Kinas publiceringsförbud kan drabba utländska företag hårt
Utländska teknologiföretag kan komma att drabbas hårt av den kinesiska regimens nya regler om internetpublicering. (Foto: Philippe Lopez /AFP/Getty Images)


Förra veckan utfärdade Kina omfattande nya regler som förbjuder utlandsägda företag att ”publicera på nätet”, som kan ha långtgående konsekvenser för utländska företag, bortom de traditionella medierna.

Det här beslutet stoppar alltså utländska företag och kinesiska företag med utländskt ägarskap från att publicera på nätet, inklusive men ej begränsat till text, spel, kartor, tecknade serier, ljud och video. Det är en åtstramning av vad som redan är en av världens hårdaste system för att kontrollera media.

De nya reglerna utfärdades av IT-ministeriet och den statliga administrationen för press, publikationer, radio, film och tv, och ska träda i kraft den 10 mars.

”De här reglerna tycks utöka de kinesiska censorernas arbetsområde och aktivitet, men det handlar inte så mycket om vad de kinesiska myndigheterna meddelar, som vad de faktiskt genomdriver.”

Öppningen lyser med sin frånvaro

I mer än ett årtionde har utländska medieföretag investerat miljoner för att etablera nyhetsorganisationer i Kina för en kinesisk publik. Kina censurerar sina nyheter, men ledarna för de här företagen trodde ett tag att tätare band med Kina skulle öka sannolikheten för att Kina till sist skulle ”öppna sig”.

Så sent som för fem månader sedan sade Xi Jinping till News Corps styrelseordförande Rupert Murdoch att Kina skulle ”välkomna utländska medier och korrespondenter att rapportera om kinesiska nyheter, introducera världen för Kinas utveckling och hjälpa världen att ta vara på möjligheterna med Kinas utveckling” när de två möttes i Peking, enligt statliga nyhetsbyrån Xinhua.

Men ”öppningen” lyser med sin frånvaro. Kinesisk tv, kinesiska tryckta medier och kinesiska nätmedier är alltjämt censurerade. Bloomberg News, New York Times och Thomson Reuters sajter blockeras i Kina. Till och med en sådan hårdnackad Kinaapologet som Murdoch har dragit ner på sina affärsintressen i Kina, och sålt majoritetsposter i tre kinesiska tv-stationer till kinesiska aktörer.

Ökad kontroll

Kärnan i det här är makt och politik. Peking oroar sig över den påverkan som internetpublicering har på den allmänna opinionen i Kina, särskilt när det gäller kommunistpartiets styre.

Enligt de nya riktlinjerna måste till och med kinesiska företag som vill producera sådant innehåll först söka licens från de reglerande myndigheterna. Allt innehåll som sänds i Kina måste lagras på servrar som är fysiskt placerade inom Kinas gränser.

De här reglerna tycks utöka de kinesiska censorernas arbetsområde och aktivitet, men det handlar inte så mycket om vad de kinesiska myndigheterna meddelar, som vad de faktiskt genomdriver.

”Internationella teknologiföretag kommer sannolikt att drabbas värst. De nya reglerna krossar i praktiken hoppet för utländska sociala jättar som Linkedin, Twitter och Facebook, som har ambitioner att operera oberoende i Kina.”

Bortom media

Var och en av de meddelade begränsningarna existerar redan, i någon mån, på Kinas mediemarknad. Förra veckans meddelande handlar bara om att kodifiera och konsolidera dessa regler under ett gemensamt regelsystem som kan öka Pekings möjlighet att både reglera och upprätthålla dessa regler.

Tidigare har de kinesiska myndigheterna förlitat sig på självcensur, där statliga myndigheter har upprätthållit reglerna selektivt, efter eget huvud. Till exempel har man det senaste året eller så fokuserat på onlinespel och videoinnehåll.

Även om restriktionerna utökas menar experter att internet är för stort för att man faktiskt ska kunna genomdriva de här reglerna i varje individuellt fall. Peking slåss inte bara mot utländska mediebolag, utan även mot den teknologiska utvecklingen och naturliga mänskliga tendenser.

Detaljerna återstår att se, men Pekings senaste kungörelse är tillräckligt bred för att innebära utmaningar för utländska företag bortom medieområdet. ”Detta fokus på nationell säkerhet har viktiga implikationer för företag och regeringar med nuvarande eller potentiella intressen i Kina”, skrev den amerikanska juridiktidskriften National Law Review.

Den här sortens regler sträcker sig bortom inhemsk bevakning – ett kort som Peking gärna spelar när dess lagar kritiseras – och kan stänga av stora delar av den kinesiska marknaden för utländska företag.

Svårast för de redan verksamma

Internationella teknologiföretag kommer sannolikt att drabbas värst. De nya reglerna krossar i praktiken hoppet för utländska sociala jättar som Linkedin, Twitter och Facebook, som har ambitioner att operera oberoende i Kina. Facebooks vd och grundare, Mark Zuckerberg, har försökt uppvakta Kina de senaste åren, genom att flera gånger besöka landet, lära sig kinesiska och bjuda in kinesiska företrädare till Facebooks kontor i USA.

Det här har inte direkt gett utdelning. Enligt de nya reglerna kan bara gemensamma projekt med lokala konkurrenter eller specifika projekt med lokala partners godkännas.

”Det har blivit lite av en kliché, men utländska företag som försöker etablera sig i Kina gör det sannerligen på egen risk. ”

Men om företag som Facebook måste gå tillbaka till ritbordet om de hoppas kunna komma in i Kina, så är det de företag som redan är verksamma där som kommer att få det svårast.

För Sony och Microsoft, världens ledande spelhårdvarutillverkare, så är konsekvenserna komplicerade. Både Sony och Microsoft använder nätet både för att sälja produkter och för att samla sina användare, och Pekings nya regler för publicering på nätet kan komma att stoppa, eller åtminstone dramatiskt sakta ner deras nya släpp, som nu alltså måste invänta godkännande. Om man ska följa de nya reglerna kanske man även måste utöka sin personal, vilket driver upp kostnaderna och naggar på marginalerna.

Ett annat exempel är den enormt framgångsrika taxitjänsten Uber, som förlitar sig på GPS-kartor. Uber befinner sig i en bitter konkurrens med den kinesiska rivalen Didi Kuaidi. Hur kommer Kinas nya publiceringsregler påverka publiceringen av kartor och relaterade tjänster framöver? Allt som kan tänkas sakta ner uppdateringen av Ubers app skulle kunna påverka företagets affärer negativt.

Tydliga intentioner

Tjänsteföretag kan också hamna under luppen. Banker, advokatbyråer, revisionsbyråer och konsultföretag publicerar inhemska rapporter och research. Lokala investerare och företag förlitar sig på dessa tjänster. Hur kommer de att påverkas? Kommer de att behöva skicka in rapporterna för godkännande innan de kan släppas till kunderna?

Dessa frågor förblir obesvarade, men kommunistpartiets intentioner är tydliga. Företag har länge anklagat Kina för att motarbeta utländska företag, bötfälla dem och straffa dem i så kallade antitrustutredningar. De här nya reglerna är bara en fortsättning på den politiken.

Det har blivit lite av en kliché, men utländska företag som försöker etablera sig i Kina gör det sannerligen på egen risk. Åratal av investeringar, smörjande av rätt personer och verksamhet under hårda ekonomiska förhållanden i väntan på att nå en nivå där man kan börja gå med vinst, kan omedelbart förvandlas till noll och intet med ett enda politiskt beslut från Peking.

EXKLUSIVT: Zhou Yongkang och Bo Xilais konspiration tvingade ut Google ur Kina, del 1