Kinesisk familj krossades för sin tro
På bilden syns de sex medlemmarna av Chen Yunchuans familj. Fem av dem har dött i förföljelsen av Falun Gong i Kina. Chen Shulan (andra från vänster, bakre raden) bröt nyligen ryggen på två ställen efter att hon hållits i polisförvar, och sägs inte kunna gå längre. (Minghui.org)


Sedan den kinesiska regimen inledde sin kampanj mot den traditionella andliga metoden Falun Gong har fem medlemmar av familjen Chen i Hebeiprovinsen dött på grund av förföljelse. Den 5 augusti rapporterades att den sjätte familjemedlemmen som utövar Falun Gong hade brutit ryggen på två ställen medan hon var i polisförvar, och kan inte längre gå.

Enligt sajten minghui.org, som drivs av Falun Gong-utövare och rapporterar om förföljelsen, greps Chen Shulan av polis från Songyuanstationen i Pekings Changpingdistrikt. Hon anklagades för att ha berättat för en annan person om förföljelsen av Falun Gong i Kina.

Trots att det inte finns någon kinesisk lag som förbjuder att man utövar Falun Gong eller berättar för folk om det eller om förföljelsen så ställdes hon inför rätta två gånger. Den första gången var den 23 maj, och den andra gången var 1 augusti, då hon dömdes till fyra års fängelse.

Under den andra rättegången, den 1 augusti i Changpings distriktsdomstol, skrek en vakt konstant förolämpningar åt Chen och vägrade att låta henne vända sig om för att se på sin dotter. Efter rättegången släpades Chen in i en hiss, medan flera vakter höll ner hennes huvud så att hon inte skulle kunna tala med eller ens se sin dotter eller andra familjemedlemmar.

Fyra dagar senare fick Chens dotter ett samtal från interneringscentret, där hon ombads att fylla i papper som skulle låta henne träffa Chen på Pekings polissjukhus. Men när familjen och deras advokat kom till sjukhuset vägrade personalen att låta dem träffa Chen.

De fick höra att Chen hade fått två frakturer på ryggraden och att hon inte kunde gå eller sitta i en rullstol. Personalen vidhöll att skadorna var resultatet av en skakig färd från domstolen till interneringscentret.

Dessa skador är den senaste katastrofen som familjen Chen drabbats av på grund av förföljelsen, som den dåvarande kommunistpartiledaren Jiang Zemin satte igång den 20 juli 1999.

Jiang fruktade det höga antalet Falun Gong-utövare (det beräknades vid ett tillfälle till 100 miljoner) och han var även rädd att Falun Gong skulle vara ett attraktivare alternativ för det kinesiska folket än kommunistpartiets ideologi.

Falun Gong-utövare lever enligt principerna sanning, godhet och tålamod, och försöker bli bättre människor.

Enligt minghui bröt sig mer än 20 säkerhetspoliser in i familjen Chens bostad den 28 november år 2000 och skrek att de skulle ta familjen till tvångsarbetsläger.

Chens äldre bror, Chen Aizhong, torterades i Hehuakengs tvångsarbetsläger i Tangshan i Hebeiprovinsen och dog den 20 september 2001 av sina skador.

Hennes yngre syster, Chen Hongping, misshandlades brutalt och fick båda benen brutna i Gaoyangs tvångsarbetsläger. Hon dog den 5 mars 2003 av sina skador.

Hennes äldre bror, Chen Aili, dog den 5 november 2004 i Jidongfängelset i Fengnan-häradet i Tangshan, av tortyrskador.

Chens mor, Wang Lianrong, lämnade sitt hem för att undvika ytterligare förföljelse. Hon tvingades leva under mycket fattiga förhållanden och dog den 4 augusti 2006.

Hennes far, Chen Yunchuan, bytte namn för att undgå ytterligare förföljelse. Han ägde tidigare en stor fruktträdgård och tre hus, men blev nu utfattig och sjuk. Han dog efter att han blev påkörd av en bil i januari 2009. Föraren greps aldrig.

Chen Shulan har suttit i fängelse tidigare. Hon dömdes till sju och ett halvt års fängelse 2002 och släpptes 2010.

När Chen greps var hennes dotter Li Ying bara tio år gammal. Hennes far hade skilt sig från modern på grund av påtryckningar. Li Ying fick bo på barnhem i två år innan hennes släkt kunde ta hand om henne.

Översatt från kinesiska av Hsin-Yi Lin. Skriven på engelska av Christine Ford.

Översatt från engelska