Kinesisk sjuksköterska tvångsinjicerades med psykofarmaka
He Xianggu är en sjuksköterska från staden Changsha i Kina. (Foto: Minghui.org).


He Xianggu som arbetar som operationssköterska på kvinno- och barnhälsovårdssjukhuset i Hunanprovinsen har gripits och kvarhållits på psykiatriska kliniken i Hunan i över tre månader för att hon utövar Falun Gong. Den 10 oktober tvångsinjicerades hon med psykofarmaka.

Det kinesiska kommunistpartiet (KKP) har gripit tusentals Falun Gong-utövare sedan 1999 och tvångsvårdat de på olika mentalsjukhus. Många av dem har fått svåra skador på centrala nervsystemet efter behandlingar med olika psykotropa mediciner på sjukhus. KKP använder sjukhusen som ett medel för att förfölja Falun Gong-utövare.

Nedan följer en transkription av ett telefonmeddelande från sjuksköterskan He Xianggu. I det framför hon sin önskan att meddelandet kommer till det internationella samfundets kännedom. He Xianggu hoppas att hennes historia ska hjälpa till att avslöja de onda gärningar som Hunans 610-byrå (610-byrån är ett huvudkontor speciellt skapat av KKP för att förfölja Falun Gong) och hennes arbetsplats, kvinno- och barnhälsovårdssjukhuset i Hunanprovinsen, är skyldiga till. Båda organisationerna är ansvariga för hennes illegala internering och den olagliga behandlingen på mentalsjukhuset.

”Jag heter He Xianggu och är en Falun Gong-utövare. Jag arbetade på polikliniken på kvinno- och barnhälsovårdssjukhuset i Hunanprovinsen. Den 23 april kidnappades jag av polisen i Wujialing och internerades olagligt i arbetsläger. Jag hungerstrejkade i 17 dagar för att protestera mot den olagliga interneringen. Efter den två år långa ‘omskolning genom arbete’-interneringen, skickades jag till Baimalongs tvångsarbetsläger.

Baimalongs tvångsarbetsläger ville först inte acceptera mig som intern, eftersom det konstaterats att jag hade problem med hjärtat. Men efter påtryckningar från 610-byrån och från min arbetsplats accepterade de mig till slut. Jag hungerstrejkade i två månader på tvångsarbetslägret. Till följd av det skrev min äldre bror under ett dokument som tillät mig att lämna lägret och få behandlig för min kranskärlssjukdom på ett sjukhus. Men 610-byrån arresterade och sände mig till den psykiatriska avdelningen på neurologiska kliniken i Hunanprovinsen.

Jag slutade hungerstrejka när jag kom till avdelningen. Jag hoppades att de skulle behandla mig som en normal person och frige mig, när de insåg att jag inte var mentalt sjuk. Tre månader senare bad Luo Zhaoping, chef för den psykiatriska kliniken, mig att skriva under ett dokument som lät mig lämna sjukhuset, men min arbetsplats gick inte med på det.

Luo frågade efter instruktioner från sjukhusledningen och de beslutade att jag var ”psykotisk”. De tvångsinjicerade mig med risperidon, som används för att behandla schizofreni.

Fyra eller fem personer knuffade ner mig i en säng och gav mig injektioner. Jag frågade Luo om namnet på medicinen, men han vägrade berätta det. Jag frågade den ansvariga psykiatrikern Chen Zizhen, men hon vägrade att säga det. Chen sade till mig; ‘ Varför skulle vi låta dig få veta det?’ och tillade, ‘Om vi inte ger dig injektioner kommer vi förlora våra jobb.’

Många av de andra patienterna blev upprörda när de såg hur läkarna tvångsinjicerade mig. Flera sjuksköterskor sade att de inte ville behandla mig på det sättet men de hade inget annat val. Jag började åter hungerstrejka för att protestera mot den omoraliska behandlingen. Sjukhuspersonalen satte dock stopp för det och gav intravenöst dropp för att ge mig vad de kallade näring.

Jag har sagt allt jag ville säga. Jag hoppas att det internationella samfundet hör mina ord, så att rättvisa kan skipas å mina vägnar. Tack alla!”

 

Not: psykotropa medel är läkemedel som används i behandlingen av psykisk sjukdom.

http://en.epochtimes.com/n2/china/chinese-nurse-injected-psychotropic-substance-he-xianggu-5900.html