Kinesiska kommunistpartiet oroas av religiositet bland partitjänstemännen
Kristna kineser sjunger psalmer under en julmässa i en katolsk kyrka i Peking den 25 december 2012. (Foto: Wang Zhao/AFP/Getty Images)


Trots att Kinesiska kommunistpartiet officiellt är ateistiskt har man alltid tillåtit fem statligt sanktionerade religioner, något som man använder för att stärka sitt eget styre över det kinesiska folket. Generalsekreteraren Xi Jinping upprepade detta under ett politiskt möte den 21 maj, och sade att religion i stället måste användas för att vägleda folks hjärtan för att understödja partidoktrinen.

De senaste åren har kommunistpartiet i Kina börjat oroa sig över en ökad religiositet bland partiets tjänstemän. Att tro på ”vidskepelser” ses också som belastande, och något som ibland anförts när man rensar ut partitjänstemän, även om korruption är ett betydligt vanligare skäl.


En munk utanför templet Yonghegong Lama i Peking den 24 oktober 2012. (Foto: Wang Zhao/AFP/Getty Images)

En munk utanför templet Yonghegong Lama i Peking den 24 oktober 2012. (Foto: Wang Zhao/AFP/Getty Images)

 

 

Religiösa gräsrötter

Den 21 maj rapporterade myndigheter i Wenzhou i Zhejiangprovinsen om vad den lokala partisektionen hade kommit fram till. Rapporten nämner att man återigen försöker ta sig an problemet med att tjänstemän på låg nivå börjar bli religiösa eller att tjänstemän har förlorat sin tro på partiet, känslan av ”partinaturen” eller kvalifikationen för att bli en partimedlem.

Zhejiangprovinsen i sydöstra Kina har många kristna, och har fått smeknamnet ”Kinas Jerusalem”. Tidigare i år tog kommunistpartiets myndigheter bort kors från omkring 400 kyrkor för att minska religionens synlighet.

I september förra året avslutade ett disciplinteam i Zhejiang en två månader lång utredning, rapporterade Shanghaibaserade sajten Guncha Net. Tydligen var religiösa aktiviteter så vanligt att vissa tjänstemän till och med deltog i det, och teamet föreslog att tjänstemännen, framför allt på lokal nivå, ska indoktrineras ytterligare i kommunistideologin, för att skydda partiets ”avancerade natur och renhet”.

Enligt Xia Ming, professor i statsvetenskap vid City University of New York, kommer partiets försök att försvaga folks tro sannolikt att misslyckas, då tjänstemän i stället helt enkelt kommer att utöva i smyg, rapporterade Radio Free Asia (RFA)

”Många höga tjänstemän i partiet och deras släktingar är i själva verket buddhister och kristna, men de vet hur man spelar med [för att offentligt dölja sin tro]. Kort sagt kommer de här nya inspektionsrundorna inte att åstadkomma någonting, och det visar bara att det Kinesiska kommunistpartiet håller på att förlora sin andliga kontroll över folket”, sade Xia till RFA.


Uigurer framför Kinas största moské, Id Kah, den 31 juli 2014 i Kashgar i Xinjiangprovinsen. (Foto: Getty Images/Getty Images)

Uigurer framför Kinas största moské, Id Kah, den 31 juli 2014 i Kashgar i Xinjiangprovinsen. (Foto: Getty Images/Getty Images)

Varför fruktar partiet religion?

Enligt en kinesisk statlig sajt ”är några partiledare… passionerade när det gäller att dyrka gudar och buddhor, och är ledande i denna feodala vidskepelse. Den här trenden, om den inte stoppas, kan få allvarliga konsekvenser, förvirra partitjänstemännens sinnen och leda till partiorganisationens kollaps”.

Bloggaren och skribenten Zan Aizong, som intervjuades av RFA, sade att generalsekretaren Xi Jinpings uttalande är till för att avlägsna de västerländska och kinesiska religionerna från deras gemensamma andliga grund, och cementera partiets tänkta roll som den instans som bevakar och bevarar allt som är kinesiskt.

”Faktum är att det inte finns några nationella gränser inom religioner. Både kristendomen och buddhismen existerar både inne i och utanför Kina. Vilken roll kan kommunistpartiet, som tror på ateismen, spela? Den kinesiska regimen borde bara oroa sig för sin egen regering och stå upp för religionsfriheten som garanteras av konstitutionen”, sade Zan.

Bob Fu, ordförande för China Aid Association, en kristen människorättsorganisation, sade att partiets krav på att religionerna ska vara lojala mot kommunistpartiet underminerar religionsfriheten, enligt RFA.

”Alla religiösa grupper eller sociala grupper som inte partiets totala kontroll, vägledning eller manipulation, betraktas som ett hot mot både partiets och samhällets stabilitet. Jag tror att kommunistpartiets attityd mot religioner är en projektion hur osäkert det är på sin förmåga att regera”, sade Fu.