Kinas universitetsrankning opålitlig
Studenter vid Northeast Normal University. (Foto: China Photos/Getty Images)


Det finns ett antal rankningslistor över universitet i Kina, vilka studenter och deras föräldrar använder för att välja skola. De flesta rankningsinstitut drivs emellertid som företag, vilket gör deras trovärdighet tveksam. Det är en ”öppen hemlighet” att de högre rankade universiteten betalar mer för att få topplatserna.

Enligt en artikel i Shanghaitidningen Wenhui Daily avslöjade en insider på ett prestigefullt universitet i Shanghai hur man fått besök flera gånger de senaste åren av en av de ansvariga på ett välkänt rankningsinstitut. Han ville hjälpa universitetet att göra konsultationer och få betalt för det. Universitetet vägrade och tappade då sin förstaplats på rankningen.

Ett annat exempel som nämndes i artikeln var en universitetsprofessor som ombads att tala med sin överordnade för att han kommenterat att ett välkänt rankningsinstitut inte var pålitligt. Professorns överordnade var under hård press från rankningsorganisationerna och sade till professorn att ”om du inte är försiktigt med vad du säger kommer det påverka vårt universitets rykte”.

En utbildningsexpert som vill förbli anonym sade att nästan alla rankningsinstitut för universitet i Kina är vinstdrivande företag och inte oberoende.

Dessa företag som kallas institutioner bryr sig inte om universitetens principer och ideal. Många av de som utför rankningarna har inte den nödvändiga kompetensen. Somliga rankningar baseras på antalet studenter som studerar vid universitetet, ju fler studenter och lärare man har desto högre rankas man.

Andra rankar utifrån hur mycket forskningspengar de olika universiteten har, men man bryr sig inte om kvaliteten på de akademiska artiklar som produceras där.

Några av de indikatorer som används för att ranka universitet i Kina är antalet studenter, storleken på campus, antalet publicerade avhandlingar och antalet avdelningar. Om man rankade CIT, Carlifornia Institute of Technology, som producerat mer än 20 nobelprisvinnare, skulle de inte hamna bland de tre bästa universiteten i Kina eftersom för få studenter studerar där.

En avdelningschef på ett välkänt universitet i Shanghai menade att det finns många sorters universitet i världen. Alla har sin egen karaktär och särskilda fördelar, vilka inte bygger på antalet studenter. Ett litet universitet kan vara bäst i världen.

Att ranka universitet efter icke-akademiska indikatorer är ovetenskapligt och kommer inte erkännas av den internationella akademiska världen.

Som ett exempel har Fudan University i Shanghai hamnat på allt mellan tredje och tjugonde plats beroende på vilket institut som gjort rankingen.

Fastän det finns mer än 20 rankningsinstitut i Kina bedömdes endast Institute for Higher Education vid Shanghais Jiaotong University som acceptabelt när akademiska institut utanför Kina granskade Kinas rankningslistor över större universitet.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/content/view/9590/