Kinas regim förstärker infiltrationen av västerländsk media


Veckan före det kinesiska nyåret höll det kinesiska kommunistpartiets politbyrås centralkommitté ett möte för att diskutera propagandakampanjer utanför Kina under det kommande året.

Under det avslutande mötet konstaterade den ständiga kommitténs ansvarige för ideologi att tack vare det senaste årtiondets gemensamma ansträngningar från propagandadepartementet, den ”förenade fronten” och utrikesdepartementet så bär de flesta utländska medieföretag i högsta grad kommunistpartiets prägel när det gäller politik och agerande.

Ämbetsmannen i fråga ansåg att de större kinesiska tidningarna i västerlandet upprätthöll en stark interaktion med de lokala regeringarna, förutom ett antal mindre tidningar som är kontrollerade av de så kallade ”tre antikinesiska krafterna”. Kommunistpartiet beslutade därmed att fortsätta med sina kraftiga investeringar i propagandakampanjer utomlands.

Propagandaministern sade under sitt tal att efter att man avsatt pengarna har flera kinesiska medieföretag i utlandet kontaktat propagandadepartementet och sagt att de är villiga att samarbeta med kommunistpartiet för att förbättra ”Kinas internationella anseende”.

Ledarna för den ”förenade fronten” och kommunistpartiets underrättelsetjänst menade emellertid att man bör vara diskret när man fördelar budgeten till utlandskinesiska tidningar eftersom annonsintäkter från företag som partiet sponsrar borde vara nog för att få dem att samarbeta med regimen. Därmed finns inte längre något skäl att avsätta särskilda pengar.

En särskild rapport från utrikesdepartementet föreslog i stället att kommunistpartiet ska börja fokusera på västerländsk mainstreammedia. De tog upp fallet med hur den engelska tidningen Evening Standard köptes upp av förre KGB-agenten Lebedev som ett exempel att följa och uppmanade till utbildning av kinesiska agenter i utlandet i konsten att köpa upp västerländsk mainstreammedia.

De tog vidare upp exemplet med en ”förvrängd” kommentar om den kinesiska regimen av CNN 2008 och sade att detta var en varningsklocka som visade att det inte räcker med att bara manipulera kinesiska media i utlandet.

Vissa utrikesexperter menar att den styrka som kommunistpartiet för närvarande kan projicera på den internationella scenen och den påverkan på världshändelser som följer av den har gjort dem fullt kapabla att ta total kontroll över flera västerländska medieföretag i mittfåran.

Det var inget sammanträffande att underrättelsetjänstens rapport nämnde hur en brittisk tidning köpts upp av en före detta KGB-agent. Rapporten analyserade de ökande ekonomiska problem som många västerländska medieföretag står inför i den nuvarande globala ekonomiska krisen och drog slutsatsen att tiden är mogen för att börja köpa upp dessa utan att det ska ses som ett politiskt drag.

Ministeriet för statssäkerhet betonade att man måste vara extremt försiktig när man väljer ut vilka agenter som ska försöka köpa upp västerländsk media. Deras rekommendation var att man ska pumpa in pengar i diverse kinesiska medier och använda dem som spelpjäser för att ta kontroll över dessa företag.

Samtliga mötesdeltagare nådde en samsyn i att kommunistpartiets huvudmål inom utrikespropaganda under 2009 bör vara att koncentrera alla partiets finansiella, materiella och mänskliga resurser för att infiltrera västerländsk media. Vare sig man skjuter till pengar eller direkt köper upp företag ska det slutliga målet vara att ”förbättra Kinas internationella status”.

http://en.epochtimes.com/n2/content/view/11137/