Kinas regim tycks distansera sig från förföljelsen av falungong
En artikel i tidskriften Caixin, som anses stå nuvarande regimledaren Xi Jinping (till höger) nära antyder att han vill distansera sig från förföljelsen av falungong och lägga skulden på förre regimledaren Jiang Zemin (till vänster) som inledde den. (Foto: Wang Zhao och Hagen Hopkins /Getty Images)


Den kinesiske ledaren Xi Jinpings antikorruptionskampanj är inne på sitt fjärde år. Tiotusentals kommunistpartitjänstemän har utretts, och flera som tidigare tillhörde Kinas mäktigaste män har rensats ut och dömts. Den 12 januari föll 2016 års första korruptionsdom mot en mäktig tjänsteman.

Nyhetsrapporteringen i väst kring domen mot förre vice ministern för offentlig säkerhet, Li Dongsheng, fokuserade på att han fick 15 års fängelse för mutbrott. Men i Kina kunde man i rapporteringen se antydningar till att den nuvarande regimledningen lägger ansvaret på förföljelsen av falungong på den partifraktion som är lojal med förre regimledaren Jiang Zemin.

Från första början har korruptionsanklagelserna mot Li Dongsheng  varit knutna till hans roll i förföljelsen av falungong.

”Det här var första gången som de kinesiska myndigheterna officiellt medgav ledningsgruppens och 610-kontorets existens.”

I december 2013, när partiets disciplinorgan meddelade att man utredde Li Dongsheng, använde man tre av hans titlar: vice chef för centrala ledningsgruppen för förebyggande och hantering av kultrelaterade frågor; chef för ledningsgruppskontoret, även känt som 610-byrån; samt vice minister för offentlig säkerhet.

Det här var första gången som de kinesiska myndigheterna officiellt medgav ledningsgruppens och 610-kontorets existens. De bildades den 10 juni 1999 av dåvarande partiledaren Jiang Zemin för att utplåna den andliga metoden falungong. Att man nu i detta sammanhang för första gången exponerade namnet på denna hemliga organisation antyder starkt att Li Dongshengs verkliga brott hade kopplingar till den.

När domen mot Li Dongsheng föll nämndes bara hans viceministertitel av statliga nyhetsbyrån Xinhua, men affärstidskriften Caixin satte i sin artikel åter in Lis brott i  kontexten av förföljelsen av falungong.

Lidongsheng-77320832-gettyimages-647x450

Förre ledaren för 610-byrån Li Dongsheng, som nyligen dömdes till 15 års fängelse. (Foto: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)

”Skarpt vapen”

Caixin har spelat en speciell roll i Kina de senaste tre åren. Där publiceras regelbundet nyheter som kommer från partihögkvarteret Zhongnanhais innersta. Med tanke på de avslöjanden man publicerat om antikorruptionskampanjen så antas tidskriften ha ett nära förhållande till ledaren för denna, alltså Wang Qiahan, ledare för centrala kommissionen för disciplininspektion. Caixin tros också stå nuvarande partiledaren Xi Jinping nära.

”Frasen ‘Zhou Yongkangs skarpa vapen’ är högst intressant. Det finns inga lagar som legitimerar förföljelsekampanjen mot falungong, som Li hade en nyckelroll i att genomföra. Det är i stället en politisk kampanj, genomförd av partiet.”

Rubriken till Caixin-artikeln löd: ”Zhou Yongkangs trogne medhjälpare, förre viceministern för offentlig säkerhet, Li Dongsheng, dömd till 15 års fängelse i första rättegången”. 2009 befordrades Li till chef för 610-kontoret och vice chef för ledningsgruppen, och fick även sin viceministertitel. I ett stycke nämns Lis två titlar relaterade till förföljelsen av falungong, och sedan stå det att Li formellt befordrades till en högt uppsatt tjänsteman på ministerienivå, och därmed blev ”Zhou Yongkangs skarpa vapen” i oktober 2009.

Frasen ”Zhou Yongkangs skarpa vapen” är högst intressant. Det finns inga lagar som legitimerar förföljelsekampanjen mot falungong, som Li hade en nyckelroll i att genomföra. Det är i stället en politisk kampanj, genomförd av partiet. När Li Dongsheng klev in i ledningsgruppen och 610-kontoret borde han snarare ha varit partiets ”skarpa vapen” än bara Zhou Yongkangs.

