Kinas konsulat utövade påtryckningar på tyska handelskammaren


Tyska tjänstemän har medgivit att den kinesiska generalkonsulns kontor utövat påtryckningar på handelskammaren. Konsulatet vill få handelskammaren att förbjuda medier som står kritiska till att Kinas kommunistregim medverkar på toppmötet i Hamburg, där Kinas vice premiärminister Zhang Dejian deltar, att rapportera om evenemanget.

Den 9 september nekade handelskammarens personal två av Epoch Times medarbetare att delta, trots att de båda innehar press-ID.

När Epoch Times reporter Petra Luehr ansökte om tillstånd hos handelskammaren om att få närvara vid konferensen, informerades hon om att kammarens anställda mottagit direktiv från Hamburgs statsråd. Det kinesiska kommunistpartiets (KKP) tjänstemän hade krävt att ”medier som sympatiserar med Falun Gong måste utestängas från konferensen”.

– Tyvärr kan jag inte ge dig ackrediteringsstatus för den här konferensen, meddelade en kvinna på telefonlinjen för evenemanget efter att ha talat med en person kallad Sun.

Luehr ville ha mer detaljerad information så hon ringde toppmötets organisatörer. Av dem hänvisades hon till den pressansvarige för evenemanget, vilken sade henne att Epoch Times är ”Falun Gong-sympatisör” och även ”kritisk” mot KKP. Statsrådet hade utfärdat direktivet att ”bannlysa all media/ press som censureras i Kina” från konferensen.

Den anställda meddelade vidare att den kinesiska kollegan, Sun, fått nys om beslutet och därför återkallat det presspass som redan utfärdats till Luehrs kollga, Alexander Hamrle som är redaktör på Epoch Times Tyskland.

Samma person meddelade senare under dagen Hamrle att hans pass tagits tillbaka, och att Hamburgs kammare hade ett nära samarbete med det kinesiska konsulatet gällande det här evenemanget. De tyska organisatörerna respekterar de kinesiska direktiven, sades det. 

Hamrle beslutade att kontakta vd:n för Hamburg-toppmötets Public Events, Joern Arfs, som påstod sig vara helt ovetandes om att detta pågick. Han lovade att undersöka saken och återkomma till Hamrle nästa dag.

Påföljande dag bad kammarens anställda Hamrle om ursäkt i ett e-brev.
”En i personalen har tagit på sig ansvaret för att felaktigt ha meddelat er att ni nekats tillstånd att närvara vid konferensen. Hon har gjort detta på eget bevåg utan att ha konsulterat med någon av våra chefer”, enligt Arfs.

E-brevet fortsatte: ”Uttalandet att det var ett direktiv från den kinesiske generalkonsuln som låg bakom, i ett försök att förbjuda kritik i media, är falskt. Dessutom skulle tysk lag aldrig tillåta något sådant.”

Arfs återinsatte såväl Harmles som Luehrs ackrediteringsstatus för toppmötet.

Hamrle har tidigare erfarenheter från liknande händelser, bland annat när den kinesiske utrikesministern besökte Wien 3 februari 2006, och i Berlin 11 november 2005 då Hamrle tillsammans med ytterligare fem journalister utestängdes från att närvara vid ett möte i Berlin City Hall där Kinas president Hu Jintao deltog.