Kinas ”stenbarn” offer i melaminskandalen
Zhang Pings dotter, Zhang Jiani, är ett av offren i Sanlus mjölkersättningsskandal. (Foto av Zhang Pin)


Sedan skandalen om det förorenade mjölkpulvret i Kina exponerades i september har över 240,000 småbarn diagnostiserats med njurproblem efter att de druckit av mjölkersättningen.

Föräldrarna anklagar myndigheterna för deras korrupta inspektionssystem för livsmedelssäkerhet samt för misslyckandet med att upprätthålla rättvisa och ge en skälig kompensation. Efter att de blivit nekade i alla officiella kanaler för att inkomma med en petition har föräldrarna börjat förena sina krafter i ett försök att inleda en gemensam process mot mjölkersättningsföretagen. De kallar sin allians “Home of Stone Babies (HSB),” vilket syftar på de bebisar som fått njursten efter att de druckit av det förorenade mjölkpulvret.

På HSB:s webbsida har föräldrarna publicerat många bilder på sina sjuka bebisar och berättat sina tragiska historier. Nedan finns tre exempel.

Fall 1. Yang Xin från staden Hangzhou 

Yang Xin föddes den 15 november 2007. Han livnärdes på Sanlus mjölksersättning sedan han var en månad gammal. I början på maj 2008 fick han feber och brast ofta i gråt. Den 26 maj diagnostiserades han med infektion i urinröret och den 16 september med njursten. Läkarna sade att babyn behövde opereras men att immunsystemet var för svagt vid denna tidpunkt.

Fall 2. Zhang Jiani från Fujianprovinsen

Zhang Jiani föddes den 11 november 2007. Hon började dricka Sanlus mjölkersättning när hon bara var ett par veckor gammal. Den 17 juni 2008 fick hon diagnosen njursten, hydronefrosis och högt blodtryck och hennes liv var i fara. Läkarna opererade bort njurstenar från hennes vänstra urinledare. Lilla Jiani fick sedan stanna på sjukhuset i Shanghai från den 24 juni till den 25 augusti för vidare behandling men båda hennes njurar är fortfarande fulla med stenar. De medicinska behandlingarna har hittills kostat familjen runt 80,000 kronor.

Fall 3. Ma Tianxin från Guangdongprovinsen

Ma Tianxin föddes den 24 augusti 2007. Hon fick Sanlus mjölkersättning först när hon var tre månader gammal. I september fick hon vattusot och svårigheter att urinera. Hon togs emot på ett sjukhus där hon diagnostiserades ha fått njurstenar. En handfull stenar togs bort under operation. Sedan dess har hon varit vid dålig hälsa och haft upprepade lunginflammationer. Senare fann man att hon fått nya njurstenar i urinledare.


Lilla Tianxin är ett av offren i mjölkskandalen. (Fotot kommer från babyns pappa, Ma Hongbin)

Lilla Tianxin är ett av offren i mjölkskandalen. (Fotot kommer från babyns pappa, Ma Hongbin)

Medan barnen lider av fysisk smärta och deras föräldrar plågas av sorg och vanmakt, har myndigheterna inte gjort något för att hjälpa offren, säger föräldrarna.

– Ett tag lovade regimen att avstå från alla avgifter för de bebisar som lider av njurstensbesvär efter att ha druckit förorenad mjölkersättning, säger Yang Xins pappa, Yang Yong.

– Men de bröt sitt löfte. Nu finns det ingen som bryr sig om mig när jag besöker det provinsiella hälsodepartementet.

Liksom många andra familjer har Zhang Jianis familj blivit överhopad av sjukvårdsräkningar. De har fögäves sökt stastsstöd för att klara av den finansiella bördan. 

– Regeringen bryr sig bara om fabrikanterna, mjölkbönderna eller arbetarna från företaget Sanlu, säger Jianis pappa Zhang Ping medan han ledset ser på sin lilla dotter som hjälplöst ligger i sin sjukhussäng. 

– Ingen bryr sig om oss — 240 000 offer och deras familjer. Tills idag har regeringen inte gett oss några klara besked om hur de tänker hantera detta.

Han berättar att några av de familjer han känner till har blivit tvungna att ge upp sjukbehandlingarna för barnet eftersom de inte längre hade råd med dem.

Tianins pappa, Ma Hongbin, sade att det som oroade honom mer än sjukhusräkningarna var barnens framtida hälsa. 

– Men regeringen har aldrig visat något intresse för detta och har inte heller lovat någon hjälp för bebisarna, sade Ma. 

De kinesiska myndigheterna publicerade en lista på 22 problematiska mjölkpulverproducenter, men vissa föräldrar hävdade att märken som inte fanns med på listan också orsakade njursten hos deras bebisar. Mjölkpulverproducenterna sägs hota interna kontrollanter som utfärdar odugliga intyg på sina egna produkter. 

Zhao Lianhai, en pappa till en “stenbaby” och talesman för HSB, säger att det verkliga antalet offer vida överstiger de 240,000 som de statsstyrda medierna rapporterar om. 

-Myndigheterna gör likadant som de gjorde under SARS-utbrottet. Att undanhålla sanningen kommer att sätta hela världen i fara, säger Zhao.

Melaminet som funnits i det förorenade mjölkersättningsmedlet är en giftig kemikalie som vanligtvis används vid tillverkning av plast.

engelsk version: http://en.epochtimes.com/n2/content/view/9167/