Kinas korruptionsutredare riktar in sig på kommunistpartiet
Wang Qishan, sekreterare för den centrala kommissionen för disciplininspektion, ska granska partiapparaten. (Foto: Feng Li/Getty Images)


Centrala kommissionen för disciplininspektion, kommunistpartiets hemlighetsfulla och mäktiga interna utredningsorgan, som under två års tid rensat ut höga tjänstemän, oljebolagsbossar och chefer för statliga företag, säger nu att man ska titta närmare på själva partiapparaten.

I ett kort meddelande på sin hemsida den 31 mars meddelade disciplininspektionen: ”Under de senaste dagarna har disciplininspektionen upprättat sju nya inspektionsgrupper, som ska vara placeras på generalkontoret, organisationsdepartementet, propagandadepartementet, departementet för arbetsenhetsfronten, nationella folkkongressen, statsrådets generalkontor och det kinesiska folkets politiska konsultativa konferens.”

Meddelandet sade också, lite stolt: ”Det här är första gången någonsin i det kinesiska kommunistpartiets historia där disciplininspektionen har skickat arbetslag till dessa partiavdelningar.”

Mäktiga departement

De flesta av de ovanstående departementen eller avdelningarna är de mest känsliga, mäktiga och hemlighetsfulla inom kommunistpartiet. Organisationsdepartementet kontrollerar personalbeslut och förfogar över viktiga dokument som rör olika partienheter. Propagandadepartementet har som uppgift är att se till att massorna är ideologiskt mottagliga för partipropaganda och att pumpa ut partilinjen till dem. Generalkontoret är en grindvakt, som hanterar alla former av pappersarbete på de högsta nivåerna inom regimen, inklusive scheman, möten och säkerhetsfrågor.

Meddelandet sade att de sju nya inspektionsledarna – de nämndes i vederbörlig ordning – ”uttryckte att de ståndaktigt kommer att stå förenade med det partiets centrala ledning under kamrat Xi Jinpings ledarskap, genom att fokusera på den korrekta partilinjen, en fläckfri regering och kampen mot korruptionen”.

Vad inspektörerna exakt ska göra och vad som kommer att hända de tjänstemän som är misstänkta för maktmissbruk, nämndes inte i det korta meddelandet.

Intensifierad kamp

Zhong Weiguang, en oberoende expert på kommunistpartiet, som bor i Europa, sade att åtgärden ”illustrerar att kampen inuti partiet har intensifierats”.

Han tillade: ”I en maffiaorganisation som Kinesiska kommunistpartiet, slutar i själva verket aldrig de interna politiska maktkamperna och utrensningarna. Det ligger i systemets natur.”

Att man särskilt använder sig av disciplininspektionen för att utreda andra partidepartement eller avdelningar – något som Zhong menar tekniskt sett går bortom dess institutionella roll – illustrerar också den fundamentala maktfullkomligheten i det hela, sade han.

”Xi Jinping kan göra det här eftersom han har militären bakom sig, såväl som säkerhetsstyrkorna. Han använder sitt eget folk för att kontrollera partiapparaten, och partiapparaten för att kontrollera massorna.”

Översatt från engelska.