Kinas ledare monterar ner Jiang Zemins sista utpost inom partiet
Hu Jintaos fraktion har Jiang Zemins fraktion i kikarsiktet i maktkampen inom det Kinesiska kommunistpartiet. (Bilden komponerad av Epoch Times)


I och med utnämningen av en ny ledare för den centrala avdelningen för enhetsfronten har ett kraftfullt slag delats ut i den dolda kampen för kontrollen över kinesiska kommunistpartiet, enligt en initierad källa i Peking. Från Hongkong till Senkaku-öarna har enhetsfronten vid upprepade tillfällen ställt till med problem för partiledaren Hu Jintao och premiärminister Wen Jiabao och utgjort ett möjligt hot mot deras planer på att utse ett nytt ledarskikt inom partiet vid den kommande 18:e partikongressen, enligt källan.

Den första september meddelades att Hu Jintaos stabschef sedan länge, Ling Jihua, ska ta över ledningen av den centrala avdelningen för enhetsfronten. Det har lett till mycket spekulation i Peking. Enhetsfronten har som sin uppgift att isolera och angripa partiets fiender, särskilt utanför Kina, genom att forma allianser med grupper i samhället som inte är kända för att stå partiet nära.

Det här sågs som en degradering för Ling, som har setts som en sannolik kandidat för politbyrån och i förlängningen politbyråns ständiga utskott, den niomannagrupp som styr partiet. Ling var Hu Jintaos mest betrodda medhjälpare och har tjänat honom bra som stabschef. Bland annat har han varit ledande i att montera ner det nätverk av partikadrer som är trogna den sparkade före detta politbyråmedlemmen Bo Xilai.

Utnämningen
av Ling till enhetsfronten är dock i själva verket en fortsättning på hans jobb med att bekämpa de kadrer som är lojala mot Bo och den fraktion inom partiet ledd av Jiang Zemin, där Bo var en ledande figur.

Den som Ling ersatte, Du Qinglin, är medlem av Jiangs fraktion och har använt sin post som enhetsfrontens ledare för att intrigera för att få tillbaka Jiangs fraktion till makten.

Jiangs fraktion har varit dominerande i partiet sedan slutet av 90-talet, och större delen av tiden som Hu har lett partiet har detta lett till att han haft mycket begränsat handlingsutrymme.

Jiangs fraktion har attackerats av Hu och Wen sedan Chongqings före detta polischef Wang Lijun flydde till det amerikanska konsulatet i Chengdu den 6 februari. Wang ska ha avslöjat brott som hans chef Bo Xilai och dennes fru Gu Kailai har begått, samt dessutom, vilket var viktigare, avslöjat att Bo Xilai och Kinas högsta ledare för inhemsk säkerhet, Zhou Yongkang, planerade att  utmanövrera Kinas förväntade nästa ledare, Xi Jinping.

Bo har sparkats från sina partiposter och utreds för brott, och hans anhängare har rensats ut. Zhou Yongkang behåller sin officiella post som ledare för det politisk-rättsliga utskottet, men den verkliga makten har getts till andra. Utskottet har också omstrukturerats för att minska dess makt inom partiet. Dessutom har ledarskapet inom militären omstrukturerats, och de som är lojala mot Hu sitter nu på de känsligaste posterna.

Enligt källan i Peking har dispyten på sistone kring de öar som Japan kallar Senkaku och Kina kallar Daioyou startats av ett spionnätverk inom enhetsfronten, som kontrolleras av Jiangs fraktion. Den här konflikten har skapat ett dilemma för Hu, Wen och Xi Jinping.

Eftersom Japan har börjat nationalisera Senkaku-öarna, och USA har lovat att försvara Japan om det blir krig, kan anti-amerikanska stämningar användas för att få igång vissa högt uppsatta partitjänstemän så att de sätter press på Hu och Wen.

Om Hu och Wen försöker begränsa rörelsen inom partiet och militären för att kräva rätt till öarna kan nationalistiska känslor piskas upp mot dem.

Tanken med dispyten kring öarna är att Hu och Wen ska pressas till att använda militären och införa undantagstillstånd, vilket skulle fördröja partikongressen, som är planerad till oktober.

Om det blir
undantagstillstånd hoppas fraktionen att Zhou Yongkang och andra medlemmar ska kunna hålla sig kvar vid makten ytterligare en tid.

Det är på grund av deras roller i förföljelsen av Falun Gong som Jiang Zemin, Bo Xilai och Zhou Yongkang, samt andra medlemmar av Jiangs fraktion desperat försöker stanna kvar vid makten. Om fraktionen mister makten riskerar de att hållas ansvariga för de brott som de har begått under förföljelsen.

