Kinesiska intellektuella uttalar stöd för Falun Gong och de 300 bybornas petition
Petitionen från 300 hushåll i Hebeiprovinsen som kräver att Falun Gong-utövaren Wang Xiaodong släpps fri har skakat om i ledarskiktet i Kinas regim. (Epoch Times)


I början av april förklarade 300 hushåll i Hebeiprovinsen, i en unik aktion, sitt stöd för läraren och Falun Gong-utövaren Wang Xiaodong som gripits och torterats för sin tro. De satte sina egna riktiga namn på petitionen till myndigheterna som kräver att han släpps, trots att de visste att det skulle dra ner den kinesiska regimens vrede över dem. Denna modiga handling har gjort att de kallas ”de modiga 300” och har skakat om i kommunistpartiets toppskikt. Intellektuella både i och utanför Kina har ställt sig bakom byborna.

En kinesisk intellektuell som talade med Epoch Times den 25 maj, men ville förbli anonym, sade att han inspirerats av byborna.

– Jag tror att det viktiga med den här händelsen är att den erbjuder en möjlighet att lösa ”Falun Gong-frågan” innan den 18:e partikongressen. Falun Gong borde respekteras i enlighet med trosfriheten, sade han.

– Till och med höga partiledare och personer inom säkerhetsapparaten säger samma sak. Vi måste ge Falun Gong-utövarna den trosfrihet som den kinesiska konstitutionen garanterar dem. Jiang Zemins attack på Falun Gong var ett misstag. Vi måste be om ursäkt på nationell nivå och kompensera dem ekonomiskt, tillade han.

1978 skrev invånare i byn Xiaogang nära staden Nanjing under en hemlig överenskommelse där de i praktiken privatiserade marken i byn och fördelade den mellan sig, något som på den tiden var ett brott. Skördarna ökade och inkomsterna gick upp flera gånger om, och när Deng Xiaoping kom till makten kom detta banbrytande avtal att utgöra startskottet för markreformer i Kina, och början på avskaffandet av kollektivjordbruket i landet.

Den kinesiske intellektuelle som Epoch Times talade med tror att petitionen från ”de modiga 300” är av en liknande betydelse som avtalet mellan byborna i Xiaogang. Han sade att om de kinesiska myndigheterna inte löser frågan om förföljelsen av Falun Gong vid den 18:e partikongressen kommer han och andra intellektuella att börja skriva om det till de högsta myndigheterna.

– Jag har förberett mig för det, sade han.

Zhong Weiguang, en kinesisk akademiker i Tyskland, som är expert på samtida totalitarism, sade, med anledning av petitionen:

– Vi kan se att det kinesiska folket är trötta på kommunistpartiets agerande.

Medan de 300 byborna är unika på så vis att de använde sina egna namn och tumavtryck på petitionen, påpekade Zhong att det har förekommit ett antal petitioner till stöd för Falun Gong-utövare tidigare.

– Det kinesiska folket vet redan att Falun Gong är en fredlig, andlig grupp, och de tror även på att vanligt folk kan åstadkomma positiva förändringar i samhället, sade han.

Enligt Zhong befinner sig säkerhetschefen Zhou Yongkang och hela ”blodiga händer”-fraktionen inom partiet, det vill säga de som är direkt ansvariga för förföljelsen av Falun Gong, i samma situation som ”de fyras gäng”, den grupp som organiserade det senare stadiet av den kinesiska kulturrevolutionen.

Båda grupperna var och är hatade för sin förföljelse av vanliga människor. I slutänden rensades ”de fyras gäng” ut av Deng Xiaoping, som kände av folkets vilja.

Översatt från engelska