Kinas regim trappar upp internetkontrollen under partikongressen
Internetcafé i Peking. (Foto: Liu Jin, AFP/Getty Images)


Det kinesiska kommunistpartiets partikongress är mindre än en månad bort, och partiet har börjat strama åt den redan hårda internetkontrollen och meddelat ett stort antal regler, bland annat en internetblockad, på grund av ”nätverkssäkerhet”.

Kinas mininisterium för industri och IT meddelade att internetblockaden kommer att genomföras i Kina för att ”säkra telekommunikationsnäten”. Blockaden kommer att träda i kraft den 7 november, en dag innan den 18:e partikongressen, när en ny generation ledare för kommunistpartiet svärs in för att leda regimen under de kommande tio åren. Blockaden kommer att vara verksam tills kongressen är över.

”Nätverkssäkerheten” är i själva verket en ursäkt för att upprätthålla internetcensur under kongressen, enligt Wu Fan, chefredaktör för nättidningen China Affairs.

Internetblockaden har som syfte att stoppa spridandet av ”känslig” information som kan komma fram under kongressen.

Kommunistpartiet har blockerat tillgången till internet i Kina tidigare. Under upploppen i Xinjiangprovinsen i juli 2009 stängde man enligt uppgift helt av internet och telefoni i regionen. Om sådana extrema åtgärder planeras i samband med den 18:e partikongressen framgick inte av de officiella rapporterna.

Ministeriet för industri och IT har nyligen via media utfärdat ett antal krav på internetanvändare i Kina.

Enligt meddelandet kommer varje person att hållas ansvarig för säkerheten på varje arbetsenhet och alla informationsofficerare på varje nivå måste garantera att de är tillgängliga dygnet runt.

Vidare måste ”nödlägen” genast rapporteras till överordnade och telekommunikationsföretag måste vara väl förberedda på att utöva omfattande övervakning av sina nätverk. Det framgick dock inte exakt vad övervakningen gäller.

I meddelandet försäkrades att avsikten inte är att strypa internettillgången eller blockera tillgången till utländska sidor, utan bara att ”garantera att nätverken fungerar smidigt”.

Wu Fan är oroad över att man faktiskt söker utökad kontroll över nätet och att man eventuellt genomför åtgärderna som ett sätt att testa allmänhetens reaktion på olika former av begränsningar av internet, såsom en eventuell blockad.

Det snabba spridandet av nyheter om social oro i Kina är utan tvekan det som driver kommunistpartiets oro, sade han.

Översatt från engelska