Kinesiska kommunistpartiet gör "varningsvideo"


I augusti i år, på 15-årsdagen av sovjetunionens upplösning, publicerade Kinesiska kommunistpartiet (KKP) en speciell dokumentär, ”Se upp för faran i fredstid – den historiska lärdomen av det ryska kommunistpartiets undergång”. Denna video visades för alla KKP-medlemmar över länsnivå för att varna dem för två saker som kan leda till samma resultat i Kina, nämligen fredlig ombildning och korruption.  

Enligt tidningen Hong Kong Mingbao samproducerades videon av centralkommittén i kommunistpartiets nationella studiegrupp för partikonstruktion och Kinesiska vetenskapsakademin.

I videons inledning hävdas, ”De historiska videoklippen och bilderna visar de faktorer som bidrog till Sovjetunionens sönderfall och hur det ryska kommunistpartiet (RKP) gick under efter att ha regerat i 74 år.”

Vetenskapsakademin tog fram videon utifrån två projekt: Ett nationellt projekt för filosofi och samhällsvetenskap och ”Det ryska kommunistpartiets och Sovjetunionens fall”. Det senare klassas som ett större projekt inom vetenskapsakademins specialprojekt.

Videon är indelad i åtta 40-minutersavsnitt:

1. Historiens lärdom – RKP:s uppgång och fall
2. RKP:s grundläggande teori och riktlinjer
3. RKP:s ideologi
4. Partiatmosfären i RKP
5. Den privilegierade klassen inom RKP
6. RKP:s organisation
7. RKP:s ledningsgrupp
8. RKP:s respons på orientering mot Väst och västvärldens upplösande strategi

Enligt en källa är KKP-kadrer och medlemmar tvungna att se videon. Vetenskapsakademins filosofiska institut samlade sina medlemmar för att se videon 22 augusti.

Enligt institutets hemsida underströk sekreteraren för institutets kommitté för partidisciplin och biträdande dekanus Xie Dikun vikten av att se videon. Xie krävde också att varje avdelning lämnade in sina diskussionsrapporter efter att ha sett videon.

Samma dag samlade vetenskapsakademins institut för studier av världssocialism ungefär 60 personer för att se videon och diskutera dess innehåll.

http://www.theepochtimes.com/news/6-9-30/46516.html