Kineser stödjer Argentinas och Spaniens beslut i folkmordsfall
Demokratiaktivister som Sun Wenguang tycker att kinesiska ledare inblandade i förföljelsen av Falun Gong och demokratirörelser bör ställas inför rätta och straffas. (Foto: Epoch Times)


Nyheten om den spanska domstolens godkännande av stämningen av fem kinesiska ledare för folkmord och tortyr mot Falun Gong-utövare, samt den argentinske domaren Octavio Araoz de Lamadrids arresteringsorder mot Jiang Zemin och Luo Gan, har spridits bland kinesiska intellektuella och andra medborgare. Flera aktivister har uttryckt sitt särskilda stöd för åtalet mot Jiang och Luo.

Demokratiaktivisten Song Xiangxian från Hubeiprovinsen, menar att de juridiska åtgärder som vidtagits i Spanien och Argentina placerar de länderna i framkanten när det gäller medborgerliga rättigheter. Song menar att detta handlande demonstrerar ledarskap och förespråkande av ett system som värdesätter humanitet.

– Jiang Zemins och Luo Gans handlande har inte bara skadat Falun Gong-samfundet, de plundrar och inkräktar på hela den civiliserade mänskligheten. Deras brott måste få det straff de motiverar, sade Song.

Song anser att bara fria och demokratiska samhällen med oberoende rättssystem är kapabla att utreda dessa brott och utdöma de rättsligt mest lämpliga påföljderna.

Sun Wenguang, pensionerad professor vid Shandongs universitet kallade möjligheten till en rättegång för en rättvis handling.

– Deras brott borde bestraffas, jag berömmer verkligen domarna.

En annan pensionerad professor vid namn Hu, från Chinese Foreign Affairs University i Peking uttryckte även han sitt stöd för att ställa huvudmännen bakom förföljelsen av Falun Gong inför rätta i internationella domstolar.

– Eftersom den kinesiska regimen alltid hävdar att Kina är ett land med rättssäkerhet bör de följa de riktlinjer som gäller för rättssäkerhet, sade Hu.

Demokratiaktivisten Chen Defu från Guizhou, som följt de internationella processerna mot Jiang Zemin i flera år, anser att arresteringsordern symboliserar stöd för medborgarrättsrörelsen och utgör en reprimand mot trampandet på mänskliga rättigheter i Kina.

– Denna arresteringsorder är en varning till högt uppsatta personer inom det kinesiska kommunistpartiet att de inte ska förfölja Falun Gong-utövare och demokratiaktivister. Jag tycker det som skett är mycket, mycket bra. Nu talar alla om det här, då det är ett slags uppmuntran till de grupper som förtrycks inom Kina.

Människor från olika delar av Kina har också uttryckt sitt stöd för arresteringsordrarna och kraven på rättsprocesser mot de anklagade. En pekingbo ville uttrycka tacksamhet via radiokanalen Sound of Hope till alla domare och advokater involverade i processen för deras modiga handlande och hårda arbete.

Det var i juli 1999 som Jiang Zemin på eget bevåg drog igång en förföljelse mot Falun Gong-utövare för att utplåna metoden. Inkluderat i kampanjen fanns bl.a. ordern om att förstöra utövarnas rykte, ekonomi och till och med deras fysiska kroppar. Utövare har blivit, och blir än idag torterade och förföljda till döds. Många har även fått organ stulna. I officiell statistik räknas de som torterats till döds som självmord. Förföljelsen pågår fortfarande i Kina idag och påverkar tusentals kineser.

 

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/27042/