Kinas fastighets- och markpriser fortsätter skjuta i höjden trots kraftiga motåtgärder
Fastighetsmässa i Peking, augusti 2010. (Foto: AFP/Getty Images)


Fem månader efter att de kinesiska myndigheterna vidtagit stränga regleringsåtgärder för att släppa luften ur bostadsbubblan, kan man se stor aktivitet på den kinesiska fastighetsmarknaden och bostadspriser som snabbt skjuter i höjden igen. 

Bostadspriserna har gått upp med 9,3 procent sedan augusti 2009 och ökningstakten är ännu snabbare. I Peking steg exempelvis priserna med 76 procent från första till andra veckan i september, vilket är en ökning med 267 procent jämfört med samma period förra året.

Det görs också allt fler markaffärer. Inkomsterna från markförsäljning i Kinas tio största städer i augusti nådde 21,9 miljoner yuan, vilket är en ökning med 2,3 procent jämfört med juli. ”Markkungar”, som kineserna kallar de som köper mark till de nya rekordpriserna, dök upp igen efter en kort frånvaro då de nya reglerna infördes. Under de första två månaderna i september slogs rekordet på markpriser i tre städer: Guangzhou, Shanghai och Wuhan.

I april förbjöd Pekings bostadsmyndigheter familjer att köpa ett andra hem, drog in möjligheten att ta lån för att kunna köpa ett tredje hus, och begränsade huslån för personer som inte bor på orten där byggnaden finns. De lovade även att straffa fastighetsutvecklare som försöker manipulera bostadspriserna.

Den nya politiken tycks sikta in sig på att begränsa de stigande bostadspriserna. I mars steg bostadspriserna i Kinas 70 största städer med 11,7 procent jämfört med förra året, vilket var ett rekord sedan man först började föra den här statistiken 2005. I Shenzhen steg priserna med 95 procent och i Peking med 88 procent.

Ekonomen och bostadsmarknadsexperten Liu Zhengshan sade till Voice of America att Kinas bostadsbubbla har nått en kritisk punkt hur man än ser på det. 

– I städer som Peking och Shanghai är bostadspriserna mer än 20 gånger så höga som den årliga genomsnittsinkomsten. Därmed tar det en genomsnittlig familj mer än 20 år att köpa en bostad. I verkligheten är siffran ännu högre.

Även fast den nya politiken verkade som överdrivet stark medicin menar experter att den inte lyckats reglera de marknadskrafter som har störst påverkan.

Den nya politiken riktar in sig på spekulationsköp av rika personer, men ekonomer har påpekat att bostadsbubblan primärt blåses upp av lokalregeringar, statliga företag och banker.

Fel fokus från politikernas sida ledde till misslyckandet, enligt Liu Zhengshan, som för närvarande bedriver forskning vid Peking University. Liu tror att den spekulativa markköpfesten som nådde sin kulmen 2009 var resultatet av de 600 miljarder dollar i stimulanspengar som centralregeringen pumpade in i marknaden i slutet av 2008. Enligt experter gick det mesta av den summan in i fastighetsmarknaden genom investeringar från statliga företag.

Dessa statliga företag har blivit en dominant kraft på fastighetsmarknaden. 94 av de 129 företagen har gett sig in på fastighetsmarknaden för att generera snabba vinster. Med de stora resurserna man fått har de statliga företagen nu kommit att utgöra en majoritet bland ”markkungarna” enligt en rapport i Guangzhou Daily. Deras spenderande har spelat en viktig roll när det gäller att driva upp priserna på mark och fastigheter.

Även fast Peking krävt att de statliga företag vars huvudsakliga verksamhet inte är fastighetsaffärer ska lämna fastighetsmarknaden, men deras verksamhet utgör bara 15 procent av statliga företags fasitghetsaffärer. De återstående 16 statliga företagen, som huvudsakligen sysslar med fastighetsaffärer, utgör 85 procent. 

Dessutom är lokala myndigheter mycket ivriga att sälja mer mark för att möta BNP-ökningsmålet på 8 procent som centralregeringen satt. Lokala ämbetsmän utvärderas i mycket hög grad utifrån hur mycket regionens BNP ökar.

Den mark som man säljer för att fylla BNP-kvoten har mestadels exproprierats från lokalinvånarna, särskilt bönder, och lett till omfattande kompensationsdispyter, tvångsrivningar och våldsamma vräkningar som inte sällan lett till dödsfall. Vissa desperata bostadsägare har till och med begått offentliga självmord för att protestera.

Banker är ännu en aktör som inte vill se huspriserna sjunka. Ekonomen Cao An sade att en minskning på 30 procent på huspriserna skulle leda till en skuld på över en biljon yuan.

– Dykande bostadspriser skulle vara värsta tänkbara mardröm för Kinas finansiella system, sade han.

Som det är nu, så länge som de statliga företagen fortsätter att köpa mark från lokalregeringarna till ständigt stigande priser och bankerna fortsätter att låna ut pengar till fatighetsutvecklare, kommer markpriserna fortsätta att gå upp, tror experterna.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/42693/