Kinesiska matematiker löser hundra år gammalt matematiskt problem
(www.ims.cuhk.edu.hk)


Två matematiker lyckats fullborda beviset för Poincarés hypotes, som har varit ett av de stora olösta matematiska problemen sedan 1904, uppger Mingpao News.

Professor Qiu Chengtong (Shing-Tung Yau) på Harvard University, världsberömd kinesisk matematiker som vunnit Fieldspriset, tillkännagav den 3 juni vid Morning Star Institute of Mathematics, kinesiska vetenskapsakademin i Peking, att professor Zhu Xiping i Kina och professor Cao Huaidong i USA lyckats med att fullständigt bevisa hypotesen.

Professor Qiu sade att denna bedrift är långt mer betydelsefull än Goldbachhypotesen. Matematikern Yang Le sade att det är första gången som ett fullständigt bevis av Poincarés hypotes har publicerats i en internationell matematisk tidsskrift.

I juninumret av den amerikabaserade Asian Journal of Mathematics publicerade de två matematikerna en 334-sidig uppsats, ”ett fullständigt bevis av Poincarés hypotes och geometriseringshypotesen – tillämpning av Hamilton-Perelmans teori om Ricci-teorin.”

Poincarés teori, som lades fram av den franske matematikern Henri Poincaré 1904, innebär att ett enkelt sammanhängande slutet tredimensionellt rum väsentligen är likvärdigt med en tredimensionell sfär. Likt Riemann-teorin, Hodge-teorin och ”Yang-Mills Existence and Mass Gap” har Poincarés teori utsetts till ett av sju ”millennieproblem” av Clay Mathematics Institute of Cambridge, Massachusetts. Institutet har erbjudit belöningar på 1 miljon amerikanska dollar vardera för bevis av dessa problem.

I slutet av 1970-talet lade den amerikanske matematikern William P. Thurston fram ett delbevis av Poincarés teori om geometriska strukturer, och fick för denna prestation Fieldspriset. Amerikanen Richard Hamilton fullbordade huvuddelen av programmet och geometriseringshypotesen. 2003 tillförde den ryske matematikern Grigory Perelman betydande nya bidrag.

Genom att använda Hamilton-Perelmans teorier har Zhu och Cao lyckats ta fram ett fullständigt bevis för Poincarés hypotes i uppsatsen.

Zhu och Cao bjöds in av Harvard University för att ge en tre timmar lång föreläsning varje vecka mellan september förra året och mars i år. Föreläsningarna gavs till fem matematiker, däribland den högst ansvarige på Harvard matematiska avdelning.

http://www.theepochtimes.com/news/6-6-6/42408.html