Kinas ”tillfälliga” barnbegränsning har pågått i 30 år
En far håller om sin son i Peking. Bilden är tagen i samband med 30-års firandet av Kinas enbarnspolitik den 25 september. Enligt statsmedia kan ca 24 miljoner män inte hitta en fru vid år 2020 på grund av policyn. (Foto: AFP/Frederic J. Brown)


I trettio år har Kina har bedrivit enbarnspolitik. Den påverkar 1,3 miljarder människor och är det genom historien största övergreppet mot människors rättigheter. Det gäller både dem som är ”för valfrihet” och ”för livet”. Ingen stödjer tvångsabort eftersom det inte är ett fritt val.

Den 25 september 1980 publicerade det kinesiska kommunistpartiets centralkommitté ett öppet brev till sina medlemmar och startade med det ett program för att kontrollera folkmängden. I brevet anges att det är en tillfällig policy. Den har hittills gällt i 30 år.

Liping växte upp under enbarnspolitiken i provinsen Henan. Hon förstod inte dess brutalitet förrän hon själv blev ett offer. Det var vid 23 års ålder, när hon var gravid i sjunde månaden och väntade ett barn som både hon och hennes familj ville behålla. Även om det var hennes första barn hade hon inte ett statligt utskrivet bevis på att hon fick föda. En dag när hon var ute och promenerade stoppades hon av tjänstemän från familjeplaneringskontoret. Li misshandlades och fördes till ett sjukhus. Väl där bands hon vid en sjuksäng och tvingades till abort. När hon skrek på hjälp blev hon misshandlad av personalen på sjukhuset. Hennes barn fick en giftinjektion i huvudet och ”grät bittert i flera minuter innan det tystnade.”

När sköterskan senare berättade för Liping att hennes baby dött svimmade hon. När hon återfick medvetandet ”stod det en doktor vid sängen och bad om pengar för att göra sig av med fosterkroppen. Jag sade att jag inte hade några pengar så de använde en plastpåse för att linda in kroppen i och lade den bredvid mig.”

Liping redogör inte för en isolerad händelse. Tvångsabort, tvångssterilisering och barnamord är alldeles för vanligt i dagens Kina.

Här är några av de sätt som enbarnspolitiken orsakar våld mot kvinnor och flickor:

1) Tvångsabort är en traumatisk upplevelse för kvinnor och räknas som en form av tortyr.

2) I Kina är könsspecifik abort och barnamord vanliga. På grund av att pojkar av tradition föredras är de flesta aborterade foster och mördade bebisar flickor. Enligt en ny studie publicerad i ”British Medical Journal” går det 120 pojkar på 100 flickor. I nio provinser går det i fråga om andra barn 160 pojkar på 100 flickor i de fall då det första är en flicka. Artikeln slog fast: ”Könsspecifika aborter är anledningen till nästan hela överskottet av pojkar”. Detta skapar ett slags ”könsmord”.

3) På grund av barnmorden finns det idag ungefär 37 miljoner fler män än kvinnor i Kina. Obalansen mellan könen är en stark drivkraft bakom sexhandel med kvinnor och flickor i Asien.

4) Kina har det högsta antalet kvinnosjälvmord i världen, och är det enda land där fler kvinnor än män begår självmord. Enligt Världshälsoorganisationen begår ungefär 500 kvinnor självmord varje dag i Kina. Kan denna enorma siffra bero på den påtvingade familjeplaneringen?

5) Kvinnor som bryter mot enbarnspolitiken blir ofta tvångssteriliserade. Tvångssterilisering är ett stort brott mot en persons mänskliga rättigheter och kan leda till livslånga hälsoproblem.

Även om enbarnspolitiken var tänkt att vara temporär kommer den inte att avslutas inom den närmaste tiden. 19 januari 2010 sade Kinas vice premiärminister Li Keqiang: ”Kina kommer att fortsätta eftersträva ett lågt födelsetal.” Enligt en AP-rapport från 27 september citerades Li Bin, överhuvud för den nationella befolknings- och familjeplaneringskommissionen, i ”China Daily” där han sade att enbarnspolitiken ska fortsätta.

Att det kinesiska kommunistpartiet ska fungera som ”livmoderspolis” och ha makten över liv och död hos det kinesiska folket är ett fruktansvärt övergrepp på såväl kvinnors som alla människors rättigheter.

Efter 30 år med denna lagstiftning måste det internationella samfundet stå upp för kvinnors rättigheter. För att skriva under en protest mot tvångsabort i Kina klicka här: http://www.womensrightswithoutfrontiers.org/index.php?nav=sign_our_petition

Artikelförfattaren

Reggie Littlejohn är ordförande i ”Women’s Rights Without Frontiers” (Kvinnors rättigheter utan gränser), en politiskt obunden, internationell koalition som arbetar mot tvångsaborter och sexslaveri i Kina.

För fler rapporter om detta, bland annat hela Lipings historia berättad med hennes egna ord, besök: http://www.womensrightswithoutfrontiers.org/index.php?nav=congressional


Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/43579/