"Kinesiska agenter tvingade mig att spionera"
Professor Wang Lian berättar hur han tvingades av den kinesiska regimens utsända att spionera på den tidning han arbetade för. (Foto: Zeng Ni/The Epoch Times)


Professor Wang Lian hade tänkt delta i ett akademiskt möte, och begav sig därför utanför Macaus gränser till staden Zhuhai i Guangdongprovinsen. Men mötet blev aldrig av. Wang Lian, som är assisterande professor i informationsteknologi vid Macaus universitet för vetenskap och teknologi arresterades när han nådde tullen i Gongbei, och tre dagar senare godtog han att bli agent för den kinesiska regimen.

Wang Lian avslöjade historien den 12 februari, fem dagar efter att han landat i Melbourne, Australien, genom ett öppet brev som han e-postade till Epoch Times i Hongkong.

Under dessa tre dagar i Zhuhai utsattes Wang Lian för upprepade förhör och hjärntvättsförsök. Orsaken var att han arbetade för Epoch Times i Hongkong.

Wang återberättar i sitt brev att efter han hållits inspärrad i två timmar i ett rum vid tullen i Gongbei, ”kom cirka tio personer in i förhörsrummet, några av dem bar polisuniform, några var civilpoliser. Efter att de fastställt min identitet satte de ögonbindel på mig, knäppte upp mitt bälte, tog min klocka och mobiltelefon och förde mig sedan med våld till en bil.”

År av bevakning

Wang fördes slutligen till ett rum där fönstren var förseglade med spikar och gardinerna var neddragna. Han förhördes först av tre män som hävdade att de var tjänstemän för Zhuhaiavdelningen inom Guangdongprovinsens Nationella säkerhetsbyrå. De avslöjade orsaken till kidnappningen för honom.

”De sade: ‘Du borde känna till dina problem.’ Jag sade till dem att jag inte visste det. Lite senare sa de, ’det är på grund av att du utövar Falun Gong, och för att gå rakt på sak, på grund av att du arbetar för Epoch Times i Hongkong.”

De tre männen berättade för Wang att de skulle låsa in honom i det rum han förhördes.

”Jag frågade hur länge de skulle hålla mig inlåst där”, skrev Wang. De sade till Wang; ”Den kortaste möjligaste tiden är en dag, men det kan bli upp till ett halvår och om vi sedan bedömer det som lämpligt så kan vi utöka din internering med ytterligare ett halvår, och sedan ett halvår till… glöm inte bort att vi är en speciell myndighetsavdelning som har makten att göra det på det här sättet.”

Wang skrev att under förhöret visade man honom en tjock lunta med brevpapper och man sade att all information om honom fanns där.

Agenten berättade för Wang, “vi har haft koll på dig i flera år nu. Här är din dossier… Vi arresterade dig inte tidigare för att det inte var lämpligt just då. Men vi visste mycket väl varje gång du kom in i Kina och vad du gjorde i Kina under varje resa.”

Wang Lian föddes i staden Wuhan, Hubeiprovinsen. Han flyttade till Hongkong 1996 för att fortsätta sina studier vid Hongkongs universitet och 2002 gifte han sig med en Hongkongbo. Hans ansökan 2002 för att förlänga sitt studentvisum godkändes av Hongkongs immigrationsdepartement men avslogs av den kinesiska regimens Hongkong-Macao-byrå. På grund av det var han tvungen att återvända till Wuhan och hade för avsikt att åka till Hongkong med ett tremånaders inresevisum för att slutföra sin doktorsgrad och tillbringa tid med sin hustru.

Mellan 2001 och 2004 arbetade Wang både som redaktör och datatekniker för Epoch Times i Hongkong. När han började undervisa i Macau 2004 slutade han som redaktör men arbetade med datorrelaterade ansvarsuppgifter.

Hjärntvätt

Wangs kidnappare sade till honom att på grund av att han delade ut Nio kommentarer om kommunistpartiet hade han begått ett allvarligt “brott”. De Nio kommentarerna är en bokutgåva i form av en serie ledarartiklar publicerade av Epoch Times som avslöjar det kinesiska kommunistpartiets brott. Tack vare boken har den inspirerat en rörelse att träda ut ur KKP – där fram tills i dag 18,5 miljoner kineser avsagt sig banden med KKP.