När Jiang Zemin inledde kampanjen mot falungong var han partiets högste ledare, och partiet som helhet gick med i kampanjen. Under den perioden var partiet synonymt med Jiang. De inom partiledningen som inte aktivt tog del i förföljelsen var undantagen, och representerade alltså bara sig själva, inte partiet.

Huang Jiefus trolleritrick döljer Kinas organstölder

När Jiang Zemin delvis drog sig tillbaka 2002, och sedan helt drog sig tillbaka 2004, ägde subtila förändringar rum i partiets styre, som försvagade den högste partiledarens roll och stärkte de individuella partiledarnas makt. Detta gav Jiang Zemin fortsatt inflytande över partiets riktning. Antalet medlemmar i politbyråns ständiga utskott – partiets högsta ledningsorgan – utökades till nio. De nya medlemmarna vara lojala mot Jiang, och tillsammans med de redan sittande som var lojala mot Jiang gav de honom ett starkt inflytande.

Förutom att det ständiga utskottet utökades så beslutade Jiang även att varje medlem ansvarade för sin portfölj, och ingen skulle ha vetorätt över någon annan. Luo Gan, och hans efterträdare Zhou Yongkang, blev de medlemmar av ständiga utskottet som skulle genomföra förföljelsen av falungong, och de nya arrangemangen gav dem fria händer.

Det dolda budskapet i Caixin-artikeln som refererar till ”Zhou Yongkangs skarpa vapen” är att Hu Jintao och Wen Jiabao, de två toppledarna efter Jiang Zemin, inte var ansvariga för förföljelsen.

Kina_2_Zhou_PHOTO2-China-AP-BEJ102-542x450_01-482x400

Zhou Yongkang det Kinesiska kommunistpartiets tidigare säkerhetschef, dömd till livstids fängelse. (Foto: Liu Jin /AFP/Getty Images)

Konspiration

I juni 2015 dömdes Zhou Yongkang till livstids fängelse för tre brott: han hade tagit emot mutor, missbrukat sin makt och läckt statshemligheter. Men de tre punkterna omfattar inte alla hans brott, eller ens de värsta. Man kan dela in hans verkliga brott i minst tre delar: korruption, konspiration mot Xi Jinping (som nu anspelas på i officiell kinesisk media som ”icke-organisationsbaserade politiska aktiviteter”) och förföljelsen av andliga grupper, däribland falungong.

Caixin-artikeln antyder ju att Li Dongshengs korruption och förföljelse av falungong hade med Zhou Yongkang att göra. Antyder Caixin även att Li var ett vapen i Zhous konspiration?

I juni 2012 publicerade Bloomberg en exklusiv avslöjande artikel om de rikedomar som Xi Jinpings familj påstås sitta på, precis innan Xi förmodades ta över efter Hu Jintao som högste ledare. Publiceringen av den här sortens information tas på mycket stort allvar av kommunistpartiledare, eftersom det det hotar deras förmåga att hålla sig kvar vid makten, och att effektivt kunna utöva makt.

”Om Apple Dailys artikel stämmer, så blev Li Dongsheng och hans centrala 610-byrå Zhou Yongkangs och Jiang Zemins vapen i det påstådda kuppförsöket mot Xi.”

Bloombergartikeln var ett slags angrepp på Xi. Kinaanalytiker menade att Bloomberg svårligen kunde ha fått tag i informationen i artikeln på egen hand. En konspiration med kopplingar till Jiang Zemins partifraktion antogs ligga bakom artikeln.

Direkt efter att man i december 2013 meddelat att Li var satt under utredning, rapporterade Hongkongbaserade Apple Daily att källan bakom artikeln om Xi Jinpings familjeförmögenhet hade spårats till den centrala 610-byrån. En annan källa sade till Apple Daily att 610-nyrån också läckte information om många andra höga ledares familjeförmögenheter till västerländska medier, men inget om Zhou Yongkangs.

Källor inom kommunistpartiet hade tidigare beskrivit att medlemmar av Jiangs fraktion hade planer på att störta Xi efter att han tagit makten. Det kuppförsöket slogs ner, men försöken att underminera Xi har fortsatt. Om Apple Dailys artikel stämmer, så blev Li Dongsheng och hans centrala 610-byrå Zhou Yongkangs och Jiang Zemins vapen i det påstådda kuppförsöket mot Xi.

