Kinesisk tidskrift strider mot regimens mediacensorer


En frispråkig tidskrift grundad av en grupp gamla partikadrer har hamnat i onåd hos de kinesiska myndigheterna.

Den privatfinansierade ”Kina genom historien” (Yan Huan Chun Qiu) grundades 1991 och är känd för att rapportera om känsliga frågor och för att vara en ivrig röst för oberoende tänkande. 

Nyligen krävde företrädare för press- och publikationsadministrationen, samt kulturministeriet att tidskriften ska göra vissa ändringar. Man krävde att den åldrande VD:n ska ”dra sig tillbaka”, att ”förbjudna” artiklar ska tas bort från de senaste numren och att ledningen ska ”agera och vidta specifika åtgärder”, vilket är kinesiskt byråkratspråk för att lyda instruktioner. 

Wu Si juridisk representant, managing director och chefredaktör för den månatliga tidskriften talade med Hongkongtidningen Ming Pao Daily om de senaste svårigheter man stött på.

Wu Si vill inte att den 87-årige grundaren Du Daozheng ska avgå. Du Daozheng har varit partimedlem i 73 år och var byråchef på den statliga nyhetsbyrån Xinhua och chef på press- och publikationsadministrationen. Du Daozheng hade ett nära förhållande till kommunistpartiets förre ledare Zhao Ziyang, som tvingades bort från makten för att han inte ställde upp på den hårda linjen mot de protesterande studenterna på Himmelska fridens torg 1989. Du har också skrivit en bok om Zhao som publicerades i år i Hongkong och Taiwan. 

Tidskriftens hemsida har också upprepade gånger stängts ner och hackats, vilket Wu Si menar är myndigheternas verk.

Sedan tisdskriften grundades har den censurerats mer än tio gånger för att man rapporterat om känsliga historiska händelser och gett sitt störd till oliktänkade och reformer inom partiet.

I november 2005, när regimen höll sin första offentliga minnesstund över den reformvänlige förre generalsekreteraren Hu Yaobang, publicerade man en artikel med titeln ”Hu Yaobang i våra hjärtan”. Tidskriften kritiserades för detta av det centrala propagandadepartementet och utgåvan återkallades, men enligt en artikel i Ming Pao Daily gavs den ut igen ett par månader senare.

2008 kritiserades tidskriften igen, för att man rapporterat om Zhao Ziyang. Wu sade till BBC att kulturministeriet föreslagit att tidningens grundare Du Daozheng skulle avgå på grund av sin höga ålder, men detta avböjdes artigt. 

Redan 1997 införde Kina lagar och förordningar för tidningar som kräver att rapportering kring ”viktiga ämnen” måste godkännas av staten. Wu Si sade att tidskriften är beredd att följa detta, men att myndigheterna aldrig specificerat vad man menar med ett viktigt ämne. Dessutom återlämnades artiklar som de lämnat in för kontroll i november förra året inte förrän i april i år. Han sade att den här typen av händelser inträffar hela tiden, vilket gör det svårt att driva tidskriften. 

– Om vi inte tillåts tala finns det ingen mening att driva tidskriften, sade han. 

Tidskriftens distribution har växt från sin ursprungliga upplaga på 40 000 till över 120 000 enligt Hongkongbaserade Asia Weekly. Tidskriften kan hittas i många tidningsstånd i Peking och är särskilt populär bland gamla partikadrer och intellektuella.

Översatt från engelska:http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/46466/