“De sade också: ‘Att dela ut Nio kommentarer är tillräckligt för att döma dig; på grund av att du nu har hjälpt till att sprida De Nio kommentarerna i så stor omfattning genom att erbjuda teknisk support för att försäkra Hongkongs Epoch Times existens, är detta inte ett litet brott. Dessutom har du lagt upp en webbsajt för Epoch Times i Hongkong, vilket har lett till att många har kunnat läsa De Nio Kommenterarna. Ska vi skjuta ihjäl dig? Eller ska vi låsa in dig för resten av ditt liv?’”

”Vid det tillfället var jag lite rädd”, återger Wang i sitt brev.

Kidnapparna verkade känna till allting om honom. De fortsatte att påminna honom om hans åldrade föräldrar, hustru och tvåårige son, pressade honom att föreställa sig hur miserabelt de skulle få det om han dog.

Wang fick en tunn madrass för natten, men han sade att det var omöjligt att kunna sova. I en intervju i tisdags med Epoch Times i Australien, sade han att han ”inte fått någon sömn på 72 timmar… även om jag ville kunde jag inte somna… De fortsatte att bevaka mig och ställde frågor.”

Han tvingades att e-posta till sitt universitet att han måste stanna tillfälligt i Zhuahai på grund av problem med visum.

Hjärntvätten började nästa morgon med en man som kom in och två kvinnor. ”Först talade de med mig på ett vänligt sätt. Sedan började en kvinna föreläsa om varför det är okej att ha en tro men att tro att det finns en gud är enfaldigt, sedan började den andra kvinnan förtala och svära åt Falun Gong.”

Vid slutet av den andra dagen tvingades Wang att ringa sin hustru och ljuga om att han måste stanna längre i Zhuhai för att undvika att hon misstänkte något.

Vid slutet av den tredje dagen när Wang var fysiskt och mentalt utmattad gav han upp. Han skrev, så som det instruerades, ett brev i form av ett ångeruttalande där han gick med på att ge upp Falun Gong. Vid slutet av brevet bad man honom att tillägga: ”Jag måste komma närhelst man frågar mig och göra vadhelst man ber mig att göra.”

”Det var på grund av denna mening jag förstod att deras syfte med att kidnappa mig var att tvinga mig att spionera för dem.”

”Omintetgöra tidningen!”

Efter att Wang rapporterat till universitetet om sin återkomst, åkte han till Hongkong. Under sin resa bröt han ut i tårar och ångrade djupt sitt uttalande där han förnekade Falun Gong.

Så fort han kom till Hongkong berättade han för en medutövare [av Falun Gong] och sin hustru om kidnappningen. Han fick rådet att söka säkerhet utomlands. Men innan han kunde fly var han tvungen att samarbeta med agenter som hade honom under kontroll.

Wangs första och viktigaste uppdrag var att omintetgöra Epoch Times.”

I intervjun i tisdags sade Wang att mellan den 18 september 2006 och under tiden han flydde från Hongkong, hade han sex eller sju möten med kinesiska agenter.

”Under första mötet gav jag dem Epoch Times Hongkongs interna planering – var datorerna fanns, vem som använder vilken dator och när de kommer används så att de kunde hacka dem…” Wang ombads med andra ord att ge agenterna information som kunde användas för att underminera och störa utgivningen av tidningen.

Varje gång som Wang gav dem filer, tog han bort vikig information från dem för att skydda tidningen så gott han kunde.

Flykt mot friheten

Wang fick hopp den 25 januari då han fick visum för att åka till Australien. Han bokade ett resa den 12 februari och sattes samtidigt på väntelistan för en tidigare avgång.

Den 6 februari åkte han till Melbourne och lämnade sin hustru och son, såväl som de fem månaders långa period då han var i de kinesiska agenternas händer.

Wang sade att de kinesiska agenterna använder varje tänkbar metod för att hindra och störa Epoch Times. Man bad honom att ge dem all sorts information om Epoch Times anställda och deras vänner för att hjälpa agenterna att identifiera möjliga mål i rekryteringen av agenter.

Wang är mycket orolig för sina föräldrar och syster som fortfarande är i Kina. Han har lämnat in ett visum för humanitärt skydd i Australien.

Översatt av Tony Lingefors från: http://en.epochtimes.com/news/7-2-15/51731.html