Överraskande befordran

När Caixin-artikeln talar om hur Li blev Zhous vapen, så specificerar den att det skedde i oktober 2009, när Li Dongsheng, utan någon bakgrund eller erfarenhet inom rättsväsendet, överraskande tog över som vice minister för offentlig säkerhet. Caixin förklarade inte saken närmre, eftersom varken Caixin eller några andra kinesiska medier har tillåtelse att förklara.

På pappret hade Li inte den relevanta erfarenheten för att bli vice minister för offentlig säkerhet. Li hade jobbat på olika enheter sedan början av 90-talet, samtliga inom kommunistpartiets propagandamaskin. Centrala 610-byrån utgör en felande länk som kopplar samman hans två roller inom propagandaapparaten och den offentliga säkerhetsapparaten.

Kinas märkliga svar på tortyranklagelser avslöjar partiets historia

I juni 1999 blev Li Dongsheng biträdande chef för den nystartade 610-byrån, i sin egenskap av biträdande chef för statliga TV-bolaget CCTV. Han var ansvarig för propagandan mot falungong och försöken att hjärntvätta falungongutövarna. I januari 2001 iscensatte Lis dåvarande chef på 610-kontoret, Luo Gan, en självbränning på Himmelska fridens torg i ett försök att smutskasta falungong. Li styrde propagandan om incidenten för att väcka hat mot falungongutövare.

Vid den tiden var Li Dongsheng biträdande chef för den statliga administrationen för radio, film och tv, som är den organisation som övervakar CCTV och andra statliga språkrörsmedier. Sedan befordrades han till biträdande chef för centrala propagandadepartementet, medan han fortfarande satt kvar som biträdande chef på den centrala 610-byrån.

”Den enda position som kunde länka samman korruptionen i hans två olika jobb var hans position på 610-kontoret.”

I oktober 2009, när Liu Jing, dåvarande chef för centrala 610-byrån, skulle gå i pension, var det svårt att hitta en ersättare; till och med inom partiet är det knepigt att hitta någon som är usel nog att ta ett sådant jobb och göra det bra, och som dessutom hade Zhou Yongkangs förtroende.

Li Dongsheng hade varit biträdande chef i tio år. Han var ökänd för sin girighet när det gällde att ta emot mutor, för sitt korrupta leverne (han agerade bland annat hallick åt Zhou Yongkang och andra i den centrala ledningen och försåg dem med unga vackra programledare från CCTV) och för sin hänsynslöshet när det gällde att låta tortera de falungongutövare som inte lät sig hjärntvättas. De här kvalifikationerna gjorde honom till den bäste – och ende – kandidaten för jobbet.

6ea4a0b1-676x450

Utövare av falungong bär på bilder av avlidna offer för förföljelsen av falungong. (Foto: Epoch Times)

Efter 2004 hade regimen dessutom ändrat sin strategi för förföljelsen av falungong. Man försökte nu dölja den, för att undgå internationell kritik för människorättskränkningar. Propagandaattackerna på falungong var nu inte längre en prioritet, utan den huvudsakliga metoden blev i stället stenhårt förtryck bakom kulisserna. En propagandachef kunde inte längre styra gruppen som skulle genomdriva förföljelsen. Det var skälet till att Li Dongsheng valdes till att leda polisen, vilket innebar att han fick en maktposition inom ett område där han helt saknade erfarenhet.

Enligt Xinhuas rapportering kring domen mot Li började han missbruka sin makt för att gynna sig själv och sin familj 1996, och han ska ha tagit emot mutor mellan 2008 och 2013 (på sammanlagt motsvarande 25 miljoner kronor). Eftersom propaganda och offentlig säkerhet är två helt olika områden är det svårt att tänka sig att Li skulle kunna föra över sina korruptionskontakter från sitt nya jobb till det gamla – enligt domen började korruptionen innan han utsågs till vice minister 2009.

Den enda position som kunde länka samman korruptionen i hans två olika jobb var hans position på 610-kontoret. Det antyder också att Li Dongshengs korruption aldrig utreddes innan Xi Jinping kom till makten, på grund av hans position inom 610-byrån och hans ställningstagande mot falungong.

Heng He är reporter på Epoch Times

Åsikter som uttrycks i artikeln är författarens egna och återspeglar inte nödvändigtvis Epoch Times åsikter.