ha fler än 80 000 medlemmar, har på senare tid blivit hårt undertryckta av den kinesiska kommunistregimen.

Detta är en följd av att medlemmarna i CGU offentligt har hoppat av KKP och dess underorganisationer. Enligt CGU:s talesman, Shen Ting har avhoppen gjorts offentligt i Hongkong.

Enligt Shen är de senaste kraftåtgärderna en direkt order från politbyråns ständiga kommittémedlem, Zhou Yongkang. Shen betonar att försöket att kuva inte kommer att lyckas, istället kommer det göra dem starkare, liksom Falun Gong under dess förföljelse. Det kommer bara leda till att allt fler människor hoppar av partiet.

Efter mötet i Hongkong den 5 mars, sände man appellanten Zhang Jinfeng från Jinan i Shandongprovinsen till ett arbetsläger och hon dömdes till ett år och nio månaders internering på grund av att hon anslöt sig till 1000 andra appellanter som stödde manifestationen på Plaza i Quancheng. Hon var den första appellanten som sändes till arbetsläger efter att ha gått med i CGU.

Jinans kommunala säkerhetsbyrå hotade CGU-medlemmen Li Hongwei och hans advokat, Ni Wenhua från Jinan, så att de inte skulle vidta några åtgärder för att rädda Zhang Jinfeng. De förbjöds också att ta emot intervjuer från utländska medier.

Dessutom fick 46 av 48 appellanter i Shanghai som ville delta i CGU-mötet i mars i år och i november förra året, sina Hongkong tillstånd återkallade. Appellanten Chen Qiyong och Zhang Ying kvarhölls i tullen i Guangzhou när de skulle åka till Hongkong i början av mars. Även deras pass återkallades.

Shen Ting påstod att bannlysningen berodde på regimens rädsla för att CGUs offentliga avhopp från KKP ska skapa en dominoeffekt.

– Zhou Yongkang gav personligen order om att de skulle utrota hela vår organisation före den 4 juni, på grund av att vi offentligt har deklarerat vårt utträde ur KKP. Det är det vad de fruktar mest, sade Shen.

Shen betonade dock:

– Förtrycket kommer bara att göra oss starkare, mer beslutsamma om att ena oss, och mer sansade. Eftersom appellanterna inte önskar att KKP fortsätter sitt styre, väljer de att lämna partiet. Jag tror att bannlysningen bara får dem att komma tillbaka än mer starkare och kraftfullare.

Shen tror att resultatet av förföljelsen av Falun Gong är ett exempel på att alla åtgärder som regimen har vidtagit bara kommer att påskynda dess undergång.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/14098/