Kineser lämnar kommunistpartiet och förebådar ett nytt Kina
Baiqiao Tang, ordförande för China Peace och en ledande kinesisk dissident, talar under en demonstration framför FN-byggnaden i New York den 17 maj 2013 och begär att förföljelsen av Falun Gong i Kina skall upphöra. (Foto: Edward Dai/The Epoch Times)


Tiotusentals medlemmar av det Kinesiska kommunistpartiet lämnar partiet som sandkorn som rinner igenom partiets timglas.

Ett evenemang till stöd för 138 miljoner kineser, som har lämnat det Kinesiska kommunistpartiet och dess underorganisationer, hölls framför FN-byggnaden i New York den 17 maj. Hundratals människor, de flesta av dem kineser, fyllde Dag Hammarskjöld Plaza där de tyst höll upp banderoller medan talare avlöste varandra på podiet och gjorde publiken införstådd med vad ”Lämna partiet”-rörelsen egentligen betyder för Kina idag.

”Tui Dang,” eller ”Lämna partiet”-rörelsen är ett uttryck för icke-våld och ett samvetets uppvaknande som förändrar Kina. Efter att den startade i november 2004, inspirerad av en serie ledarartiklar publicerade av den kinesiska upplagan av Epoch Times som avslöjade partiets historia i ocensurerad form, började människor lämna partiet i tiotusental och även offentligt meddela sina beslut på en sajt som drivs av personer som stödjer rörelsen.

– På det här viset
faller den kommunistiska organisationen stilla samman, sade Yi Rong, ordförande för Globala servicecentret för utträde ur kommunistpartiet.

Bland talarna fanns ledare för flera människorättsorganisationer såväl som personer med egen erfarenhet av kommunistpartiets tvångsarbetsläger och fängelser, där Falun Gong-utövare ofta torteras.

Många deltagare var utövare av den kinesiska självkultiveringsmetoden Falun Dafa (även känd som Falun Gong), som har förföljts brutalt av kommunistpartiet sedan 1999, enligt Falun Dafa Information Center som är Falun Gongs officiella presskontor. Partiets brott mot gruppen, omfattande över 100 former av tortyr, berördes av talarna.

Kongressledamoten Chris Smith
, som delar ordförandeposten i kongressens exekutiva Kinautskott, hade skickat ett brev för att stödja evenemanget. Han sade att han stödjer de 8 000 Falun Dafa-utövarna som anländer till New York för aktiviteter under helgen, och uppmanade till ett slut på förföljelsen av Falun Dafa i Kina.

”Jag har fått omfattande vittnesmål som understryker att situationen i Kina har blivit värre. Förtrycket är utbrett och allvarligt”, skrev han, med hänvisning till kommunistpartiets förföljelse av Falun Gong-utövare. ”De miljontals Falun Dafa-utövarna i Kina, och vid ett tillfälle till och med de här i USA, har utsatts för våld och övergrepp, stöld och förstörelse av egendom, illegal avlyssning, hot och förföljelse.”

”I Kina har tusentals utövare av den fredliga metoden dödats”, sade han. ”Hundratusentals har gripits. Och mer än 100 000 har dömts till tvångsarbetsläger, oftast utan rättegång.”

Lämna partiet-rörelsen
ses av många som den enda fredliga vägen mot regimens oundvikliga kollaps.

Baiqiao Tang, ordförande för China Peace, och en ledande kinesisk dissident, var en av talarna vid manifestationen. Han är en av författarna till ”Anthems of Defeat: Crackdown in Hunan Province 1989-1992”, publicerad av Human Rights Watch.

Med hjälp av en kinesisk tolk sade Tang att det år 2010 förekom uppskattningsvis 150 000 storskaliga offentliga protester spridda över hela Kina, och efter det året slutade partiet att publicera statistik över sådana händelser.

Han sade att
sedan dess ”är det årligen uppskattningsvis 300 000 upplopp runtom i Kina på grund av missnöjet med det styrande kommunistpartiet.”

Fastän partiets militärbudget är en av de högsta i världen spenderar det ännu mer på att övervaka och förfölja sitt eget folk, enligt Tang. Han sade att upploppen som blossar upp över hela Kina är orsaken till att partiet spenderar pengar på övervakning, internetcensur och paramilitär närvaro på gatorna.

Tang sade att trots kommunistpartiets ansträngningar ”kan inget stoppa denna våg av kineser som reser sig, eftersom Kina är större än någon enskild etnicitet i Kina … oavsett etnicitet är du först och främst kines och man måste resa sig tillsammans för att kunna stå upp, för en vacker dag kommer kommunistpartiet att falla.”

Översatt från engelska