Kinesisk stad räddar budgeten med tveksamma trafikböter
En “miljöskyddsinspektör” bötfäller bilförare i staden Shaoyang, Hunanprovinsen. Han får 80 procent i provision och resten går till staden. (Foto: Wuhan Xinxi Diyi Weibo/Weibo.com)


En stad i Hunanprovinsen har tagit till en annorlunda metod för att få in pengar. Ett stort antal ”miljöskyddsinspektörer” har anställts, många utan legitimation eller uniformer, för att upprätthålla trafiklagarna, och således täcka hål i stadens kassa. Inspektörerna får behålla 80 procent av intäkterna.

Efter att ha fått vetskap om att civilklädda män bötfällde bilförare vid gatukorsningar i staden Shaoyang i Hunanprovinsen, avslöjade Xiaoxiang Morning Post att de i själva verket var miljöskyddsinspektörer. Dessa män samlar in böter för det lokala styrets finansavdelning, som i sin tur ger dem 80 procent av intäkterna som provision.

Men många av böterna är för triviala förseelser, som knappt kan kallas för förseelser överhuvudtaget.

En man med efternamnet Zhang, som åkte med sin bil i Shaouyang, stannade vid en korsning och väntade på att trafikljuset skulle bli grönt, enligt en artikel i Xiaoxiang Morning Post. Plötsligt knackar en man på Zhangs sidoruta och kräver att han betalar 10 yuan i böter för att han stannat på linjerna i övergångsstället. Flera personer kom sedan rusande och omringade bilen. Zhang betalade eftersom han hade bråttom.

Zhang har kört bil i fem år men har aldrig tidigare stött på en miljöskyddsinspektör som bötfällt förare och som dessutom inte hade uniform.

Programmet är bara ett i mängden som på sistone dykt upp runt om i Kina, och som inkluderar allt ifrån att företagare får höga böter för godtyckliga förseelser till att man tar delar av lärares löner, något som staden använder för att dryga ut kassan.

När Xiaoxiang Morning Post kom för att undersöka fenomenet, närmade sig en civilklädd man med solglasögon en bil som tillfälligt stannat på linjerna på övergångsstället, beredd att bötfälla föraren. När reportern närmade sig honom försökte han smita därifrån, men han såg den civilklädde mannens arbetslegitimation på skjortan, där det stod ”miljöskyddsinspektör” från det lokala grannskapskontorer. Mannen och hans medhjälpare hade inte några uniformer på sig.

När en reporter gick till trafikavdelningen med ansvar för korsningen, sade den ansvarige personen att dessa personer inte tillhörde dem. När han frågade om de har befogenhet att bötfälla fordon, sade personen att reportern borde höra med polisen eller grannskapskontoret.

Grannskapskontoret bekräftade att folk som utfärdar böter verkligen är miljöskyddsinspektörer.

Hos Shaoyangpolisen berättade en anställd att staden har anställt 1000 inspektörer. De började arbeta den 1 augusti och finns utspridda i de olika distrikten.

Den anställde gav också en kopia av inspektörernas manual som säger att “alla böter och parkeringsavgifter som inspektören samlat in, ska lämnas till distriktets finansavdelning. Sedan kommer avdelningen att ersätta summan enligt kvittona. 80 procent kommer att ges tillbaka som kompensation till inspektören själv.

En anställd vid vid den juridiska avdelningen på polismyndigheten berättade för reportern att myndigheten har gett befogenhet till miljöskyddsinspektörerna att se till att trafikreglerna följs.

En Hunan-baserad advokat berättade för Xiaoxiang Morning Post att dessa inspektörer inte har rätt att agera ordningsmakt. De har inte rätt att bötfälla; de kan bara försöka övertala medborgarna att inte överträda lagarna. Böterna ska dessutom gå till statskassan, inte den lokala finansavdelningen. Advokaten sade också att det är olagligt att ge tillbaka 80 procent av böterna som löner till inspektörerna.

Översatt från engelska.