Enligt Epoch Times källa var det enhetsfrontens försök att skapa missnöje över Senkaku-dispyten, bland annat genom ryktesspridning via sitt underrättelsenätverk utanför Kina, som fick Hu att sparka dess förra ledare, Du Qinglin.

Hu och Wen hade bestämt sig för att byta ut Du Qinglin innan den första september, men nyheten läckte ut. Den 29 augusti upptäcktes det att en av Dus nära medhjälpare, en kvinna vid namn Ding, hade flytt med Air Chinas flight CA981. Hu Jintao beordrade personligen flygplanet, som var på väg mot USA, att återvända, och Du sattes under bevakning.

Tre dagar senare utsåg Hu Ling Jihua till Dus efterträdare som ledare för enhetsfronten, och beordrade Ling att genomföra en noggrann utredning av hela departementet. Efter att Du nu har avskedats har Jiangs fraktion tappat det sista greppet om verklig makt inom partiet som de hade kvar. Samtidigt med detta meddelades åtalet mot Bo Xilais tidigare högra hand, Wang Lijun.

Enligt källan i Peking hade Hu, Wen och Xi två skäl för att plötsligt meddela att Wang skulle ställas inför rätta.

Det första var att meddelandet skulle visa USA, Japan och andra länder att det råder enighet mellan Hu, Wen, Xi och Li Keqiang, som tros bli nästa premiärminister. De fyra ledarna ville visa världen att de hade nått konsensus och hade kontrollen. Det skulle visa för Japan att de inte längre skulle kunna utnyttja oredan i Kinas ledarskikt till sin fördel.

Det andra var att man ville varna återstoden av Jiangs fraktion för att ställa till med något, eftersom Bo Xilai inte längre kan räddas.

Wang Lijun åtalas för att utnyttja lagen för egna syften, avhopp, maktmissbruk och mutbrott. Åtalet mot honom har utformats specifikt för att lägga grunden för åtalet mot Bo Xilai.


Demonstranter nära Hongkongs regeringshögkvarter den 7 september. Protesterna gällde planerna på att införa läroplaner från fastlandskina som Hongkongborna menar var ämnade att hjärntvätta deras barn. Den nya läroplanen var ett sent försök från Jiang Zemins fraktion att klamra sig fast vid makten.  (Philppe Lopez/AFP/Getty Images)

Demonstranter nära Hongkongs regeringshögkvarter den 7 september. Protesterna gällde planerna på att införa läroplaner från fastlandskina som Hongkongborna menar var ämnade att hjärntvätta deras barn. Den nya läroplanen var ett sent försök från Jiang Zemins fraktion att klamra sig fast vid makten. (Philppe Lopez/AFP/Getty Images)

Hongkongs nya regeringschef, Leung Chun Ying har kallats för ”partikader” i partispråkröret People’s Daily, och avslöjades som en hemlig medlem av partiet i en bok som skrevs av en före detta hemlig partimedlem från Hongkong.

Kinesiska kommunistpartiets underjordiska agentsystem har kontrollerats av Zeng Qinghong, som i sin tur har odlat Leung Chun Ying. Zeng, som tidigare satt i politbyråns ständiga utskott, är nu officiellt pensionerad, men en lojal medlem av Jiang-fraktionen.

Så snart som Leung blev regeringschef i Hongkong följde han Zengs direktiv och började arbeta för att få igenom planerna på undervisning i ”nationtalkunskap”, som i Hongkong ses som ett sätt att hjärntvätta stadens barn. Det har orsakat massiva protester.

Att man förde fram den här undervisningsplanen stämmer med enhetsfrontens övergripande plan, enligt källan. Målet är att irritera Hongkongborna så att det blir oroligheter där, vilket också skulle vara problematiskt för Hu och Wen inför partikongressen.

Samtidigt konspirerade Leung med enhetsfronten genom att låta aktivister använda fiskebåtar från Hongkong för att landstiga på Senkaku-öarna, vilket satte press på Hu och Wen, enligt källan.

Eftersom den här incidenten handlar om Kinas relation med Japan, så skulle Leung aldrig våga ta ett sådant beslut om det inte var sanktionerat av Peking och han hade Zengs stöd i ryggen. Hu Jintao svarade på händelserna med att hindra Leung från att delta i APEC-mötet i Vladivostok den 9 september.

Zeng Qinghong spelade också en nyckelroll i en annan händelse under den gångna veckan. Enligt källan i Peking lät vissa partitoppar inte Xi Jinping träffa den amerikanska utrikesministern Hillary Clinton efter påtryckningar av Zeng Qinghong. Det var i sin tur skälet till att Xi Jinping ”försvann” under ett par dagar och inte framträdde offentligt.

Översatt från engelska