Kinas första strategiska oljereserv
En man i Hubeiprovinsen väntar medan en anställd på bensinstationen fyller på hans dunk. (Frederic j Brown/AFP/Getty Images)


Kina har fyllt sin första oljereserv, Zhenhai National Oil Reserve Base. Ytterligare tre oljereservdepåer kommer att skapas under de nästkommande två åren, men Kinas strategiska petroleumreserv motsvarar inte på långa vägar behov och krav.

Enligt Hong Kong China News Agency har personal från China’s National Oil Reserve Center avslöjat att Kinas förråd av råolja bara räcker i 37 dagar, inklusive oljan från de fyra reservdepåerna och de tre statsägda petroleumföretagen. Enligt kraven från International Energy Agencys medlemsländer ska varje land ha en oljereserv för 90 dagar.

Oljedepån i Zhenhai, Zhejiangprovinsen, har en lagringskapacitet på 5,2 miljoner kubikmeter. Enligt den tidigare chefen för det nationella energikontoret Xu Dingming, är reserven i Zhenhai ”det första steget på en lång marsch”. Kinas nästa steg i petroleumplanen förblir hemlig.

Enligt CAN planerar Kina att färdigställa konstruktionen och vattentesta de fyra depåerna under 2008 och fylla dem med råolja under 2009.

Ett byggföretag som varit engagerat i uppbyggnaden av oljereserven i Zhoushan avslöjade att 70 procent av de underjordiska depåerna har färdigställts och ungefär hälften av dem har vattentestats. För närvarande är sex depåer i Zhoushanbasen under konstruktion. Den kommer att vara färdig under första halvan av 2008.

I slutet av 2008 räknar man med att även de två övriga depåerna kommer att vara färdiga. En del av de vattentestade bergrummen har börjat att lagra olja i liten skala.

Enligt China’s National Oil Reserve Center är placeringen av de framtida oljereserverna hemligt. Centret avslöjade emellertid att de är färdiga med förundersökningarna och att man nu färdigställer vidare planering.

Kinas första oljereservdepåer är alla lokaliserade i kustområden. Man beräknar att den andra gruppen av depåer kommer att sträcka sig inåt landet för att upprätthålla balans. Wanzhouområdet i Chongqing i sydväst och Lanzhou i Gansuprovinsen i nordväst är möjliga val för de framtida depåerna.

Efter att ha färdigställt den andra gruppem av oljereservdepåer kommer Kina att ha etablerat oljereserver för 20,8 ton olja. Men siffran är ändå låg i förhållande till IEA:s rekommenderade normer.

Översatt från version