Kinesiska kommunistpartiet angriper USA:s datanätverk
Högre befäl från Folkets befrielsearmé promenerar förbi monumentet av Folkets hjältar när de anländer till Folkets stora sal före möte i Folkkongressen i Peking. (Foto: Mark Ralston/AFP/Getty Images)


Den 4 september återgav Financial Times att tjänstemän i USA hade sagt att internethackers från Kinas militär i juni gjort intrång i Pentagons datanätverk i USA:s försvarsdepartement genom ett mycket lyckat internetangrepp. Kinesiska myndigheter nekade till anklagelserna och påstod i stället att även de har ofta varit utsatta för hackers.

Internationell media publicerade ett antal rapporter om hur kinesiska hackers, som uppgavs vara del av Kinas befrielsearmé, hade angripit Pentagons system i USA, den brittiska regeringens nätverk samt datorer hos de tyska och franska regeringarna.

Kinesiska militära hackers har utvecklat en detaljerad plan för att kunna lamslå den amerikanska hangarfartygsflottan med ett förkrossande internetangrepp, enligt Pentagons rapport som The Times fått tillgång till.

Enligt rapporten planerade Peking att år 2050 ha uppnått ”elektronisk dominans” över alla globala rivaler, särskilt USA, Storbritannien, Ryssland och Sydkorea. Det avsedda internetangreppet på USA:s hangarfartygsenhet är en del av denna aggressiva planering.

Rapporten avslöjade vidare analyser av kinesiska militära dokument och generalers tal av amerikanska underrättelsetjänstemän, vilka drar slutsatsen att den kinesiska kommunistregimen nyttjar offensiva dataoperationer i avsikt att tidigt i en konflikt störa fiendens militära, ekonomiska och kommunikationsmässiga möjligheter. Pentagon fastställer att i denna nya typ av kapprustning betraktar den kinesiska militären hackerangrepp viktiga för att uppnå dominans under de första stadierna av ett krig.

Som svar på de påstådda kinesiska angreppen från hackers fördömde Kinas UD:s talesman Jiang Yu den 4 september rapporterna som ”grundlösa.” Enligt Jiang är dataintrång en global fråga för vilket Kina ofta finner sig självt vara ett offer. Kina är redo att ”förstärka samarbetet med andra länder när man möter internetbrottslighet”, sade hon.

Den kinesiske kommentatorn Wu Fan sade att sedan 2003 har det funnits rapporter om den kinesiska militärens dataintrång i flera västerländska regeringars datasystem. Avslöjandet av denna senaste hackerangrepp har väckt Västerlandet till att se vilket allvarligt hot den kinesiska regimen utgör, vilket får många att omvärdera sin uppfattning om landet.

Beträffande gensvaret som man fick från det kinesiska utrikesministeriets talesman, antydde den kinesiske politik- och ekonomikommentatorn Caoan Jushi, som är vice ordförande och vd för Pan-America Capital Inc., att det kinesiska kommunistpartiet aldrig har erkänt sina missgärningar.

– I själva verket har KKP:s militär gjort många internetangrepp mot många länder, däribland USA och Tyskland, sade Caoan Jushi.

Caoan Jushi tror att internetangreppet mot USA gjordes slarvigt.

– Om USA skulle göra motangrepp kunde man störa Kinas datasystem och nätverk, förklarade han.

– KKP har sökt mäta sina krafter genom angrepp på datanätverk för att tillförsäkra sig seger över USA, sade kommentator Wu och tillade att KKP:s vapenuppbyggnad långt ifrån kan mäta sig med USA:s försvarstyrka.

Men varför överhuvudtaget starta en konflikt? Wu tror att KKP anser att USA är dess mest kompetenta fiende, inte endast på grund av att vara en supermakt utan också för att USA representerar västerländsk ideologi om frihet och rättvisa.

Som en ondskans axel skulle Kina utan tvekan rikta sitt spjut mot USA, tillade han.

Pentagon medgav att de stängt av USA:s försvarsminister Robert Gates datorsystem. Samtidigt som de vägrade förklara vem som var ansvarig sade tjänstemän i Pentagon att de redan hade lokaliserat ”den exakta källan till angreppet.”

Enligt Der Spiegel hade den tyska underrättelsetjänsten hittat spionprogram som kinesiska militära hackers hade infiltrerat in i den tyska regeringens datasystem. De tyska experterna spårade förbindelsen och sade att intrånget kom från den kinesiska militären.

Översatt från version