Kinas statliga medier förskönade farlig kemikalie
Protesterar mot giftig kemikalie. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


Paraxylen är en giftig kemikalie som orsakar allvarliga symptom orsakar allvarliga symptom om man får i sig det via munnen eller inandning. Den kinesiska allmänheten har tydligt visat att man inte vill att kemikalien ska tillverkas nära deras hem.

Kommunistpartiets språkrör, tidningen People’s Daily, försökte nyligen stilla allmänhetens ilska med en artikel som hävdar att paraxylen inte är mer cancerframkallande än kaffe. Men artikeln har bara lett till hån på internet.

Paraxylen används vid tillverkning av polyester. Kortvarig exponering av höga halter av kemikalien kan orsaka ”hud-, ögon-, näs- och halsirritation, andningssvårigheter, sänkt lungkapacitet, fördröjd respons på visuella stimuli samt möjligen lever- och njurförändringar”, enligt en byrå under USA:s hälsodepartement. Exponering för alltför höga halter kan leda till döden.

Motståndet mot anläggningar
som framställer paraxylen har lett till flera framgångsrika miljöprotester i Kina.

För fyra år sedan lyckades demonstranter i kuststaden Xiamen få tjänstemän att flytta en paraxylenfabrik till ett mindre befolkat område.

2011 lyckades demonstranter vid hamnen i Dalian få myndigheterna att stänga en paraxylenfabrik. Demonstranterna attackerades sedan av beväpnad polis.

I oktober 2012
samlades uppskattningsvis 10 000 invånare i staden Ningbo i Zhejiangprovinsen i protester mot paraxylen. Demonstranter och poliser drabbades samman, och polisbilar vältes. Man lyckades till slut stoppa fabriksplanerna.

Den 4 maj i år demonstrerade invånare i staden Kunming i Yunnanprovinsen för att stoppa ett planerat paraxylenprojekt. Den 16 maj, när man gick ut med nyheten att lokala myndigheter beslutat att acceptera projektet, protesterade tusentals människor igen. En våldsam konflikt bröt ut mellan demonstranterna och polisen, vilket slutade i ett stort antal gripanden.

Den 24 juni publicerade People’s Daily en artikel med rubriken ”Paraxylen har demoniserats – hemligheten bakom paraxylen reds ut”. ”Enligt internationella standarder bör inte paraxylen behandlas som en farlig kemikalie”, skrev tidningen. ”Det är bara ett potentiellt cancerframkallande ämne precis som kaffe, som vi dricker varje dag.”

Lu Dapeng, talesperson
för China Petroleum and Chemical Corporation, ska ha sagt att PX är en färglös, genomskinlig, doftande vätska som smakar sött.

Kinesiska internetanvändare var skeptiska.

En användare som
kallade sig ”Young Bo ab” från staden Harbin i Heilongjiangprovinsen säger att han aldrig har hört något liknande som det som People’s Daily rapporterade om. Han ifrågasatte på vilken grund kaffe skulle kunna betraktas som potentiellt cancerframkallande på samma nivå som paraxylen.

Signaturen “PiKaPiKaPiKaChu”
skrev: ”Ho ho ho! Bristen på kunskap är verkligen förskräcklig! Vet de om att antioxidanter i kaffe i själva verket kan förhindra cancer? Artikeln är verkligen vilseledande.”

”Jingwei” från staden Harbin kommenterade på weico.com att om detta är fallet, varför inte bjuda in experter och politiska ledare på en kopp paraxylen?

Översatt av Leo Chen. Skriven på engelska av Stephen Gregory.

Översatt från engelska.