Kinas kärnvapenubåtar är inte så bra som de påstås vara
En kinesisk flottubåt utanför Qingdao i Kina, den 23 april 2009. Statlig media i Kina har nyligen skrutit om hur Kinas ubåtsflotta kan hota USA med ballistiska robotar. (Foto: Guang Niu/AFP/Getty Images)


Kärnvapenubåtar har varit en av Kinas regimstyrda mediers favoritverktyg på sistone när det gäller att basunera ut landets militära styrka. Men trots det höga tonläget är Kinas atomubåtar inte så bra som det hävdas.

USA:s högsta flottamiral, Jonathan Greenert, fick frågan om en artikel nyligen i statliga kinesiska Global Times, där det hävdades att Kinas ubåtar skulle kunna döda mellan 5 och 12 miljoner amerikaner med sina kärnvapenrobotar. Greenert påpekade flera avgörande problem med Kinas ubåtar.

”För att en ballistisk robot som avfyras från en ubåt ska vara effektiv måste den vara exakt, och man måste kunna både smyga och överleva. Jag säger inte mer än så”, sade Greenert under Reagan National Defense Forum den 16 november, enligt Washington Free Beacon.

Artikeln i Global Times innehöll en karta över USA med mål för kärnvapenattacker på stora städer, som Seattle, San Francisco och Los Angeles. Artikeln kom efter ett inslag på den statliga tv-kanalen CCTV i slutet av oktober, där Kinas ubåtsflotta visades upp i samband med de pågående territoriella dispyterna i Sydkinesiska havet och Östkinesiska havet.

Greenerts kommentarer är dock välgrundade. Kinas kärnvapenubåtar har flera tekniska problem och geografiskt betingade begränsningar. Dessutom har det varit flera bakslag i samband med att nästa generationens flotta ska tas i bruk. Det här kan läggas till det faktum att USA har komplexa system som kan bevaka ubåtar, vilka är mycket mer avancerade än de som Kina kan frambringa.

Kinas kärnvapenubåtar är i nuläget främst Jin-klass (Typ 094). Tre av dem är för närvarande i bruk, och Kina kan ha ytterligare fem på väg under det kommande årtiondet, enligt Pentagons årliga rapport om utvecklingen inom militär- och säkerhetsområdet i folkrepubliken Kina.

Trots att Jin-klassbåtarna
är Kinas mest avancerade ubåtar så är de högljuddare än de som Sovjetunionen använde för 30 år sedan, enligt en rapport från den amerikanska flottans underrättelsekontor från augusti 2009.

Krigföring mot ubåtar bygger i mångt och mycket på hur bra ett lands försvar är på att upptäcka och spåra ubåtar. USA:s huvudsystem heter Sound Surveillance System (Sosus) och är en del av dess system för integrerad undervattensövervakning, IUSS.

Sosus består av ett stort nätverk av undervattenssensorer på vissa punkter som en potentiell fiende måste passera i havet. Det gör så att USA kan upptäcka ubåtar och spåra dem baserat på deras ljudsignaturer. Det användes under kalla kriget för att spåra sovjetiska kärnvapenubåtar.

Smygteknik är en av huvudfördelarna för en ubåtsflotta och att kontrollera ljudnivån är en nyckelfråga. Minskning av ljudnivån är en av de främsta skälen till att ubåtar har gått över från diesel till kärnkraftsdrift, och varför moderna flottor har annan avancerad teknologi för att minska ljudet.

De flesta av Kinas ubåtar är fortfarande dieseldrivna. De flesta av dem köptes av Ryssland på 90-talet och 2000-talet, enligt Pentagons rapport. Man förmodas ha 49 dieseldrivna ubåtar och fem som drivs med kärnkraft.

Det andra problemet med Jin-klassubåtarna är deras räckvidd, något som påverkas av både teknologi och geografi.

Jin-klassubåtarna kommer så småningom att bestyckas med Kinas JL-2 robotar, enligt Pentagonrapporten. Dessa kärnvapenrobotar har en förmodad räckvidd på 740 mil, och de tros bli klara för användning i år.

Om en kinesisk Jin-klassubåt skulle försöka attackera Seattle skulle den behöva åka djupt in i Japanska vatten, enligt en rapport av Hans Kristensen, chef på Nuclear Information Project inom Federation of American Scientists.

”På grund av ljudnivån hos de kinesiska missilubåtarna och USA:s omfattande anti-ubåtskapacitet så skulle det sannerligen vara riskfyllt att ge sig in i krig med dem”, stod det i rapporten.

Kinas andra alternativ är att avfyra sina robotar över Ryssland. Enligt rapporten skulle ”samtliga av Kinas interkontinentala ballistiska robotar riktade mot USA, därifrån de nu står, flyga över Ryssland.”

Kinas kärnvapenbåtar ligger inom ett litet område runt Kina, och deras robotars räckvidd är begränsad. Enligt rapporten skulle ubåtarna för att ens nå fram till Hawaii med sina robotar bli tvungna att åka in i Japanska havet eller Filippinska havet.

Det står emellertid i rapporten att Kinas kärnvapenbestyckade ubåtar  utgår ett hot mot amerikanska territorier utanför den amerikanska kontinenten, såsom Alaska och Guam. De är också ett hot mot amerikanska stridsfartyg i området.

Att hålla den
amerikanska kontinenten utom räckhåll för kinesiska kärnvapenubåtar bygger på att man kan hålla dem kvar på kinesiskt vatten.

Kina håller också på att utveckla en ny generation missilubåtar, Type-096 som enligt en kommande rapport från U.S.-China Economic and Security Review Commission förväntas ”förbättra räckvidden, rörligheten, smygförmågan och dödligheten” hos Kinas kärnvapenubåtar, enligt Defense News.

Översatt från engelska