Kinesiska myndigheter blockerar nätartiklar om massakern på Himmelska fridens torg
Kinesiska myndigheter blockerade nyheter om händelserna den 4 juni 1989, såväl som information om den avlidne före detta kommunistpartiledaren Hu Yaobang, på alla landets hemsidor. (Web screenshot)


Precis innan 20-årsminnet av kommunistpartiets förre ledare Hu Yaobangs död blockerade de kinesiska myndigheterna ett stort antal internetposter om Hu, liksom information om massakern den 4 juni på hemsidor överallt i landet. Politiska analytiker menar att myndigheterna är oroade att allmänheten ska koppla ihop Hus död med 4 juni-händelserna, vilket skulle påverka kommunistpartiets makt över landet.

Hu sågs ofta som en öppensinnad, reformvänlig ledare och en viktig figur i Kinas övergång i modern tid. Hans död den 15 april 1989 satte igång demonstrationer som utmynnade i massprotesterna på HImmelska fridens torg och kommunistpartiets våldsamma nedslag på den studentledda demokratirörelsen, den så kallade 4 juni-massakern.

Hu ansågs som en känslig figur av myndigheterna och hans namn nämndes inte i offentliga sammanhang förrän 2005 då kommunistpartiet firade 90-årsdagen av hans födelse i Folkets sal. De kinesiska myndigheterna började dock blockera nyheter om Hu på hemsidor i år. Liu Ming från Independent Chinese Penpal menar att vad man egentligen är ute efter är att blockera nyheter om massakern.

I tisdags rapporterade den Hongkongbaserade Mingpao Daily att regeringen i Peking sett till att den förre ledarens dödsdag förbigås med tystnad. Ingen minnesgudstjänst har hålllits och man har blockerat minnesaktiviteter till och med på nätet. Hus familj har också hållit låg profil under minnesceremonin och avböjt att låta sig intervjuas.

I researchen för denna artikel fann man att artiklar med enbart Hus namn inte filtrerats bort av hemsidor i Kina utan bara de nyheter som involverade både Hu och 4 juni-massakern. Vissa hemsidor tog bort innehållet med behöll rubriken. Ett exempel kan man på hemsidan SIchuan Spicy Forum hitta en post från 12 äldre kineser som ville att kommunistpartiet ska återupprätta Hus namn bara kvarstod med rubriken, medan innehållet var borttaget.

– Alla artiklar och meddelanden som har med 4 juni att göra är blockerade. Vi hade dock inga problem att publicera artiklar om bara Hu Yaobang, sade Qiufeng, chefredaktör för HRIC:s (Human Rights in China) hemsida.

Guo Yongfeng, grundare av Association of Chinese Citizens for Monitoring the Government, var inte överraskad av censuren. Han menar att blockeringen av den här typen av material visar att kommunistpartiet helt mist folkets stöd.

 

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/15651/