Kinesisk kloningsfabrik vill klona människor
Mjölkkor i norra Kina. Om ett drygt halvår öppnar världens största kloningsfabrik i Kina. Korna på bilden har inget direkt samband med artikeln. (Foto: Peter Parks/AFP/Getty Images)


Som Epoch Times tidigare rapporterat öppnar snart en stor kloningsfabrik i Kina. Företaget ska till en början klona boskap, men kan även klona människor. Det enda som håller dem tillbaka är allmänhetens reaktioner.

Inom sju månader öppnar fabriken i den kinesiska hamnstaden Tianjin, rapporterar TT. Målsättningen är att klona en miljon kor år 2020, och även försöksdjur till forskning.

Chefen för företaget, Xu Xiaochun, sade till AFP att tekniken för att klona människor redan finns; det är allmänhetens eventuella negativa reaktioner som håller tillbaka företaget. Xu Xiaochun tror dock att samhällets inställning till mänsklig reproduktion kan komma att förändras.

— I framtiden kanske vi har tre valmöjligheter, i stället för en. Antingen har du hälften, hälften, eller så har du 100 procent av generna från mamma eller 100 procent från pappa. Det är bara ett val, sade Xu Xiaochun.

Anläggningen, som drivs av Boyalife Group tillsammans med sydkoreanska Sooam och den kinesiska vetenskapsakademin, ska också skapa en genbank för utrotningshotade djur.

För tio år sedan sade sig Sooams grundare, Hwang Woo-Suk, ha klonat ett mänskligt embryo, enligt Ny Teknik. Forskningen visade sig dock vara fusk, och Woo-Suk åtalades för att ha brutit mot en rad etiska lagar och regler.

Enligt Daily Mails nätutgåva uppger ett kinesiskt forskarteam vid Xiangya medicinska högskola i Changsha, att de har klonat 30 mänskliga embryon under två års tid. De hävdar att de lyckats få fem procent av dem att överleva så länge att de hann skörda dess stamceller. Experter är dock skeptiska till uppgifterna, skriver Daily Mail.