Kinesiska diplomater frigör sig från kommunistpartiets kontroll
Tidigare kinesiska diplomaten Chen Yonglin håller tal vid en manifestation i Hyde Park i Sydney för att fira att 20 miljoner människor valt att lämna kkp. (Epoch Times)


Den tidigare kinesiska diplomaten Chen Yonglin deltog i manifestationen i Hyde Park i Sydney för att fira att 20 miljoner människor valt att lämna det kinesiska kommunistpartiet och dess organisationer. Chen gick ut från det kinesiska konsulatet i Sydney för två år sedan och nu intervjuar Epoch Times-journalisten honom om de senaste fallen med kinesiska diplomater som flytt från KKP i Kanada.

Enligt Chen flyr många kinesiska diplomater varje år från kommunistpartitets kontroll och det senaste fallet inträffade i Kanada. Den 5 mars gick Zhang Jiyang, hustru till en diplomat vid den kinesiska ambassaden i Ottawa i Kanada ut från ambassaden för att frigöra sig från KKP:s förföljelse. Den 30 mars deltog hon i en manifestation vid Capital Hill i Ottawa för att fira att 20 miljoner människor valt att lämna kommunistpartiet och för att offentliggöra sitt eget utträde. Kanadensisk media har gett det stor uppmärksamhet.

Den 48-åriga Falun Gong-utövaren Zhang drog till sig ambassadens uppmärksamhet när hon i tysthet förklarade sanningen för folk omkring sig. Hon övervakades av ambassaden och man bad henne att lämna in sitt pass. Zhang stod under press och var oroad över vad som skulle hända om hon återvände till Kina. Zhang valde därför att den 5 mars befria sig från förföljelsen genom att lämna ambassaden. Det kinesiska UD blev upprört över hennes agerande och den politiska rådgivaren vid den kinesiska ambassaden i Kanada Huang Huikang påstod att Zhang var en falsk flykting och krävde att Kanadas regering avslog hennes ansökan. Huang anklagade även Zhang för att ”förråda sitt land” och ”göra sin man och mor rasande.”

Reporter: Zhang Jiyang, hustrun till en diplomat vid den kinesiska ambassaden i Kanada, gick nyligen ut från ambassaden. Ambassadens politiska rådgivare Huang Huikang anklagar henne för att ha förrått sitt hemland och förargat sin make och mor. Vad tror du om det?

Chen: Det är nonsens. Huang Huikang är lika enfaldig som Fu Ying eller så är han helt värdelös! Huangs agerande är samvetsvidrigt och han försöker helt enkelt använda alla tänkbara medel för att befordra sig själv. Zhangs flykt är att förråda KKP, men att lämna KKP är en storartad handling som gagnar allmänheten. Zhang offentliggjorde interna KKP-dokument som bekräftar att den kinesiska ambassaden i Kanada deltar i förföljelsen av Falun Gong. Hur kan detta vara att ”Förråda sitt land?” Att brutalt förfölja Falun Gong är ett brott mot mänskligheten och att avslöja grymheterna räddar liv. Vi kan inget annat säga än att Zhang älskar sitt land och älskar sina landsmän!

Reporter: Tror du att hennes familj är emot flykten?

Chen: Sannolikheten att hennes familj är emot hennes flykt är liten. Det är möjligt att de på grund av KKP:s hjärntvätt temporärt inte förstår hennes handlingar eller är rädda för att säga någonting annat. Men dagens kineser är mycket modigare än förr och de följer inte alltid KKP. Zhangs flykt är en storartad handling för att upprätthålla rättvisan och denna handling främjar landet och henne själv. Varför skulle hennes familj vara emot det? Det är bra för landet att man uppmärksammar KKP:s kränkningar av de mänskliga rättigheterna och använder internationell press för att skapa förändringar. Det främjar även henne själv eftersom hon äntligen får frihet. Den kinesiska författaren Hu Shih sade en gång: ”Att strida för ens personliga frihet är att strida för sitt lands frihet! Att sträva efter personlig integritet är att sträva efter landets integritet! Ett land med frihet och jämställdhet byggs inte av en bunt gunstlingar!”

