Kinastödda Konfuciusinstitut ifrågasätts
De Grönas medlem i New South Wales lagstiftande församling, Jamie Parker, talar med media efter den parlamentariska debatten om Konfuciusinstitut. (Foto: The Epoch Times)


I Australien har 22 000 namnunderskrifter samlats in i protest mot Konsfuciusinsititutens språk- och kulturklasser. De finansieras av den kinesiska kommunistregeringen trots att de ges i landets egna offentliga skolor.

Sedan i mars måste de australiska myndigheterna utreda en fråga om minst tiotusen personer kräver det i en namninsamling, och nu har frågan om Konfuciusinstitutet tagits upp i delstaten New South Wales parlament.

Jamie Parker, parlamentsledamot för De gröna, lade i september fram en petition med 10 000 namn för diskussion. Han påpekade att det stora antalet namn tyder på att frågan har berört många medborgare och visar på allvaret i situationen. Ytterligare 12 000 namnunderskrifter finns kvar av de 22 000 som samlats in i Sydney och kommer att ligga till grund för ytterligare diskussion senare i år.

P
arker sade att undervisning i kinesiska språket och kulturen är välkommen, men han tycker att sådan utbildning bör ske oberoende av den kinesiska regeringen.

Han redogjorde för sin oro över införandet av Konfuciusklasserna inför underhusets fullsatta läktare, samt dess talman och 92 ledamöter. Programmet stöds för närvarande av New South Wales utbildningsdepartement tillsammans med Konfuciusinstitutens huvudkontor i Kina, kallat Hanban.

– De gröna är oroade över att den offentliga utbildningens integritet äventyras av att en utländsk regering får möjligheter att föra fram åsikter utanför skolans läroplan för elever, sade Parker i sitt anförande.

Som svar på Parkers anförande
hävdade förre utbildningsministern Carmel Tebutt att läroplanen godkändes av New South Wales styrelse för utbildning. Hon hävdade att klasserna är tänkta att helt ”ansluta sig till departements riktlinjer och rutiner.”

Parker presenterade dock forskning och analyser som tydde på motsatsen.

Han sade att lärarna i Australiens Konfuciusklasser är anställda vid Konfuciusinstitutets huvudkontor, som är knutet till det kinesiska utbildningsministeriet.

Parker tog upp oron över
att lärarna måste uppfylla vissa kriterier, bland annat att de inte får ha något att göra med Falun Gong (en kultiveringsmetod som förbjöds i Kina 1999) eller någon organisation som anses olaglig av den kinesiska regeringen, vilket bryter mot australiska arbetsplatslagar.

– Det är tydligt att lärarna har granskats politiskt och kommer att vara mycket partiska och rättrogna mot Peking i många känsliga frågor, sade han.

– Det är naturligt för elever som lär sig språk att ställa frågor om kultur, tradition och historia i Kina. Jag är mycket orolig över att de inte kommer att få de opartiska svar som vår läroplan kräver.

Tidigare i år bekräftade
New South Wales utbildningsdepartements talesperson för Konfuciusinstitut,  Phil Lambert, att etablerandet av Konfuciusklasser i kommunala skolor kommer att innebära att man studerar språket såväl som samtida kultur och historia i Kina, enligt tidningen Sydney Morning Herald.

Däremot medgav utbildningsdepartementet också att ämnen som är känsliga för den kinesiska regeringen, inklusive Taiwan, Tibet, Falun Gong och brott mot mänskliga rättigheter, inte skulle ingå i dessa klasser som ligger utanför deras läroplan för språkundervisning.

De gröna vill att Konfuciusinstitutet tas bort från New South Wales och ersätts av en australiensisk organisation.

För närvarande har sju kommunala skolor i området valts ut för att testa Konfuciusklasser innan programmet blir fullt integrerat 2012.

Översatt från engelska