Kinesisk professor förespråkar demokrati
Sun Wenguang talar för sin idé om demokrati på en skolbuss. (Foto: Epoch Times)


Sun Wenguang, en pensionerad professor, genomför nu en kampanj för att bli invald som oberoende kandidat i Kinas folkkongress.

– Jag vet inte varför universitetscheferna är så rädda för en 73-årig man som mig. Min kampanj kan knappast ha något större inflytande på valet så jag antar att universitetet har fått order uppifrån om att göra något åt mig, sade Sun.

Sun genomför sin kampanj på Shandong-universitet i staden Jinan i Shandong utanför Peking, där han arbetade fram till sin pension för några år sedan. Trots att allt Sun gjort för sin kampanj är att sätta upp affischer på universitetet och hållt tal till väldigt små publiker så har universitetet försökt sabotera varje del i hans kampanj.

I en intervju med Epoch Times den 8 november berättade Sun om en av vad universitetet gjort för att stoppa hans kampanj.


Che Hongnian och Chen Xi, människorättsaktivister från en annan provins arbetar i Sun Wenguangs kampanj. (Foto: Epoch Times)

Che Hongnian och Chen Xi, människorättsaktivister från en annan provins arbetar i Sun Wenguangs kampanj. (Foto: Epoch Times)

Sun sade att universitetschefer beordrat säkerhetsvakter att riva ner hans material och konfiskera hans affischeringar. De har dessutom agerat för att hindra studenterna från att rösta på honom.

Enligt Sun har varje avdelning på universitetet gått ut och varnat studenterna från att lyssna på honom. Sun har kallats för en man med ”fel politiska tankar” och ”samarbetar med utländska krafter”. Som exempel höll en avdelning ett krismöte för partimedlemmar där det fastslogs:

”En del oberoende kandidater får stöd från utländska krafter i sina kampanjer. Studenter är förbjudna att lyssna på deras tal och de som gör det kommer att skickas tillbaka. Ingen tillåts att rösta på honom. Vi kommer att kontrollera vilka som röstar på honom och när någon upptäcks kommer studenten samt de som ansvarar för honom/henne att bestraffas.”


Studenter läser Sun Wenguangs kampanjinformation. (Foto: Epoch Times)

Studenter läser Sun Wenguangs kampanjinformation. (Foto: Epoch Times)

Universitetets partisekreterare satt själv utanför salarna en eftermiddag för att hindra studenter från att lyssna på Suns tal. Som följd var många rädda för att gå dit.

Sun såg att han redan utmanat universitetets gestapoliknande taktik att hota studenter. Han berättade att det är emot lagen att hota röstares rättigheter och friheter och att han kommer att starta en rättsprocess om det blir nödvändigt.

Sun är besluten att fullfölja sin kampanj men han säger att hur många som röstar på honom är av ringa betydelse:

– Det är principen om grundläggande mänskliga rättigheter och uppmuntran från de runt omkring som motiverar mig att fortsätta min kamp för demokrati och en konstitutionell regering, sade Sun.


Civilklädda poliser stör Suns kampanj. (Foto: Epoch Times)

Civilklädda poliser stör Suns kampanj. (Foto: Epoch Times)

I sina tal vill Sun höja medvetenheten om medborgerliga fri- och rättigheter och att folket skall stå upp mot förtryck istället för att bete sig som lama hundar inför myndigheterna. Även om han bara kunnat tala inför ett fåtal studenter åt gången är han nöjd med resultatet.

Många studenter var engagerade när de lyssnade på mitt tal, som om det var första gången de fått höra sanningen. En del studenter spelade till och med in och sände vad jag berättat för dem och andra hjälpte till att dela ut broschyrer eller sätta upp affischer. Naturligtvis fanns det även många som bara lyssnade tyst, berättar Sun.

Trots trakasserierna har Sun fått mycket stöd i sin kampanj, allmänt och i tysthet, bland personal och studenter på Shandong-universitetet. ”Om jag hade två veckor till skulle jag kunna vinna”, sade den vithåriga professorn säkert.

Översatt från version