Kinas mest kände konstnär gripen i Peking
Den kinesiske konstnären Ai Weiwei, 53, håller i skräp som blev kvar den 11 januari, efter det att hans nybyggda studio i Shanghai revs. AI Weiwei är en av de mest berömda och de trotsigaste konstnärerna i Kina. Han greps av myndigheterna i Beijing Airport på söndagen och hans vistelseort är okänd. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


Den berömde och öppet regimkritiske kinesiske konstnären Ai Weiwei greps av polisen på Pekings internationella flygplats söndag morgon. Hans ateljé har genomsökts och hans assistenter har förts bort. Deras vistelseort är nu okänd.

Nyheten spreds via ett Twittermeddelande från en av Ai Weiweis assistenter, som sade att Ai hade separerats från sin assistent på flygplatsen och ”togs bort av två säkerhetsvakter”. Hans telefon var avstängd, stod det i meddelandet.

Ai var på väg till Hongkong.

Snart därefter kom tjugofyra säkerhetstjänstemän med en husrannsakan till hans ateljé i Peking och förde bort åtta medhjälpare. Senare på eftermiddagen fördes hans viktigaste medhjälpare, Wen Tao, bort i en mörk bil utan registreringsskyltar, enligt rapporterna.

Ai är en samtida bildkonstnär. Många av hans konstverk har avspeglat hans politiska kamp mot det kinesiska kommunistpartiet och för det kinesiska folkets rättigheter. Han var också konstnären bakom skapandet av Pekings OS-stadion ”Fågelboet”.

Vissa observatörer kommenterade att den uppenbara samordningen vid gripandet och avlyssningen kan indikera att det har varit ett överlagt, toppstyrt direktiv, snarare än en lokal angelägenhet, som har hotat konstnären tidigare.

I januari i år demolerades Ais nybyggda studio i Shanghai av myndigheterna utan förvarning.

I augusti 2009 i Chengdu, huvudstaden i Sichuanprovinsen, misshandlades Ai av den lokala polisen i sitt hotellrum. Fyra veckor senare i Tyskland fick han skickas till sjukhus i ilfart på grund av en hjärnblödning som orsakats av misshandeln.

I Sichuan hade Ai arbetat på att sammanställa en lista med namn på alla barn som dött i jordbävningen i maj 2008. Barnen hade blivit instängda i dåligt konstruerade skolbyggnader som kallas ”tofu-drägel-byggnader” av kineser, byggnader som hade kollapsat så snart skalvet slog till. Bland allmänheten tror man att medel för skolbyggnation hade förskingrats, vilket resulterade i ett mycket stort antal döda elever.

Den New York-baserade organisationen AW Asien har planerat att hålla Ais utställning ”Zodiac Heads” i New York i maj.

”Vi är djupt oroade över hans säkerhet. Vi är alla upprörda över detta skamliga beteende, och att detta kan hända i en stad full av Armani och Porschar” skrev Larry Warsh, organisationens grundare, via e-post

Utställningen kommer att fortsätta som planerat, sade Warsh.

– Det är mycket tragiskt att den kinesiska regeringen inte förstår att Ai Weiwei är en av deras största skatter.

Översatt från engelska