Kineser fortsätter kräva demokrati
Guo Quan, medlem i Kinas demokratiska förbund och professor vid ett universitet i Nanjing undervisar i traditionell kinesisk kultur. (Foto: från Guo Quan)


Ett Kina med en demokratisk regering som faktiskt tjänar folket. Det är vad Guo Quan, medlem i Kinas demokratiska förbund, uppmanar till i sitt öppna brev till de kinesiska ledarna Hu Jintao och Wu Bangguo.

Brevet är det tredje öppna brev som publicerats av kineser under de senaste veckorna och som kräver demokrati och politisk reform. Författarna till de föregående breven är Wang Zhaojun och Zheng Cunzhu. Analytiker menar att breven kan vara en markering för att kineser öppet börjar utrycka sin politiska idéer.

I en intervju med Epoch Times kommenterade Guo Quan författaren till ett av breven, Wang Zhaojun.

– Wang har en otrolig förståelse och sympati för människor. Jag uppmuntrar alla som verkligen talar för folket, säger han.

I sitt brev uppmanar Guo till avskaffandet av enparti-diktaturen och menar att folk har rätt att välja sitt eget styrande parti.

– Som skattebetalare har folket rätt att själva välja sina representanter, precis som när man handlar och har rätt att välja vilken produkt man vill köpa.

Guo kritiserar de kinesiska myndigheternas påstående att kineser inte är tillräckligt välutbildade för att ha ett demokratiskt system.

– De behandlar kineser som idioter. Om det kinesiska folket fick välja skulle de naturligtvis välja det som var bäst för folket. Hur mycket utbildning krävs för det?

Guo kopplar alla Kinas problem till landets politiska struktur och är kritisk mot sättet som höjdarna, vilka äger 90 procent av landets rikedomar, offrar folkets hälsa och nationens framtid för att upprätthålla sin livsstil.

Guo tycker att det kinesiska folket borde gå ut på gatorna för att stå upp för sina rättigheter.

– Jag menar inte bara att hålla demonstrationer och tala inför allmänheten. Jag syftar på att använda allmänhetens media och internet för att göra sin röst hörd. Ju fler som hörs desto bättre, säger han.

Guo kommenterar även förföljelsen av Falun Gong. I egenskap av före detta domare säger han att ”hela processen med att förtrycka Falun Gong är emot lagen”. Guo, som är kristen, beundrar Falun Gong-utövarnas sätt att försöka få slut på den förföljelse som drabbat dem under de senaste åtta åren.

Slutligen menar han att det demokratiska systemet i Taiwan – ett land med samma rötter, kultur och folk som Kina – är den enda vägen för att nå framgång i frågan om mänskliga rättigheter i Kina. Han tycker att upplösningen av Sovjetunionen även kan vara en modell för Kina.

Översatt från version