Kinesisk media erkänner omfattande protester
Över 1000 poliser mobiliserades för att skingra lokalbefolkningen som protesterade mot byggandet av transformatorstationen Junjing i Tianhedistriktet i storstaden Guangzhou den 30 december i fjol. (Foto: Epoch Times)


Den 5 januari publicerade det kinesiska kommunistpartiets nyhetsbyrå Xinhua oväntat en artikel med titeln ”2009 kommer bli ett år med många offentliga protester och de ska hanteras på rätt sätt”. I artikeln uttalade man sig från kommunistpartiets sida att ”vi är nu utan tvekan inne i en högsäsong för offentliga protester och partiets myndigheter förväntar sig många fler under 2009”. Vidare påpekade man att protesterna blir allt större och aggressivare och att de snabbt eskalerar till rena upplopp som leder till omfattande skador.

Artikeln citerade tidskriften Liaowang, där Xinhuareportrar genomfört tre intervjuer i Chongqing, Jiangsu och Guangdong. Förutom att man refererade till 2009 som ett år där offentliga protester når en topp, analyserade man även situationen.

Enligt artikeln stöds de flesta protester som bryter ut numera av allmänheten. Så snart en person i grannskapet är missnöjd med något regeringen gjort, stöds han snabbt av hela samhället och en protest bryter ut. Dessa trappas snabbt upp till upplopp som orsakar omfattande skador.

I slutet av artikeln sägs det märkligt nog att det strikta rättssystemet och mediacensuren är huvudorsaken till protesterna, men att upploppen kommer sig av människors dåliga levnadsstandard på grund av finanskrisen och den höga arbetslösheten.

Experter har dock påpekat att det var kommunistpartiets korrupta och diktatoriska styre som bidragit till upploppen.

Många storskaliga offentliga protester ägde rum under 2008, däribland upploppen i länet Wengan i Guizhouprovinsen och protesterna kring fallet med den dömde polismördaren Yang Jia i Shanghai. Det har blivit en trend att människor ger sig på regeringsbyggnader och attackerar poliser samt att massiva upplopp allt mer blir standardformen för protester i Kina. Yang Jias uttalande till poliserna som dödades, ”Om du inte svarar mig så ska jag ge dig mitt svar”, har cirkulerat mycket på internet, och ”Ner med det kinesiska kommunistpartiet” har blivit ett vanligt slagord bland det kinesiska folket, vilket skrämmer partiet.

Kommunistpartiets egna mediers attityd till de omfattande upploppen har ändrats från tystnad till att man nu måste rapportera om dem. Detta var första gången partiet rapporterat så här pass ärligt om protesterna.

Den kände demokratiaktivisten Wei Jingsheng noterade att den pågående våldstendensen i kinesiska protester är ett resultat av kommunistpartiets envishet i att behålla ett enpartistyre. 
– Det är inte bara liberaler, utan även de i mitten inom kommunistpartiet som har märkt de här våldstendeserna som i fallet med Yang Jia som dödade poliser. Om partiet inte tar initiativ till reformer kommer man inte kunna undvika en våldsam revolution. Så nu börjar de fundera på om en ”fredlig omvandling” kanske är det klokare alternativet, sade Wei.

Han tillade dock att kommunistpartiet insisterar på detta diktatoriska enpartistyre och att man tydligt slagit fast att ”fredlig omvandling” aldrig kommer att tillåtas. Därför har folk inget annat val än att hemfalla åt stora upplopp. I den nuvarande strömvirveln av våldsam revolution bland det kinesiska folket börjar sannolikheten för ”fredlig omvandling” bli allt mindre.
http://en.epochtimes.com/n2/content/view/10197/