Om Zhangs man och mor var vansinniga borde KKP låta dem säga det själva, ge dem yttrandefrihet. Huang är en representant för KKP:s brottssyndikat utanför Kina hur kan han vara talesman för en Falun Gong-utövares familj? Dagens Kina har vänt rätt och fel, svart och vitt, upp och ner.

Reporter: Huang sade till media att Zhangs ansökan om flyktingstatus var falsk och bad den kanadensiska regeringen att avslå den. Hur tycker du att den kanadensiska regeringen borde hantera det här?

Chen: Zhang har som en KKP-diplomats familjemedlem diplomatpass. Att fly genom att använda den här speciella rollen är mycket kränkande för KKP. Den kanadensiska regeringen borde stödja det kinesiska folkets vilja att kämpa för demokrati och mänskliga rättigheter, stödja deras vägran att underkasta sig KKP:s despotiska och politiska makt och hjälp Zhang att så snart som möjligt finna sig till rätta i Kanada.

Reporter: Du sade att många KKP-diplomater och besökande tjänstemän har flytt. Som en tidigare hög diplomat som har hoppat av så är det oundvikligt att man kommer att förtryckas av KKP, men varför är det så att KKP i det här fallet är så frustrerat över att en diplomats familj har hoppat av och varför har man öppet gått ut och kränkt hennes integritet?

Chen: Tidigare har många höga KKP-tjänstemän flytt men de kämpade alla för sin personliga frihet och därför höll deras avhopp en låg profil. De flydde men kämpade inte öppet mot KKP.

Även om KKP var förargade över detta så var det tolererbart. Som exempel flydde en arbetare vid namn Yang Jianhua i augusti 2005 tillsammans med hela sin familj från ambassaden i Kanada, men de drog inte åt sig så mycket uppmärksamhet från media och därför följde inte KKP upp fallet. Men att avslöja KKP:s dolda affärer såsom Zhang har gjort och agera emot KKP blir en annan nivå och berör en känslig punkt hos KKP, det har skakat dem i rötterna och verkligen gjort dem rasande. Man kommer säkerligen att använda sin fulla styrka för att hantera detta. Vad jag vet drog man omedelbart igång sitt krishanteringsmaskineri när Zhang lämnat ambassaden och mobiliserade alla krafter i syfte att kontrollera händelsens utveckling och inverkan. De undersökte till och med Zhang och hennes mans bankkonton i Kanada. KKP är särskilt oroade över att Zhangs flykt kan skapa en kedjereaktion. Detta skulle kunna kunna skapa ännu en spricka i fördämningen. Det är utan tvekan just nu en bra tidpunkt för KKP-diplomater att fly.

Reporter: Varför är det nu nu en bra tidpunkt för KKP-diplomater att fly?

Chen: Det finns två anledningar: En är att det för tillfället är kris i Kina. Upplopp bryter ut överallt hela tiden och regimen kan när som helst kollapsa. Den andra anledningen är att KKP:s hot mot världsfreden ökar. Regimens högsta general Zhu Chenghu har pratat om kärnvapenkrig, KKP har testat missiler för att förstöra satteliter och de struntar i Nordkoreas kärnvapenutveckling. Detta har fått folk i demokratiska länder att klart förstå galenskapen och ondskan hos KKP:s enväldesregim. Omringade av utmaningar både i och utanför Kina så är KKP för tillfället mycket svagt. Så fort fördämningen börjar läcka kommer vattnet att börja strömma. Organisationer utomlands är KKP:s mjuka revben, de är så nära den fria världen att de skapar många tillfällen som KKP omöjligen kan kontrollera. Dessutom har anti KKP-krafterna utanför Kina mognat tillräckligt för att kunna beskydda och hjälpa de som flyr. De västerländska länderna har alltid följt pressen från allmänheten och försöker inte motsätta sig den, så om man inte flyr nu, vad väntar man på?

Reporter: Tack för vi fått intervjua dig.

Chen: Ingen orsak. Jag hoppas att vi kan hjälpa Zhang att snarast finna sig till rätta.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-4-23/54467.html