Kinesiska företag tar betalt för att ta bort negativt material från internet


En ny sorts affärsverksamhet inom IT håller på att växa fram i Kina: Att ta bort material om klienten från nätet som denne uppfattar som osmickrande eller skadligt för dennes rykte.

Det är inte billigt, priserna ligger på mellan 4000 och 15 000 yuan per borttagen post.

”Våra tjänster omfattar snabbt borttagande av negativ information och negativa nyheter från nätet, snabb borttagning från Baidu-cachar och snabb borttagning av negativa poster på större forum” står det i en internetreklam från Nanjing Jiulan Technology, enligt en artikel i Modern Express. Baidu är den mest populära sökmotorn i Kina.

På Nanjing Jiulans hemsida som är borttagen men fortfarande går att se via Googles cachefunktion, förklaras att deras ”krisservice för internet-PR” kan ”göra sitt bästa för att undvika att negativ information dyker upp på nätet när man söker på personer, tjänster eller produkter som klienten specificerat”.

Enligt Nanjing Jiulan själva så är de ett IT-företag som gör allt från webbdesign, utveckling, administration och databasutveckling.

Jiulan är inte det enda företaget i den här branschen i Nanjing. Söker man på nätet efter ”borttagning av internetposter i Nanjing” på kinesiska får man upp ett flertal företag som erbjuder liknande tjänster.

Samtliga hävdar att de kan ta bort material från internet mot betalning.

Enligt vad man hävdar används i huvudsak tre metoder.

Det första är att man skickar ut positiva budskap om kunden på nätet som tar upp de översta sidorna av sökmotorresultaten. De flesta klienter föredrar denna metod eftersom den inte bara förminskar synligheten för de negativa nyheterna utan även sprider positiva meddelanden till potentiella kunder.

Den andra metoden är att upprätta en relation med webbmasters och få dem att ta bort de oönskade posterna från hemsidor eller forum.

Den tredje metoden går ut på att man direkt tar bort oönskat material från hemsidor genom att hacka dem.

Initierade källor inom branschen har dock sagt till Southern Metropolis Daily att metoderna mestadels används för att få kunder och att särskilt det att hacka hemsidor är i det närmaste omöjligt att genomföra.

Både Baidu och Google förnekar att det förekommit att hackare tagit bort cachar och man hävdar att det skulle vara mycket svårt att göra.

Hu, från Beijing Liyou PR Company, som arbetat i branschen i två år, sade till Southern Metropolis Daily att den enda metod som fungerar för honom är att direkt be hemsidan att ta ner det för kunden negativa materialet.

Hu förklarade att den mesta informationen på internet kopieras. Om man vill ta bort negativa nyheter måste man först hitta den som ursprungligen publicerade dem och be dem ta bort dem. Enligt honom är det snarast ett slags PR-arbete som direkt involverar media.

Generellt arbetar PR-företag på två sätt med media. Det ena är att man övertygar klienten att etablera relationer med media genom reklamplacering. Det andra är att presentera bevis för media att rapporten inte var sanningsenlig och begära att de tar bort den. Därefter kontaktar PR-firman andra hemsidor och ber dem ta bort de negativa nyheterna omedelbart.

Enligt artikeln i Modern Express är företag de huvudsakliga kunderna för den här branschen. Vissa företags produkter kan ha defekter som avslöjas i media av kvalitetskontrollinstanser. Den typen av information sprider sig ofta snabbt över internet.

En del företag postar rena attacker mot sina konkurrenter på nätet för att skada deras rykte. Det har blivit ett legitimt skäl till att söka efter den här sortens ”krisservice för internet-PR”.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/25710/