Kinesisk arkitektur, ett kosmos i miniatyr
Ett exempel på hur tak och utskjutande delar såg ut ser man på det här huset i Den förbjudna staden i Peking. (Foto: AFP Photo)


Modern arkitektur skjuter upp sina skapelser mot skyn och förkunnar sin dominans över oss simpla människor. Den förenar oss inte med himlen utan tycks utmana himlen på en kamp.

Under tusentals år har det kinesiska folket utvecklat sin egen arkitektoniska stil. Baserat på principerna i taoism och buddhism speglar de den kinesiska förståelsen att himlen, jorden och människorna är intimt förknippade med varandra. Japan, Korea och stora delar av Asien kopierade den här stilen.

Harmoni mellan himmel och jord

”I Ching – Förändringarnas bok” och andra skrifter säger att forntidens folk handlade i enlighet med himlens, jordens och naturens lagar och tiden på året. Den taoistiska filosofin byggde på den centrala delen, den som är upphovet till himmeln, jorden och människorna.

Konfucianism tillskrevs principen om harmoni mellan himmel och jord. Naturen är det stora kosmos och människan är ett litet kosmos. Eftersom hon är en miniatyr av naturen, måste människan leva och agera inom lagarna för naturens kosmos.

Denna traditionella uppfattning fanns inom alla områden av kinesiska liv, inklusive arkitektur. Utöver byggnadens läge och dess praktiska användning måste den harmoniera med naturen in- och utvändigt.

Kinesiska arkitekter utformade i varje struktur element av kosmos. Från primitiva grottor och enkla byggnader till komplexa konstruktioner finner man konsekvent element av kosmos inbäddade i den kinesiska arkitekturen. På ett mycket påtagligt sätt blev arkitekturen en miniatyr av kosmos.

Vädersträcken

All kinesisk arkitektur har börjat med att ta ut väderstrecken – norr, söder, öster och väster. Arkitekter använde kartor som astrologer speciellt hade förberett i förväg. Till skillnad från dagens kartor, var söder uppåt, norr var nedåt, väster var till höger och öster till vänster.

Kina befinner sig på norra halvklotet och baserat på det trodde det kinesiska folket att ett skönt klimat, varmare vintrar och sommarbrisar i de södra regionerna, kom från himlen. Därför var söder utgångspunkten för allt byggande.

Arkitekten isolerade byggnaderna i norr, väster och öster och öppnade den åt syd. Detta hindrade andra vädertyper, såsom nordliga vindar eller andra ogynnsamma väderförhållanden, att påverka temperaturen i hemmet.

För att skydda sig mot väderkatastrofer, placerades fyra mytiska varelser på hustaken som beskyddande andar för de fyra främsta väderstrecken. Det svarta Wen, ett fiktivt djur, placerades i norr. I söder fanns den rödfärgade kanariefågeln, i väster den vita tigern och i öst den gröna draken.

Takpannor

De första takpannorna gjordes av lera för omkring 3000 år sedan. Senare täckte Ylang-Ylang-gräs och en blandning av lera och sten husens yttertak. Taken förbättrades snart med glasyrer och annat skinande material i olika nyanser.

Takpannorna hölls samman av spikar och var ofta prydda med djur- eller växtmotiv som också var tänkta att skydda mot naturkatastrofer.

Specifik design var reserverade för kejsarnas bostäder, såsom lysande gula takpannor, vilka även idag kan ses på byggnader i den förbjudna staden i Peking. Takpannorna på Himmelens tempel i Peking är blåa.

Trä – det huvudsakliga byggmaterialet

Trä var det huvudsakliga byggmaterialet som kinesiska arkitekter använde. Det gick lätt att få trä från Kinas många skogar och det var inte heller svårt att bli av med. Trä föredrogs som naturligt byggmaterial, eftersom det utgav välluktande och behaglig doft i byggnadens interiör. För arkitekter var trä ett levande byggmaterial som andades, absorberade och stötte ifrån sig fukt. Men det hade sina nackdelar, eftersom de flesta husen lätt tog eld.

Stommen

Kinesiska arkitekter föredrog att konstruera ett hus genom att först bygga upp en stomme, eftersom det förde med sig många fördelar för byggaren. I motsats till en fast struktur, hade stombyggnaden balkar och pelare för att bära upp vikten på vissa tryckpunkter. Den här byggmetoden medger stora och öppna rum.

Den kinesiska arkitekturen gav förutsättningen för en smidig övergång till omgivningen och harmoniserade verkligen människorna med deras värld och himmelen.

 

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/3238/