Kinesiska bönder återtar sin odlingsmark
Två bönder packar ris på en trehjuling på ett fält i länet Yugan i Jiangxi-provinsen. (Foto: China Photos/Getty Images)


Den 9 december fick 40 000 bönder i nordöstra Kina äganderätten till de 247 050 tunnland odlingsmark de krävt att få tillbaka av de lokala myndigheterna.

I staden Fujin i Heilongjiang-provinsen tillkännagav bönderna på internet att de skulle återfå den mark som myndigheterna sedan 1990-talet tvingat av dem.

Uttalandet uppgav att marken skulle återlämnas till de 72 byar som från början ägt den. Varje by skulle sedan dela upp marken mellan invånarna.

I decennier har den kinesiska kommunistregimen varit rigid med sina regler om äganderätt av mark. Den har sagt att all mark skall tillhöra staten och vägrat diskutera frågan.

Eftersom värdet på marken ökat dramatiskt under senare år har allt fler människor runtom i landet tvingats lämna sina hem eller fått sin mark beslagtagen av regimen. Under de senaste decennierna har de lokala myndigheternas olagliga tilltvingande av mark från bönderna skapat mycket bråk, personliga strider och utlöst massiva protester. Det här fallet är det första där så många bönder samarbetat för att utmana statens monopol på äganderätt av mark.

– Vi vill inte utmana myndigheterna men vi har vädjat så många gånger utan några som helst resultat. Vi kräver inget mer än våra grundläggande rättigheter. De har drivit oss förbi bristningsgränsen, förklarar Yu Changwu, talesman för bönderna i Fujin.

Fujin var tidigare Kinas fjärde största spannmålsproducerande stad och en stor producent av sojabönor. Under tidigt 1990-tal använde myndigheterna tio procent av åkermarken till ett Korea-finansierat jordbruksprojekt och de lokala bönderna fick minimalt betalt för marken. Även om projektet senare lades ner fick bönderna aldrig tillbaka sin mark och myndigheterna samarbetade senare med lokala gangsters för att beslagta nära 40 procent av stadens 658 800 tunnland mark.

Enligt Yu ägdes marken senare av kommunala tjänstemän och Fujins bönder tvingades hyra sin gamla mark till en hög kostnad.

– Sedan marken beslagtogs har bönderna aldrig fått de bidrag som ges till bönder, pengarna har istället hamnat hos de kommunala tjänstemännen, säger Yu som även förklarar att summan för dessa bidrag år 2007 ligger på 26.4 miljoner yuan (23,14milj kr).

Byborna har i många år kämpat för sin mark och tidigare i år kontaktade Yu och andra aktivister utländsk media och visade dem stödjande namnunderskrifter och sin slogan: ”Vi vill ha mänskliga rättigheter inte olympiska spel.” De kinesiska myndigheterna svarade med ett omedelbart våldsamt förtryck, hot, mutor och ryktesspridning. Yu och två andra representanter arresterades olagligt och en av dem är fortfarande fängslad.

Förtrycket skrämde inte bönderna utan gjorde istället att de förstod att kommunistregimens löften om förbättring aldrig kommer att infinna sig, förklarar Yu. Nu har bönderna bestämt sig för att istället förlita sig på sin egen styrka och kämpa för sina rättigheter.

Yu avslöjade att en by redan hållit en konferens och valt ut egna representanter som skall återta och dela ut mark. Processen är redan igång och Yu sade att andra byar kommer att följa deras exempel för att återta sin mark.

”Vi kräver rätten att äga mark och använda den för egen vinning” säger bönderna på internet: ”Vi upprätthåller vår rätt att inneha och sälja mark. Vi skall själva bestämma när och till vilket pris marken kan säljas.”

Översatt från version