Kinesisk tv anklagas för att stödja tortyr
Bild från en CCTV-sändning 30 april 2001 som visar vård av personer som på Himmelska fridens torg avsiktligt satt eld på sig själva, påstående att de är Falun Gong-utövare. Händelsen som starkt misskrediterade Falun Gong exponerades flitigt i Kinas TV, men avslöjades senare vara arrangerad av regimen. (Foto: AFP)


En advokat som representerar Falun Gong-utövare har gått vidare med ärendet mot Kinas dominerande TV-nätverk China Central Television (CCTV). Man hävdar att TV-stationen gett sitt stöd och hetsat till tortyr och folkmord.

– CCTV har skapat ett nätverk av lögner om Falun Gong som uppviglar tittarna, polisen och andra säkerhetsstyrkor i Kina att utsätta utövare för olagliga arresteringar, illegala polisförhör och tortyr, säger Terri Marsh, advokaten i ärendet och vd för Human Rights Law Foundation. I många fall har detta resulterat i ett utomrättsligt dödande av utövare som inte avsäger sig sin övertygelse om Falun Gongs principer.

Rättsfallet initierades i januari 2006 under USA:s åtalsakt för utländska ärenden och skyddsakten för tortyroffer. Det gjordes på uppdrag av Falun Gong-utövare som numera är bosatta i USA, då de har fängslats och torterats i Kina på grund av sin andliga övertygelse.

Bevisningen i målet pekar på att CCTV:s program med antipropaganda mot Falun Gong har spelat en central roll i att omänskligförklara utövare genom spridning av desinformation. Man menar att TV-kanalen har uppviglat polis och andra säkerhetsvakter i förföljelsen av Falun Gong och uppmuntrat till långa, intensiva tortyrsessioner.

– Taktikerna som de här mediarapporterna och TV-showerna sprider är identiska med dem som användes i Nazityskland under andra världskriget, i Rwanda då hutuerna genomförde folkmordet på tutsierna och i Jugoslavien under Slobodan Milosevic, säger Marsh. I all den här våldsamma misshandeln och alla massakrer fungerar propagandan som en mekanism utan vilken massmord och våldsamheter inte kunnat uppstå.

Enligt käranden användes CCTV:s program frekvent i arbetslägren som en del i den smärtsamma omprogrammeringen med tankekontroll ämnad att tvinga Falun Gong-utövare att avsäga sig sin tro. Efter att ha anlänt till USA, och sett dessa program sändas på CCTV:s samarbetskanaler där, hävdar de att de upplevt ytterligare lidanden.

Vittnet Vivianna Galli som utfrågas i överklagandet säger:

– Efter att ha exponerats för hjärntvätt och tortyrprocesser i Kina är CCTV:s orkestrerade turné genom USA… det är lika mycket utsänt och marknadsfört som en föreställning… har fungerat som en utlösande faktor och orsakat posttraumatisk stress för dem som exponerats för… teknikerna i Kina.

Överklagan inlämnades till högre instans i måndags, efter att målet lagts ned på en lägre nivå i augusti 2007 på grund av att den statsägda median CCTV går under immunitet.

I överklagan vill käranden att appellationsdomstolen ska häva den lägre domstolens beslut, baserat på ny bevisning om att CCTV har privatiserats och därför inte går under samma immunitet som staten Kina.

Man hävdar också att även om stationen fortfarande fullt ut vore statsägd utgör programmens kommersiella natur – inklusive reklamen mellan programmen – en välgrundad anledning till stämning enligt undantaget för kommersiella aktiviteter i immunitetsakten för utländska stater.

CCTV har inte närvarat i rätten för att försvara sig eller på annat sätt svarat på stämningen.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-3-11/67389.html