Kinas ledare samtalade med Taiwans representant under Apec
Den här bilden från den taiwanesiska regeringens informationskontor visar Taiwans representant Stan Shih (vänster) samtalar med den kinesiska regimens ledare Hu Jintao under Apec-toppmötet (Asia-Pacific Economic Cooperation) i Sydney den 8 september 2007. (Foto: AFP)


Kinesiska kommunistpartiets (KKP) ledare Hu Jintao samtalade med Taiwans sändebud Stan Shih vid Apec-toppmötet i Sydney den 8 september. Det var en ovanlig syn att se Hu tala med en representant från Taiwan.

Taiwans representant, Stan Shih, sade att han hade överlämnat president Chens budskap och lyckoönskningar till president Bush och KKP:s ledare Hu, enligt den taiwanesiska nyhetsbyrån Central News Agency.

Taiwans officiella namn är Republiken Kina. Det pågår planering för att hålla en folkomröstning för att bestämma om landets ska ansöka om medlemskap i FN med namnet Taiwan.

Stan Shih kunde inte avslöja det exakta innehållet i hans samtal med Hu men de berörde inte folkomröstningen. På frågan om han hade tagit upp ämnet med Bush sade Shih att det inte var lämpligt för honom att svara på frågan.

Shih hoppades att den taiwanesiska presidenten själv kan vara närvarande på Apec-toppmötet nästa år därför att ”en representant är bara en representant”.

På en presskonferens den 9 september på Sheraton Hotel i Sydney sade Shih att toppmötet hade avslutats framgångsrikt. Han hade vidarebefordrat presidents Chens budskap till de andra ledarna. Shih sade att nu när ”bördan har lyfts av hans axlar” hoppades han att han hade lyckats med uppdraget.

Under det tvådagars toppmöte med anslutande aktiviteter träffade Shih och Hu varandra flera gånger. De satt sig till och med ned och samtalade med varandra. Shih sade att Hu var mycket artig. I och med att Hu vet att Shih är en affärsman talade de inte så mycket om politik.

– Kanske vill han inte genera mig, sade Shih.

Deras samtal inträffade under uppehåll mellan möten och var därför korta. Samtalsämnen omfattade investeringsgarantier, kinesiska turister till Taiwan och direkta charterflyg. Shih sade att han hyste hopp om att hitta ömsesidigt accepterade vägar att etablera goda relationer för samverkan över Taiwansundet. Deras samtal behandlade inte något specifika taiwanesiskt projekt i Kina.

Shih vägrade att avslöja de känsliga detaljerna i deras samtal som ska rapporteras direkt till president Chen, men på frågan om hur Hu har reagerat på Chens ”goda vilja” log han.

– Hu bör ha känt till Chens goda vilja, svarade Shih.

På frågan om Hu har inbjudits att besöka Taiwan sade Shih:

– Jag såg att media hade rapporterat att det var så.

Originalartikeln på kinesiska:
engelska versionen.