Kinas urbana befolkning överstiger 600 miljoner
Kinas urbana befolkning ökar, men inte lika mycket som tidigare. En orsak är att mängden migrantarbetare i städerna är mindre till följd av finanskrisen. (Foto: AFP)


Enligt en landsomfattande undersökning utförd av Nationella byrån för statistik i Kina har den urbana befolkningen i Kina i slutet av 2008 överstigit 600 miljoner. Tillväxttakten har dock avtagit.

China Radio International rapporterade den 15 februari att under 2008 hade Kinas urbana folkmängd nått 606,67 miljoner och den på landsbygden respektive 721,35 miljoner. I jämförelse med siffror från 2007 ökade den urbana folkmängden med 12,88 miljoner medan den på landsbygden i själva verket minskade med 6,15 miljoner.

Människor som lever i urbana områden uppgick 2008 till 45,68 procent av Kinas nationella befolkning, vilket var 0,74 procent högre än 2007. Den urbana befolkningen har helt enkelt fortsatt att stiga, men tillväxten i själva processen har avtagit en aning.

Jintang Pan, professor vid fakulteten Arbetsrelationer och mänskliga resurser, från Folkets universitet i Kina, tror att huvudorsaken till nedgången beror på att migrantarbetarna har flyttat från storstäderna. Den pågående finanskrisen är en bidragande orsak. På grund av att entreprenörer stänger sina verksamheter är nu många bönder som flytt landsbygden till städerna för att bli migrantarbetare arbetslösa. De har inget annat val än att återvända till sina tidigare hemorter. Han tror att detta kan vara huvudorsaken till att tillväxttakten i urbana områden har avtagit.

Han nämnde också att på grund av att många städer har begränsad kapacitet att inhysa migrantarbetare, tenderar deras förhållningssätt att inte uppmuntra bönder att flytta till urbana områden.

Från 1996 till 2003 hade Kinas urbanisering en oavbruten stark tillväxttakt. Den urbana tillväxttakten ökade från 29,4 under 1995 till 40,53 procent 2003. Den urbana befolkningen steg följaktligen med 11,49 procent på åtta år. Sedan 2004 har denna tillväxttakt emellertid avtagit.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/12499/