Kinas rederier seglar i motvind
Världens största containerfartyg, CSCL Globe of the China Shipping Group, kan frakta 19 000 containrar. (Foto: Joern Pollex /AFP/Getty Images)


Den kinesiska ekonomins inbromsning avspeglas i landets rederier. November månad visar på de lägsta siffrorna sedan 1985, och ligger på nivån 498, enligt The Baltic Dry Index (BDI).

BDI är ett index över frakt av råvaror, som järnmalm och kol, vars efterfrågan ger en indikation på hur det är med den globala ekonomin. Indexet visar också hur tillgången på bulkfraktfartyg är.

”Minskad efterfrågan och stor tillgång gör att råvarupriserna på järnmalm och kol sjunker. Rederisektorn med bulkfartyg har påverkats negativt av den här utvecklingen”, skriver Londonbaserade rederikonsulten Drewry i en rapport.

Sedan indexet nådde sin topp på 11 793 i maj 2008 har det gått ner med 96 procent.

Kinas stora efterfrågan på råvaror för 10 år sedan medförde en ökning av bulkfraktfartyg. Rederierna började investera i jättefartyg, vilket har medfört stora skulder och överkapacitet.

”Lågkonjunkturen på marknaden för bulkfartyg kommer att hålla i sig tills efterfrågan på järnmalm och kol har återhämtat sig, vilket beräknas vara år 2017”, skriver Drewry.

Harpex index mäter frakt med containerfartyg, och precis som BDI kommer de fram till de lägsta nivåerna på åratal.

Gigantiska containerfartyg, långa som fyra fotbollsplaner, som togs fram då den ökade globala handeln krävde det, förutsatte att det fanns jättehamnar och annan speciell infrastruktur, skriver OECD i en av sina rapporter.

Den minskade efterfrågan på globala handelsvaror har lett till flera konkurser. Sjöfartsindustrin har varit mycket olönsam de senaste fem åren och i år står branschen inför skyhöga ekonomiska förluster med en stor överkapacitet. För att överleva kommer säkert flera rederier få slås ihop, tror experterna.

Rapportering av Emel Alkan